Management odchovu telat a jalovic

V salonku hotelu Tři věžičky probíhal odborný seminář, který byl rozdělen na několik částí. Přednášelo se o managementu, reprodukci a ekonomice odchovu jalovic. Závěrečná prezentace byla okrajově věnována intraruminálnímu inzertu.

Program semináře zahájil Ing. Stanislav Jeřábek, manažer pořádající společnosti Elanco pro hospodářská zvířata (skot, prasata a drůbež). Přivítal zootechniky a veterinární lékaře z Čech a Slovenska a také malou delegaci z Maďarska a Slovinska. Zahraničním přednášejícím byl prof. Michael Overton DVM, MPVM, analytik pro poradenství ve společnosti Elanco. Celou svoji profesní kariéru se zaměřuje na problematiku reprodukčního a okoloporodního managementu, analýzu faremních dat a hodnocení následných ekonomických dopadů a výsledných efektů vybraných opatření.

Efektivní odchov

Cílem každého chovatele je efektivně a šetrně odchovat zdravá zvířata pro obnovu stáda. Teoretické základy znají všichni. Zásadní je příliš nezasahovat do fyziologicky probíhajícího porodu, po porodu tele osušit, vyčistit dýchací cesty, vydezinfikovat pupeční pahýl, napojit ho dostatečným množstvím kvalitního kolostra a přemístit do suchého vydezinfikovaného venkovního boxu s dostatkem slámy. A kolik kolostra má tele vypít? Mnohaleté zkušenosti a praxe profesora Overtona říkají čtyři litry kolostra po narození a další dva litry po 12 hodinách. Je to tzv. krmení pod tlakem. Tele nepije z láhve ani kyblíku, ale je nakrmeno sondou. Pokud tele přijme čtyři litry kolostra, leží a nehledá další krmení. Tím pak nedochází ke zbytečným ztrátám tělesného tepla a ztrátám energie pro jeho růst. Jako kritická teplota prostředí pro telata od narození do stáří tří týdnů se uvádí 20˚ C a pro starší telata 10˚ C. Stejně jako u telat, tak i u jalovic je v krmné dávce důležitý obsah bílkovin. Budeme-li brát dospělou krávu jako dojnici ve fázi 100–200 dní čtvrté laktace, její průměrná živá hmotnost je asi 725 kg. Hmotnost jalovic při otelení by měla být 95 % hmotnosti dospělé krávy, tj. 690 kg, po porodu by měla mít 85 % hmotnosti dospělé krávy, tj. 616 kg. Z toho vyplývá, že hmotnost jalovic při 1. inseminaci by měla být asi 57 % hmotnosti dospělé krávy, tedy 413 kg a jejich výška by měla být 85–90 % výšky dospělé krávy (1,3 m). Jalovice se mají inseminovat ve 13–14 měsících věku. Ideální věk prvního otelení jalovic je 23 měsíců při současném dodržení výše zmíněných podmínek. Pro mléčnou užitkovost v první laktaci je optimální věk jalovic v době telení 23 – 24 měsíců. U klasického (konvenční) odchovu (mléčná náhražka s nízkým obsahem bílkovin) jsou zase vyšší náklady za léčení a ztráty telat v důsledku úhynu. Pokud se porovnává odchov, inseminace, porod i vyřazování, pak jsou náklady na intenzivní odchov nižší i díky zisku za mléko z 1. laktace. Aby se investice do odchovu jalovic vrátily, je nutné předcházet vzniku zdravotních problémů v okoloporodním období. Klíčovým krokem prevence je předcházení vzniku negativní energetické bilance a identifikace krav s vysokým rizikem vzniku nemocí. Nedostatek energie v krmné dávce vede ke vzniku řady zdravotních problémů od ketóz, dislokací slezu přes dysfunkce vaječníků, metritidy, zadržení lůžka až po mastitidy.*

Eva Lokajová

Podrobněji v časopisu Náš chov 8/2019.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *