Mouční červi jako komponenta krmné směsi pro drůbež

Příspěvek prezentuje úspěšné zařazení moučných červů do krmné dávky brojlerových kuřat a nosnic. Na základě předběžných výsledků lze konstatovat, že použití do 5 % moučných červů v krmné směsi pro drůbež se jeví jako vhodný podíl, který neovlivňuje zdravotní stav zvířat a celkovou kvalitu masa a vajec.

Díky grantu Technologické Agentury České republiky s názvem TJ02000018 „Využití moučných červů ve výživě zvířat“ se i Mendelova univerzita zapojila do současného trendu v oblasti výzkumu hmyzu, jakožto vhodného bílkovinného krmiva pro hospodářská zvířata. Grant je v řešení od dubna 2019 do března 2021 na Ústavu výživy zvířat a pícninářství (AF) ve spolupráci s Ústavem agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF), Ústavem technologie potravin (AF) a firmou Underground Food, s.r.o. Experimenty jsou prováděny v převážné většině v pavilonu M, kde má Ústav výživy zvířat a pícninářství k dispozici experimentální chovná zařízení.

Hlavním cílem našeho projektu je tedy zařadit podíl produktů z moučných červů (larvy potemníka moučného – Tenebrio molitor L.) do krmné dávky zvířat (brojlerových kuřat a slepic produkujících konzumní vejce) ve formě konkrétních krmných směsí. V rámci řešení grantu byly doposud provedeny dva experimenty. První experiment byl uskutečněn na podzim roku 2019. V tomto experimentu byl do krmných směsí kuřat zařazen dvou, pěti a dvaceti procentní podíl usušených moučných červů, který nahrazoval příslušný podíl sójového extrahovaného šrotu. V tomto experimentu byly sledovány hmotnostní přírůstky, výtěžnost a jakost hlavních masitých částí a zdravotní stav kuřat.

Druhý experiment probíhal v prvním pololetí roku 2020 a byl zaměřen na zkrmovaní podílu moučných červů do krmné směsi slepic produkující konzumní vejce. Nosnice přijímaly krmné směsi obsahující 0%, 2% a 5% podíl moučných červů po dobu šesti měsíců. Tento dlouhodobější experiment se zaměřoval na kvantitativní (např. počet vajec a jejich hmotnost) a kvalitativní (např. hmotnost bílku a žloutku, délka a šířka bílku, barva žloutku) ukazatele snášky, retenci dusíkatých látek a byl také sledován zdravotní stav zvířat.

Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.

Bc. Ing. Andrea Roztočilová

Ing. Jakub Novotný

doc. Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D.

Ústav výživy zvířat a pícninářství

Mendelova univerzita v Brně

Foto archiv autorů

Kontakt: ondrej.stastnik@mendelu.cz

Celý příspěvek autorů najdete v Našem chovu 2/2021.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *