Nový přístup v automatickém dojení pro velké mléčné farmy

Flexibilní uspořádání robotů DeLaval VMS ™ V300 a V310 umožňuje skupinovému dojení na velkých farmách využívat výhody systému novým způsobem. Používá se uspořádání od osmi dojicích boxů VMS, přičemž horní limit počtu jednotek zatím nebyl určen a možnosti jsou otevřené.

Při hledání nového systému dojení je třeba zvážit několik aspektů. „Abychom zmínili jen několik klíčových oblastí, farmáři musí vzít v úvahu např. například své dlouhodobé strategie, uspořádání stáje, požadavky na pohodu krav a samozřejmě i osobní preference. Neexistuje řešení, které by vyhovovalo všem farmám. Nicméně naše skupinové uspořádání VMS lze použít u širokého spektra farem včetně těch velkých, protože je flexibilní a lze jej snadno rozšiřovat. Automatické dojení navíc vyžaduje malý podíl manuální práce, která může snížit závislost na pracovní síle a náklady,“ říká Robert Jensen, specialista na řešení automatických dojicích systémů pro velká stáda v seskupení EMEA.

Jak všichni tuší, nejvyšší nákladovou položku na mléčné farmě tvoří v současnosti náklady na krmení. Pomocí skupinového uspořádání VMS mohou chovatelé zachovat svůj krmný plán s využitím směsné krmné dávky (TMR) a v dojicím boxu nabídnout pouze „pamlsek“ pro nalákání k návštěvě robota, což pomůže udržet efektivnější krmení.

„Na každé mléčné farmě se kapacita dojení na jeden dojicí box bude lišit v závislosti na plemeni krav, managementu farmy, uspořádání stáje a frekvenci dojení, nicméně lze očekávat hodnotu mezi 8 až 9 krávami na box za hodinu,“ říká Jensen. „Používá se uspořádání od osmi jednotek VMS a výše, přičemž horní limit počtu jednotek a celkové kapacity je ještě třeba doladit. Zatím nebyl určen a možnosti jsou otevřené,“ dodal Robert Jensen.

Podle tiskové zprávy*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *