Nákazová situace v chovech přežvýkavců

Letošní nákazová situace v chovech skotu, ale i ovcí a koz je v celé Evropě příznivá. A to i přes to, že v chovech skotu přetrvávají problémy s tuberkulózou skotu ve Francii nebo ve Velké Británii a s leukózou v některých pobaltských zemích či v Polsku. U ovcí a koz byla v ojedinělých případech zjišťována Brucella melitensis, a dále katarální horečka ovcí.

V České republice máme na brucelózu, leukózu, tuberkulózu, IBR a v neposlední řadě i na katarální horečku ovcí status země prosté. V poslední době si chovatelé skotu sami řeší paratuberkulózu, která se po národní úpravě vyškrtla ze seznamu nebezpečných nákaz uvedených v příloze veterinárního zákona.  To jinými slovy znamená, že je to bez účasti Státní veterinární správy a bez státních příspěvků.

Zatímco Brucellu melitensis potvrdili v ojedinělých případech ve Španělsku a v Itálii, výskyt katarální horečky ovcí byl letos zaznamenán v Belgii, Bulharsku, Německu, Řecku, Chorvatsku, Itálii, Polsku, Rumunsku, ve Španělsku a Francii. Podle vyhlášených pásem, v nichž se sledují jednotlivé typy viru je patrné, že nákaza se vyskytuje zejména v jižněji položených státech.

„Postiženým státům tato situace ztěžuje obchodování, které mohou realizovat pouze ve vymezených pásmech, dále musejí provádět vyšetření zvířat a při přemísťování musí zvířata ochránit proti tiplíkům, kteří nákazu přenášejí. Česká republika i okolní státy jsou prosté katarální horečky. V rámci metodiky sledujeme také výskyt klusavky, a to jak klasické, tak atypické scrapii v populaci ovcí a koz. Jsou země, kde se klusavka ojediněle vyskytuje, což je i důvod, proč se snažíme dosáhnout statutu země prosté uvedené nákazy. Chovatelé ovcí a koz v tuzemsku začínají mít v chovech problémy s pseudotuberkulózou a paratuberkulózou. Protože ale Státní veterinární správa tyto nákazy nemonitoruje, nemáme bližší informace,“ konstatoval ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *