Když přijde čas na změny

Jet stále ve starých kolejích v dnešní překotné době prostě nelze – změna je život. Vše nevyhovující je třeba odstranit nebo optimalizovat. V zemědělském podniku ZEMAS AG, a. s., o tom mohou vyprávět. Koncentrovali výrobu mléka ze dvou provozů pouze na jednu farmu, modernizovali a na základě výběrových řízení změnili některé dodavatele komodit a služeb. To vedlo k požadovanému zlepšení výrobních výsledků.

Akciová společnost ZEMAS AG hospodaří na výměře 3490 ha zemědělské půdy v bramborářské výrobní oblasti v jižní části okresu Žďár nad Sázavou.

Rostlinná výroba se na 2750 hektarech orné půdy zaměřuje na tradiční plodiny – pěstování pšenice (v roce 2020 kolem 440 ha), ozimého a jarního ječmene, žita, řepky (491 ha), kukuřice a máku. Žito se letos pěstuje k výrobě konzervované píce pro potřeby bioplynové stanice. Společnost disponuje skladem na komodity nedaleko Křižanova. Dalších zhruba 842 hektarů zemědělské půdy, kterou podnik obhospodařuje, jsou trvalé travní porosty a slouží pro potřeby živočišné výroby a krmení BPS.

V živočišné výrobě se firma specializuje na výrobou mléka, ale i chov skotu pro masnou produkci. Kromě zemědělské prvovýroby provádí firma ZEMAS AG, a. s., některé zemědělské služby a v katastrálním území obce Jivoví provozuje bioplynovou stanici o výkonu 1 MWh.

Místní chov mléčného skotu navazuje na původní JZD Mír Mostiště, asi v polovině 90. let minulého století zootechnici začali převádět z českého strakatého na holštýnské plemeno. Produkce mléka aktuálně činí více než 3,5 milionu litrů ročně. Veškeré čerstvé mléko se dodává do 5 km vzdálené mlékárny LACRUM Velkém Meziříčí, s. r. o. Průměrná užitkovost stáda za měsíc červen byla 35,8 kg na dojenou krávu a den (z KU) při 4,08 % tuku a 3,48 % bílkovin. Průměrné roční složky jsou ale vyšší – 4,23 % tuku a 3,57 % bílkovin. Standardní dojivost přepočtená na ECM je 37,8 kg. Průměrná denní dodávka je 11 300 až 11 500 litrů.

Pastevně je v ZEMASU chován skot plemene charolais v počtu asi 125 krav základního stáda. Na farmě v Radenicích se vykrmují společně holštýnští, charolaiští i čeští strakatí býci, které v případě potřeby podnik přikupuje ve formě zástavu.  Celkem je ve společnosti chováno asi 1100 kusů skotu.

Převod dojnic z Martinic do Vídně

Místem pro výrobu mléka je v současné době středisko v obci Vídeň, kde byly v posledních několika letech uvedeny do provozu dvě moderní stáje s celkovou kapacitou 420 krav. Tím se v roce 2018 kompletní chov dojného skotu přesunul z nedalekých Martinic pouze na toto jediné středisko. Sem vedla i naše návštěva s fotoaparátem. Přivítaly nás hlavní zootechnička Ladislava Syslová a faremní zootechnička Lucie Bartáková, přítomen u reportáže byl rovněž výživář Bc. Jaroslav Falhar ze společnosti VVS Verměřovice.

Po výstavbě horní produkční stáje v roce 2017, kterou podnik kompletně financoval z vlastních zdrojů, se krávy v laktaci přesunuly ze stlaného provozu do stáje s matracemi plněnými vodou. V říjnu 2017 uvedli ve Vídni do provozu také rybinovou dojírnu značky GEA s 2 x 12 stáními. „Po složitější adaptaci následovala vyšší brakace, ale postupně jsme doplnili stavy na 420 dojnic, což je náš strop. Nyní již chceme jenom zkvalitňovat genetickou a produkční úroveň stáda,“ popsala přechod do nového a záměry Ladislava Syslová.

Produkční stáj má 258 boxových loží v šesti řadách. Jde o halu s ocelovou konstrukcí, uprostřed ve výšce 12,5 m je krytá hřebenová štěrbina. Boční plachty jsou ovládané mechanicky. Objemová kapacita stáje je vysoká, zatím zde nemuseli instalovat žádné aktivní větrání. Směsnou krmnou dávku míchá a zakládá zánovní samojízdný krmný vůz Siloking s vertikálním mícháním a přihrnuje robotický přihrnovat značky JOZ. V hale je kejdový systém s vyhrnovacími lopatami taženými řetězem. Kejda se se separuje a skladuje v sile a vaku.

Stáj pro reprodukci byla dokončena jako poslední v roce 2018, již s dotační podporou. Konstrukce haly je ocelová, totožná jako první produkční stáj. Část je klasická s boxovými loži, v jedné třetině stáje se nachází slámou stlaná porodna.*

Celou reportáž najdete v NCH 8/2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *