O nejlepší stádo a dojnici

Jako každoročně se v Poděbradech vyhlašovala soutěž o nejlepší stádo a dojnici, a to tentokrát už po dvaadvacáté. Vyhlašovatelem soutěže je společnost Polabské mlékárny a. s. a vybírají se nejlepší stáda a také dojnice z těch, kteří dodávají mléko do Poděbrad.

Na programu po zahájení Ing. Pavlem Vybíralem (předseda představenstva Polabské mlékárny a. s.) byly nejprve odborné přednášky, které si připravila Ing. Růžena Seydlová, Ph.D. (VÚM Praha). Připravila si přednášky na téma porovnání kvality mléka v prvovýrobě se světem a hygienická kvalita mlék prvotelek.

Po přestávce seznámil Ing. Pavel Vybíral posluchače s tím, co nového se za poslední rok v mlékárně událo. Po něm vystoupil Ing. Miloš Štafen, ředitel kvality Polabské mlékárny a. s.) a popsal vznik nového výrobku, a sice řeckého jogurtu v různých příchutích a s různou tučností.

O aktuálních otázkách českého zemědělství mluvil ve svém vystoupení ministr zemědělství Marian Jurečka.

Hlavním bodem programu bylo vyhlášení soutěže a předání ocenění tem nejlepším. V kategorii dodavatelů do 2000 litrů mléka v ročním průměru CPM zvítězila Ing. Eva Semecká a v kategorii nad 2000 litrů mléka to by Farma Pour s. r. o. V ročním průměru CPM mezi dodavateli biomléka do 2000 litrů bylo nejlepší Hospodářské družstvo Krakonošův ranč. Nejnižší roční průměr počtu somatických buněk v mléce měla Hanácká společnost Jevíčko a mezi dodavateli biomléka to byl ÚSP Měřín, farma Chloumek. Tři dodavatelé mléka do mlékárny v Poděbradech dokázali udržet po celý rok kvalitu mléka ve třídě Q. Oceněni byly Lužanská zemědělská a. s., Josef Josífek Jón, Příšovice a Ing. Eva Semecká. Dále byly vyhlášeny chovy s nejlepšími dojnicemi a nakonec nejlepší stáda (od třetího místa ZD Čechtice, Agrodružstvo Klas a Karsit Agro a. s. Programem provázel Ing. jan Suda a ceny předávali ministr zemědělůství Marian Jurečka a Ing.Pavel Vybíral.*

Podrobněji v časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *