Na návštěvě v Orlickém Podhůří

První zmínky o obci Orlické Podhůří v blízkosti Chocně spadají do 13. století. Dnes se skládá ze šesti částí: Dobrá Voda, Kaliště, Perná, Rozsocha, Rviště a Říčky. Z historického hlediska je vznik většiny míst tvořících dnešní Orlické Podhůří spjat s vrcholnou kolonizací, kterou na pravém břehu Tiché Orlice prováděli na přelomu 13. a 14. století příslušníci rodu z Brandýsa a při níž bylo vytvořeno panství Brandýs nad Orlicí.

Hospodaření v podhůří není snadné, nám se přesto podařilo najít podnik, ve kterém se s přírodními podmínkami dokázali se ctí poprat. ZEMOS Orlické Podhůří, a. s., hospodaří v okrese Ústí nad Orlicí na výměře 780 hektarů zemědělské půdy. Značnou část – 311 hektarů zabírají trvalé travní porosty a 469 ha připadá na půdu ornou. Nadmořské výšky pozemků přitom začínají na pěti stech metrech.

Aktuálně se v Orlickém Podhůří chová 330 krav českého strakatého plemene s průměrnou roční užitkovostí 7200 kilogramů mléka při obsahu tuku mezi 4,2 a 4,3 procenta a bílkovin okolo 3,5 procenta. Všechny kategorie kromě jalovic (býčci se prodávají jako zástav) jsou přitom ustájeny na farmě Rviště v rekonstruovaných objektech.

Více se dočtete v Zemědělci v regionu pro Pardubický kraj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *