Kvalita objemů je nutností

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov hospodaří na území Českého Lesa nedaleko Domažlic. Jeho jméno zná každý chovatel holštýnského skotu. Nejen že se v jeho režii koná jednou za dva roky uznávaná výstava tohoto plemene, ale dojnice ZOD Mrákov se pokaždé umístí na předních příčkách výsledného hodnocení.

ZOD Mrákov hospodaří na výměře 2800 hektarů zemědělské půdy a chová početné stádo 1250 krav. Jak komentuje předseda představenstva Ing. Jiří Schamberger, vysoké zatížení živočišnou výrobou na úrovni 0,7 DJ/ha, a k tomu ještě provoz bioplynové stanice o výkonu 1 MW klade značné nároky na výrobu kvalitního objemného krmiva. V podniku totiž obhospodařují 1000 hektarů trvalých travních porostů, které průběžně obnovují. Kukuřici pak pěstují na výměře 550 hektarů.

 Podle slov předsedy představenstva je mylná představa, že se o travní porosty není potřeba starat. „V letošním roce budeme mít obnoveno 50 procent ploch. Sázíme také na luskovinoobilné směsky, letos jich máme sto hektarů. Na 50 ha pěstujeme hrách, na 70 ha pak žito, které se sklízí v počátku metání a využívá se do bioplynové stanice. Po něm pak následuje zasetí kukuřice metodou strip-till. Jsem přesvědčen, že jiná cesta pro dosažení soběstačnosti ve výrobě objemných krmiv při vysokém zatížení DJ na hektar neexistuje,“ uvedl Ing. Schamberger a dodal, že díky tomuto přístupu měli i ve srážkově chudých letech 2018 a 2019 krávy i bioplynku čím nakrmit.

 Živočišná výroba v podniku je rozdělena do tří středisek. Prvním z nich je Starý Klíčov, kde je 800 holštýnských dojnic, v Tlumačově je zhruba 250 holštýnek a v Miřkově, středisku přebíraném v roce 2017, jsou ustájeny dvě stovky kříženek. Jalovičky se odchovávají pro vlastní obrat, býčci se prodávají ve věku dvou až tří týdnů. Pro vlastní jatka nakupují v Mrákově masný zástav zhruba v počtu 150 kusů za rok.

Ve Starém Klíčově najdeme velkorysou stáj vzniklou před dvěma lety rekonstrukcí původního velkokapacitního kravína. „Na půdorysu 64 x 102 metrů chováme 586 produkčních krav, celková kapacita i s porodnou je 640 plemenic. Jsem přesvědčen, že naše hala je nejmodernější na okrese,“ komentoval Ing. Schamberger.

Produkční skupiny mají k dispozici boxová lože s matracemi stlanými separátem s vápencem. Porodní boxy jsou stlané.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *