Kurkumin – silné bioaktivní aditivum pro ovce

Kurkumin je přírodní bioaktivní sloučenina a je známo, že má protizánětlivé a antioxidační účinky. Ale může ovlivnit výši nádoje a složení ovčího mléka? Krmné doplňky v dávce ovcí mohou obecně zlepšit vlastnosti mléka tak, aby produkty měly vyšší přidanou hodnotu.

Kategorii krmných aditiv, bioaktivním molekulám a fytogenním látkám je věnována v posledních letech velká pozornost. Jedním z nich je kurkumin, přírodní bioaktivní sloučenina odvozená z kurkumy (rostlina kurkumovník). Tato bioaktivní složka se dlouhodobě používá pro své antibakteriální, kokcidiostatické, antiparazitické a antioxidační vlastnosti, užívá se  jako preventivní a terapeutická látka. V jedné ze studií byl také hodnocen vliv přídavku kurkuminu na zlepšení zdraví, užitkovosti a kvality mléka ovcí.

Dávka založená na zkouškách drůbeže

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první experiment s kurkuminem u ovcí, byly využity výsledky pokusu u kuřat, kdy byl zaznamenán vyšší přírůstek hmotnosti a zlepšení antioxidační aktivity v séru a tkáni (100 mg/kg koncentrátu, Zhang et al. 2015). Do pokusu bylo zapojeno 18 zdravých ovcí plemene lacaune (průměrná živá hmotnost 59,4 ± 2,8 kg) po druhém a třetí porodu, a to 30 dní po něm, s produkcí mléka 1 ± 0,1 l/den. Zvířata byla rozdělena do dvou skupin na kontrolní (C), ve které ovce dostávaly pouze základní krmnou dávku a pokusnou (T) sestávající ze zvířat, kterým byla podáván k základní dávce doplněk kurkuminu (80 mg/kg koncentrátu). Experiment trval 15 dní, přičemž prvních deset dní trvala adaptace na krmivo.

Výsledky příjmu krmiva a produkce mléka

Mezi skupinami nebyly zjištěny žádné rozdíly ve spotřebě krmiva od 11. do 15. dne experimentu. Koeficient stravitelnosti se pro sušinu, minerální látky, hrubý protein nebo ADF acidodetergentní vlákninu nelišil, avšak u NDF (neutrálně detergentní vláknina) se u pokusné skupiny zvýšil. Vědci však pozorovali změny v produkci mléka. Produkce mléka vzrostla u zvířat v pokusné skupině s rozdílem až 0,3 litru na bahnici/den. V průběhu času byl zaznamenán rozdíl v kurkuminové skupině ve dnech od 0. do 10. a od 0 až do 15. dne

Složení mléka

Mléko ovcí, které dostaly v krmivu kurkumin, mělo nižší hladinu tuku v 15. dnu, stejně jako snížení počtu somatických buněk (SCC) v 10 a 15. dnu. Bylo sníženo množství AOPP (produktů pokročilé oxidace proteinů – Advanced Oxidation Protein Products) v dnu 10. a 15., což představuje snížení oxidace proteinu. Úrovně FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Potential, antioxidační kapacita – ionty železa) silného celkového antioxidantu, byly vyšší v mléku skupiny ovcí s kurkuminem než v kontrolní skupině. V průběhu času se SCC a AOPP snížily v den 0–10 a 0–15. Množství mléčného tuku a pH se mezi jednotlivými skupinami nelišily. Při pasterizaci byly ve všech časových bodech pozorovány rozdíly mezi skupinami z hlediska hladin bílkovin, laktózy a DDE (Deffated Dry Extract, odtučněný suchý extrakt). Mléko ovcí skupiny T mělo vyšší hladiny těchto složek než u skupiny C. Hodnoty AOPP byly nižší po 17 dnech chlazení ve skupině T a úrovně FRAP byly vyšší ve skupině T než u skupiny C. Použití kurkuminu v krmivu ovcí vedlo ke zvýšení celkového množství antioxidantů a snížení oxidantů v mléce (podobný výsledek pozorovali Biazusem et al. 2018, kteří doplnili krmivo ovcí difenyl diselenidem, což je forma selenu se silným antioxidačním účinkem). Doplňování krmiva mikroživinami s antioxidačními a imunitními vlastnostmi, jako je vitamín E, selen, zinek a měď, souvisí s lepším zdravím vemene.

Závěry

Kurkumin doplněný do krmiv pro ovce měl antioxidační a protizánětlivé účinky, minimalizující oxidační stres laktujících zvířat. Nepřímé efekty byly zvýšení antioxidačního a protizánětlivého účinku v mléce, zejména ve formě snížené oxidace bílkovin a SCC, stejně jako zvýšení celkového množství antioxidantů, které jsou přínosné pro zdraví spotřebitelů. Také došlo k nárůstu podílu nenasycených mastných kyselin a poklesu SFA (nasycené mastné kyseliny) v mléce, což dokazuje, že kurkumin může pozitivně modulovat profil mastných kyselin. Vědci proto dospěli k závěru, že přidání kurkuminu do krmné dávky mléčných plemen ovcí v laktaci v dávce 80 mg/zvíře/den může být účinnou strategií ke zvýšení nádoje mléka a ke zlepšení jeho kvality. Kurkumin může být použit jako promotor zdraví u ovcí i jako produkt s nutraceutickými vlastnostmi (funkční potraviny) prospěšný pro spotřebitele.*

 Tento článek je souhrnem příspěvku: Addition of curcumin to the diet of dairy sheep improves health, performance and milk quality, publikované v Animal Feed Science and Technology, svazek 246, prosinec 2018, strany 144–157.
Zdroj: www.allaboutfeed.net
21. 11. 2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *