Komfort pro zvířata i obsluhu

Pro zemědělský podnik ZEAS Puclice, a. s., je chov skotu jedinou disciplínou živočišné výroby, přičemž klíčovou komoditou je výroba mléka. Ve snaze o zefektivnění produkce chovatelé ze západočeského pohraničí investovali do výstavby kravína. Novostavba zahrnující dvě produkční stáje s celkovou ustájovací kapacitou pro 786 krav a kruhovou dojírnu se čtyřiceti dojicími stáními, která vyšla na 120 milionů korun, byla zkolaudována v polovině prosince loňského roku.

Zeas Puclice, a. s., obhospodařuje výměru 4300 ha zemědělské půdy. V živočišné výrobě se specializuje na chov skotu za účelem produkce mléka a  hovězího masa.
Myšlenkou vybudovat novou produkční stáj se chovatelé začali zabývat od roku 2012 v souvislosti se zvyšujícími se náklady na výrobu mléka.
„Tehdy nám svými kontakty a zkušenostmi velmi pomohl Ivan Struhačka, který v Agrofertu zastává funkci hlavního zootechnika. Inspirovali jsme se v zahraničí, hodně jsme okoukali na nizozemských farmách. V roce 2014 jsme zahájili první etapu výstavbou jímek a kejdovodů. Ve druhé etapě jsme postavili dojírnu a v poslední fázi jsme vybudovali dvě produkční stáje s celkovou ustájovací kapacitou pro 786 dojnic. Stavba byla ukončena a zkolaudována 15. 12. 2016. Postupné převádění dojnic do nového kravína jsme zahájili až po zmírnění extrémních mrazů počátkem února. Každé čtyři dny jsme naskladňovali jednotlivé sekce s ustájením po 96 kusech. První zkušenosti nám ukázaly, že zvířata se velice rychle učí. Od třetího dojení již chodí krávy na dojírnu prakticky samy, bez pobízení obsluhou. Příjemně nás překvapilo, že nedošlo k výraznému poklesu užitkovosti. V nainstalované  kruhové dojírně se čtyřiceti dojicími stáními by měly být všechny dojnice podojené během čtyř hodin, což v porovnání s předchozí dojírnou přináší při trojím dojení časovou úsporu šesti hodin, po kterou zvířata mohou být v klidu, respektive mohou přežvykovat a tvořit mléko. Tomu by mělo napomoci i komfortní ustájení, a to jak z hlediska rozměrů lehacích boxů a krmného místa u žlabu, tak i s ohledem na přeháněcí a manipulační chodby. K prevenci rizik teplotního stresu ve stáji slouží dvě řady velkoobjemových ventilátorů, dále sítě se svinovacími plachtami ovládané elektromotorem na bočních volných obvodových stěnách a konečně i odizolovaný střešní plášť z PUR panelů, včetně volné hřebenové štěrbiny,“ řekl na úvod předseda představenstva akciové společnosti ZEAS Puclice Ing. Jan Ryneš.
Více se dočtete v dubnovém čísle časopisu Náš chov.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *