Filtr

Odhalení mýtů o vlivu zemědělství a živočišné výroby na životní prostředí

Letošní problémy s pandemií koronaviru se projevily také tím, že každoroční mezinárodní konference The One pořádaná společností Alltech v Lexingtonu v USA se konala jen virtuálně. V průběhu čtyř dnů se vystřídala celá řada výborných řečníků. Jedním z nich byl také specialista na kvalitu ovzduší a jejím ovlivnění zemědělstvím Frank...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, životní prostředí

Kvalitní komodity téměř bez námahy

V jižních Čechách, v okrese Jindřichův Hradec, najdeme známý podnik Zemědělské družstvo Pluhův Žďár provozující klasickou kombinovanou zemědělskou výrobu. Pozemky družstva se rozkládají v nadmořské výšce 480–550 metrů nad mořem. Podnik hospodaří na výměře 2300 hektarů zemědělské půdy, z níž je většina orné. Plocha 450 ha připadá na trvalé travní...

Kategorie: Výživa zvířat

Nezbývá než smeknout

Klobouk dolu před Martou Votrubovou z Doubí na Táborsku, která „stvořila“ podle svých představ rodinnou farmu zaměřenou na chov a výkrm prasat. Před třiceti lety se z účetní v zemědělském družstvu stala farmářka, která proměnila svou vizi a závazky k perzekuovaným předkům v realitu. Přes mnoho potíží souvisejících především s...

Kategorie: Prasata, Technologie

Ekonomické váhy znaků ve čtyřplemenném křížení prasat

Specifické vlastnosti mateřských a otcovských plemen prasat jsou celosvětově, jako součást hybridizačních programů, využívány k produkci více plemenných jatečných kříženců. Na základě tzv. heterozního efektu vykazují kříženci vyšší životní zdatnost než výchozí populace, tj. lepší odolnost, zdraví a užitkové vlastnosti (především reprodukci, životaschopnost selat, intenzitu růstu, ale i konverzi krmiva)....

Kategorie: Prasata

Stavby a vybavení pro výkrm brojlerů

Stavby pro komerční chovy drůbeže jsou konstrukčně i technologicky vyřešené a zahrnují jak specializované haly, tak rekonstruované stáje pro skot či prasata. Také někteří producenti násadových vajec budují v reakci na zvyšující se poptávku po násadových vejcích na trhu nové haly. Jednou z variant je ocelová konstrukce se sendvičovými panely,...

Kategorie: Drůbež

Úvod do digitalizace živočišné výroby

Co vlastně znamená Zemědělství 4.0 v živočišné výrobě? V současnosti jsou velmi často skloňovány pojmy „Svět 4.0“ nebo také „Průmysl 4.0“. Tyto pojmy označují období tzv. digitální ekonomiky, která je založena na vzájemně komunikujících strojích, které s vysokým stupněm autonomie umožňují zastávat rostoucí množství činností, které doposud vykonávali lidé. Zatím...

Kategorie: Dojený skot, Smart farming, Technologie

Stavby a vybavení pro chov nosnic

Při projektování chovatelských zařízení zohledňujících specifické nároky jednotlivých druhů hospodářsky využívané drůbeže se přihlíží i k tomu, zda budou sloužit k produkci genetického materiálu, či živočišných produktů, respektive masa a vajec. Z tohoto pohledu pak výrobní vertikála drůbežářského segmentu zahrnuje stavby pro chovy šlechtitelské, rodičovské (rozmnožovací) a užitkové. Zatímco provoz...

Kategorie: Drůbež

Modernizace stájí pro prasnice

Koncepce farem a stájí pro chov prasat se odvíjí zejména od umístění provozu – z hlediska hygienických pásem, ochrany přírody či odstupu od zastavěných oblastí, zootechnicko-hygienického řešení a uspořádání komunikací. Dále od obratu stáda, způsobu ustájení jednotlivých kategorií prasat, systémů větrání, vytápění a chlazení stájí, ale i systému krmení a...

Kategorie: Prasata