Když je mléko klíčovou komoditou

Kvalita objemných krmiv je pro podniky, pro něž je produkce mléka hlavní podnikatelskou aktivitou, rozhodujícím parametrem ovlivňujícím užitkovost dojnic. To si uvědomují i na mléčné farmě ve Vysokých Studnicích, kde poslední tři měsíce vykazují užitkovost pětatřicet litrů na ustájenou dojnici, respektive třiačtyřicet litrů na dojenou krávu. Denní nádoj tak představuje více než sedmadvacet tisíc litrů mléka.

Na úvod je třeba upřesnit, že pro mnoho podniků uvedená užitkovost snů je výsledkem sladění celé řady opatření, která vedle nezbytné kvality objemných krmiv zahrnují také zajištění odpovídajícího zdraví zvířat a podmínek jejich ustájení, ale i odchov jalovic a péči o plemenice v tranzitním období. Pověstné ovoce chovatelům akciové společnosti Luka přinesla zejména změna managementu v období před porodem a po něm.
Luka, a. s., ohospodařuje 1400 ha zemědělské půdy, z níž je 900 ha orné. Vzhledem ke specializaci uvedené akciové společnosti na chov mléčného skotu, je koncepce rostlinné výroby podřízena zajištění krmivové základny.
Produkční stádo představuje 750 holštýnských dojnic a spolu s dalšími kategoriemi, to je telaty a jalovicemi, je na farmě celkem okolo 1400 kusů skotu. „Před třemi měsíci jsme úspěšně dokončili první kolo vyšetření na ozdravení od infekční bovinní rinotracheitidy (IBR). V souvislosti s přijatými opatřeními jsme byli nuceni v minulých letech vyřadit asi tři sta krav, což nám znemožňovalo brakovat podle zavedených kritérií. Nyní snad nastane doba, kdy budeme moci stádo brakovat podle nastavených parametrů, z nichž upřednostňujeme výborně dojitelné vemeno, funkční nohy a také somatické buňky. Vedle toho současně monitorujeme stádo na bovinní virovou diareau (BVD) a paratuberkulózu. Všechny výsledky, které se týkají paratuberkulózy, jsou negativní, u BVD jsme v podstatě na konci ozdravovacího procesu. Zdravá zvířata jsou základním předpokladem odpovídající produkce. I přes vysokou užitkovost, která je poslední tři měsíce na úrovni třiačtyřiceti litrů na dojenou krávu, se nám podařilo navýšit složky na 3,75 % u tuku a 3,38 % u bílkovin,“ spokojeně na úvod konstatovala předsedkyně představenstva společnosti Luka, a. s., Ing. Alena Nováková.*
Více se dočtete v březnovém čísle časopisu Náš chov.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *