Nejlepší holštýnské chovy roku 2020

Asi nikoho nepřekvapí, že se v loňském roce nemohlo uskutečnit chovatelské setkání pořádané Svazem chovatelů holštýnského skotu ČR, z. s., každoročně v Seči. Přesto nejlepší chovatelé o své poháry nepřijdou, podle zástupců svazu si je převezmou individuálně.

Svazová soutěž doznala významné úpravy v roce 2019, kdy se do výsledků podniků zahrnula kromě produkce tuku a bílkovin (T+B) i celoživotní užitkovost krav ke konci kontrolního roku. Pořadí T+B se na celkovém výsledku podílí 70 % a celoživotní užitkovost 30 %. Pro rok 2020 doznala podle vyjádření zástupců svazu pravidla chovatelské soutěže i vyhodnocování exteriéru ještě jednu změnu – hodnocení bez rozdělení do velikostních kategorií a vyhodnocení deseti nejúspěšnějších chovů. Do soutěže jsou zahrnuty pouze podniky s min. 50% podílem krav zapsaných v Plemenné knize holštýnského skotu (PKH) a průměrným zapojením do kontroly užitkovosti (KU) nejpozději 30. den po otelení. Přitom žádný z podniků nebyl pro překročení tohoto limitu vyřazen.

Krávy se vyhodnocují podle produkce T+B ve dvou kategoriích, a to krávy na první laktaci a krávy na druhé a vyšší laktaci, podmínkou je zápis v hlavním oddílu PK a zapojení do KU nejpozději 40. den po otelení.

V soutěži celoživotní užitkovosti byly kromě krav, které překročily limit 100 000 kg mléka, také oceněny dojnice s dosaženou hranicí 125 000 a 150 000 kg mléka.

V soutěži o podnik s nejvyšší produkcí T+B a celoživotní užitkovost za kontrolní rok 2019/2020 se na prvním místě umístil Ing. Radomír Vyjídáček (Vyšehorky, Olomoucký kraj) s 33 uzávěrkami a hodnotou T+B na úrovni 936 kilogramů.

Druhou příčku obsadila akciová společnost Agras Bohdalov z Vysočiny se 684 uzávěrkami a 887 kilogramy tuku a bílkovin.

Pomyslný bronz putoval do ZD Ostřetín z Pardubického kraje (524 uzávěrek, 923 kg T+B).

Na čtvrtém místě skončil podnik Agroječmínek, s. r. o., Chropyně ze Zlínského kraje s produkcí 900 kg tuku a bílkovin a 964 uzávěrkami.

Pátou příčku obsadil akciová společnost Luka z Vysokých Studnic (kraj Vysočina, 744 uzávěrek, 898 k T+B), šestý skončil podnik ZD Krásná Hora nad Vltavou ze středních Čech s 582 uzávěrkami a 875 kg T+B.

Sedmou pozici obsadil Zeras, a. s., Radostín z Vysočiny se 1379 uzávěrkami a 876 kilogramy tuku a bílkovin. Osmá příčka patřila akciové společnosti Agro Podlesí ze Středočeského kraje s 1202 uzávěrkami a 878 kg tuku a bílkovin.

Deváté místo obsadila ZS Sloveč, a. s., ze Středočeského kraje s 539 uzávěrkami a 867 kilogramy tuku a bílkovin a desátá příčka patřila podniku Oseva, a. s, Chrudim z Pardubického kraje se 439 uzávěrkami a 863 kg T+B.

Více si přečtete v Zemědělci

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *