Vložil
Kategorie:
Dojený skot
Štítky:

Ohlédnutí za skvělými výsledky podniků Mléčné farmy roku 2021

V ČR se již tradiční stala soutěž s názvem Mléčná farma roku, která každoročně hodnotí a oceňuje chovatele dojeného skotu. Výsledky českých a moravských farem se stále zlepšují. Ročníku 2021 se účastnilo 57 farem plemene české strakaté a 84 podniků chovající holštýnské plemeno, nabízíme některá další vyhodnocení soutěžních kritérií.

Jak je známo, zapojení do soutěže pro chovatele je nanejvýš snadné. Stačí odsouhlasit přihlášku a údaje pro vyhodnocení se následně berou automaticky z výsledků kontroly užitkovosti.

Soutěž je určena všem chovatelům dojeného skotu, kteří chovají na území ČR minimálně 60 zvířat plemen českého strakatého skotu (kategorie čestr) nebo holštýnského skotu (kategorie holštýn). Podmínkou je zapojení do kontroly užitkovosti, v rámci které se vyhodnocují soutěžní ukazatele. Soutěží se ve dvou kategoriích podle plemen a v ročníku 2021 se hodnotilo šest kritérií:

  • Délka mezidobí (dny)
  • Počet somatických buněk (tis.)
  • Lineární skóre SB do 4 (%)
  • Součet tuku a bílkovin v mléce (kg)
  • Denní nádoj na dojenou (kg)
  • Průměrný laktační den (dny)

Údaje zpracovali a vyhodnotili pracovníci ČMSCH, a. s. Každé farmě byl přidělen počet bodů (dvacetibodová stupnice pro každé kritérium) a stanoveno bylo pět finalistů z každé skupiny. Při shodnosti bodů bylo určené rozhodné kritérium, a to průměrný počet laktací.

Zdraví mléčné žlázy

Hodnocení zdravotního stavu mléčné žlázy bylo reprezentováno ukazatelem počtu somatických buněk (PSB) v mléce a lineárním skóre somatických buněk. Průměrně měly přihlášené podniky (141 farem) PSB na úrovni 245 tisíc, nejlepší podnik dosahoval 111 tisíc. Jak je zřejmé z grafu, měly podniky v kategorii čestr v průměru mírně nižší počet somatických buněk, a to celkově i finalisté, tj. pět nejlepších podniků z dané kategorie.

Kritériem, které souvisí s počtem somatických buněk, je lineární skóre somatických buněk, kde se posuzuje podíl dojnic, které dosáhly lineárního skóre do 4. Jak z výše uvedeného vyplývá, maximální hodnota je tedy 100 % a cílem chovatelů je dosáhnout hodnoty co nejvyšší, tj. mít ve stádě co nejvíce krav splňující podmínku lineárního skóre do 4. Tady lze konstatovat, že se síly mezi plemeny téměř vyrovnaly a finalisté C a H dosáhli kolem 90 % lineárního skóre.

Délka mezidobí

Délka mezidobí je ukazatelem posuzující úroveň reprodukce ve stádě dojeného skotu.  V ČR podle výsledků kontroly užitkovosti (ČMSCH, a. s., 2021) byla v kontrolním roce 2019/2020 délka mezidobí 400 dní u dojnic holštýnského a 392 dní u českého strakatého skotu. Do soutěže přihlášené podniky dosáhly kratšího mezidobí, a to 394, resp. 385 dní a finalistů obou plemen došlo k vzácné shodě – průměrná délka mezidobí činila obdivuhodných 371 dní.

Celý článek najdete v Našem chovu 8/2021, který právě vychází.*

Soutěž mléčná farma roku 2021 je tímto rekapitulačním článkem definitivně uzavřena a pořadatelé se těší na vyhlášení ročníku 2022.  Sledujte webové stránky www.mlecnafarmaroku.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *