Lupinový šrot v dietách nosnic a barva vaječného žloutku

Lupinovým šrotem lze úspěšně nahradit v krmných směsích pro drůbež sójový šrot bez negativních vlivů na produkci. Je však nutné se zaměřit nejen na kvantitativní stránku, ale zjistit, zda nové použité komponenty v krmné směsi, např. lupinový šrot, neovlivní i kvalitu produktu. Protože lupinová semena obsahují i řadu přirozených pigmentů, zajímalo nás, zda tyto pigmenty mají vliv i na barvu vaječného žloutku. V krmných směsích jsou běžnou součásti i přidávaná barviva. K nejčastěji používaným barvivům v krmných směsích pro nosnice patří Avizant Yellow 40 HS, který obsahuje přírodní xantofyly získané z extraktu okvětních lístků aksamitníku afrikánu (Tagetes erecta), Xarocol® 20 B – červený pigment capsanthin, extrakt z papriky (Capsicum annuum), Carophyll® Red 10 %, po stránce chemického složení jde o β-karoten, který je součástí doplňkových látek, např. AG-11340.

Cílem práce bylo posoudit vliv podávaných diet, ve kterých byla provedena 50% a 100% náhrada sójového šrotu za šrot z lupinových neodslupkovaných (N) a odslupkovaných (L) semen. Nosnice ve věku 18 týdnů byly umístěny individuálně v klecové technologii biologické testační stanice ÚKZÚZ (Lípa u Havlíčkova Brodu), s ručním zakládáním krmiva (ad libitum) a automatickými napáječkami. Celkem bylo vytvořeno pět skupin po 70 nosnicích, v průběhu snáškového období byly nosnicím podávány tři typy krmných směsí (N1 starter, N1 a N2). Kontrolní skupina dostávala komerčně vyráběnou krmnou směs (bez přídavku barviva), pokusným skupinám byly připraveny krmné směsi podobného komponentního a živinového složení s tím rozdílem, že v pokusných směsích byla provedena náhrada sójového extrahovaného šrotu lupinovým, a to 50 % a 100 % z neloupaných (N) nebo loupaných (L) lupinových semen odrůdy Zulika. V průběhu snáškového období bylo ve čtyřtýdenních intervalech (náhodně odebráno deset vajec od každé skupiny, tj. celkem v průběhu snáškového období 90 vajec z každé skupiny.

Z dosažených výsledků lze vyvodit závěr, že náhrada sójového extrahovaného šrotu v dietách pro užitkové nosnice lupinovým šrotem má vliv na proporcionální složení vajec a především barvu vaječného žloutku. Lupinový šrot v dietách pro nosnice:

  • neovlivnil hmotnost vajec,
  • snížil hmotnost žloutku, především při 100% náhradě,
  • zvýšil hmotnost bílku,
  • neovlivnil hmotnost skořápky,
  • zvýšil intenzitu barvy žloutku.

Dosažené výsledky uvedené v publikaci byly spolufinancovány z projektu č. TA192011 FVHE/ITA2019.

Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.,Ústav výživy zvířat, prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., Ústav zootechniky a zoohygieny, FVHE, VFU Brno, Ing. Karel Karel, Ing. Zdeněk Kubiska, ZZN Pelhřimov a. s., Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ing. Robert Tůma, Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský*

Podrobněji v časopisu Krmivářství 5/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *