Odchov telat ve skupinách na mléčný automatech se osvědčuje

Skutečnost, že co nejlepší odchov telat od raného věku je základním předpokladem pro dosažení rentability chovu dojeného skotu si včas uvědomili v Agru Pertoltice, a. s. Na farmě v Bohdanči proto vznikla z původního seníku skupinová odchovna zásobovaná automatem na míchání a dávkování mléčné krmné směsi. Telata nejsou překrmována vysokými dávkami mléka, brzy se naučí přijímat starter a díky automatu jsou vyloučeny i chyby lidského faktoru.

Pozemky Agro Pertoltice, a. s. se rozkládají v malebné oblasti Posázaví severně od vodní nádrže Švihov. Společnost obdělávající 3400 ha zemědělské půdy se postupně transformovala z původního ZD  Pertoltice, které před rokem 1989 zaměstnávalo 550 lidí v katastrech osmi obecních úřadů (národních výborů). Hlavní specializací rostlinné výroby je dnes pěstování obilí a řepky. Další plodinou jsou sadbové a konzumní brambory (100 ha) a kukuřice na siláž, částečně i na zrno. Jak nám společně sdělili hlavní zootechnik Ing. František Šusta a faremní zootechnik ve středisku Bohdaneč Pavel Tomášek, produkce mléka se v prvním pololetí 2012 stala ziskovou. „Krize nás naučila šetřit a dnes víme, že rozhodující je kvalita objemných krmiv. Navíc zde funguje jako v jednom z mála podniků dobrá spolupráce rostlinářů a živočichářů,“ sděluje duo zootechniků, kteří prozradili, že ještě do počátku 2011 se společnost zabývala chovem skotu s kombinovanou užitkovostí. Vedení se ale rozhodlo dát zelenou specializaci na mléko a zatím to vypadá, že to bylo dobré rozhodnutí. „Převádíme stádo na holštýna. Celkem chováme asi 470 krav, z toho je ale stále větší polovina kombinovaného plemene. Začali jsme převodným křížením, to je ale pomalá cesta k cíli. Proto březí jalovice strakatého plemene raději prodáváme a za peníze nakupujeme holštýnské jalovice z vybraných českých chovů jako je například Zeras Radostín, Agro Jesenice nebo AGROS Netín. Navíc dnešní hlad po mase ve východoevropských a asijských zemích dává prostor i pro prodej holštýnských býků za dobrou cenu,“ shodují se zootechnici.

Podnik dodává mléko do mlékárny Pragolaktos,  která je vlastněna firmou Müller Sachsen GmbH. Jednání mlékárny v německých rukou je podle vedoucích pracovníků Agro Pertoltice daleko profesionálnější a férovější k prvovýrobcům, než při spolupráci s tuzemskou mlékárnou. Denní dodávka byla v červnu 12 200 kg v přepočtu na všech 470 krav. Na farmě Řendějov, kde jsou již v převaze holštýnské dojnice, je produkce 31 kg na ustájenou krávu (3,39  % T, 3,04 %  B), zatímco v Bohdanči je produkce zhruba o 10 kg nižší a složky jsou na tom přirozeně lépe (3,85 % T, 3,38 % B).

 

Kouzlo úspěchu spočívá v odchovu telat  

Jak Pavel Tomášek a František Šusta přiznávají, dříve byly v podniku běžné až 30% ztráty na telatech. Bilance mrtvě narozených se pohybovala i kolem 20 %. Důvodů k této nelichotivé skutečnosti byla řada – především ale zdravotní stav a zoohygiena chovu. „Nemohli jsme to jen tak nechat a začali s nápravnými opatřeními. Dnes bychom mohli jmenovat několik opatření, které napomohly zlepšení:

1)      Poskytnutí výběhů pro krávy stojící na sucho;

2)      zavedení předporodního vakcinačního systému;

3)      zlepšení kondice krav, která se odráží i na kondici telat;

4)      rekonstrukce porodny;

5)      výstavba nového teletníku a tím zlepšení zoohygienických parametrů;

6)      profesionální mléčná výživa.“

 

Zastavme se u dvou posledně jmenovaných bodů. S přestavbou staršího seníku na skupinový teletník s krmnými automaty na mléčnou směs se úhyn telat dostal na 6,25 %.

 

Investice do automatu se vyplatí

Telata nejsou překrmována vysokými dávkami mléka, brzy se naučí přijímat starter a díky automatu jsou vyloučeny i chyby lidského faktoru. Po mlezivové výživě v individuálních boxech v prvních dnech života jsou telata převedena do skupin. Dávka mléka, kterou podává automat je nastavena na 2,4 litrů za den již od třetího dne věku telete (prakticky až pátého nebo šestého). Pak dávka až do dvacátého dne postupně stoupá až na výdej 6 litrů pro jedno tele. Od dvacátého dne do čtyřicátého dne věku telat je dávka udržována na šesti litrech denně. Telata starší 40 dnů jsou zvolna od mléka odstavována, takže dávkování mléčné směsi klesá z 6 litrů na nulu, která je nastavena na 55. den věku telete.

 

Telata rostou do rámce

Faremní zootechnik Pavel Tomášek si nemůže systém odchovu v novém teletníku vynachválit: „Telata mají adlibitní přístup ke starteru od firmy Fremis Čechtice, a ten je také velice kvalitní. Je chutný, vyrobený z kvalitních surovin, jeho hrubost navozuje dobrý vývoj předžaludků a papil v bachoru. Důležité je, že holštýnská telata nejsou překrmována mlékem, jak se nám často stávalo a u jaloviček roste tělesný rámec, nikoli osvalení. Lidský faktor je naprosto vyloučen, ani v zimě nejsou problémy, neboť automat namíchané mléko dostatečně předehřívá a mléčné vedení až po dudlík je krátké a dobře izolované. Samozřejmostí je dostatek sena a přístup k napájecí vodě. Od narození do 150 dnů mají býci přírůstek až 1,38 kg denně, nejlepší jalovičky i 1,23 kg,“ pochlubil se Pavel Tomášek.

 

 

Od telat se odvíjí i ostatní kategorie

Úspěšnost chovu telat se přesunuje do dalších výrob. „Výkrm býků v Pertolticích byl dříve spíše trápení s přírůstkem 0,77 kg, poslední rok je už průměrný přírůstek 1,12 kg.“

V celém podniku byly nainstalovány hladinové napáječky, což přispělo podle odhadů zootechniků ke zlepšení přírůstků o 100 g. Jalovičky jsou zapouštěny nejdříve ve 13 až 14 měsících při hmotnosti 400 kg. „Hmotnost většinou mají, ale čeká se na dosažení věku,“ dodal zootechnik Pavel Tomášek.

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *