Filtr

Hodnocení frakcí dusíkatých látek u siláží ve výživě přežvýkavců

Cílem práce bylo vyhodnotit nutriční hodnoty běžně využívaných siláží ve výživě přežvýkavců dle tzv. Cornellského systému. V práci bylo vyhodnoceno 5 siláží (jetelová, kukuřičná, jílková, travní a vojtěšková), byly u nich analyzovány jednotlivé frakce dusíkatých látek (NL) (A, B1, B2, B3 a C) a následně byly zjištěné hodnoty statisticky vyhodnoceny....

Kategorie: Výživa zvířat

Zpeněžování prasat

Tradičním způsobem odbytu vyprodukovaného vepřového masa je prodej živých zvířat, kdy cena je stanovena na základě živé hmotnosti a vizuálního posouzení jatečných prasat. Hlavní výhodou cen v živém je jednoduchost, nevýhodou přílišná subjektivnost. ...

Kategorie: maso, potraviny, Prasata

Význam Lupiny bielej (Lupinus albus, Amiga) v intenzívnom chove brojlerových králikov

Chov brojlerových králikov je samostatným odvetvím živočíšnej výroby. Hlavnou podmienkou úžitkovosti je dobrý zdravotný stav chovu. V intenzívnych chovoch brojlerových králikov sú v dôsledku ťažko stráviteľných krmív častým zdravotným problémom gastrointestinálne ťažkosti. V snahe predísť uvedeným problémom hľadajú sa také alternatívy krmív, ktoré by boli ľahko stráviteľné a zároveň komparáciou...

Kategorie: Výživa zvířat

Péče o velké vrhy

Genetický pokrok a snaha šlechtitelských firem o dosažení mimořádných výsledků užitkovosti přináší stále narůstající počet selat ve vrhu. Každé sele navíc je sice zdrojem navýšení tržeb, ale zvyšující se počet selat ve vrhu klade vyšší požadavky na podmínky chovu, technologie a management, což je podmiňováno zvýšenou péčí o prasnice a...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Podnik s diverzifikovanou výrobou

Zemědělská, a. s., Vysočina, která hospodaří v oblasti Železných hor v nadmořské výšce okolo 565 metrů, je podnikem s diverzifikovanou zemědělskou výrobou. Na obhospodařované výměře 1500 ha pěstují jak tržní plodiny, tak produkují krmiva pro živočišnou výrobu, kterou má společnost se sídlem v Dřevíkově na Chrudimsku postavenou na chovu skotu...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Pro zajištění práce bachoru

Pro zajištění správné práce bachoru je třeba, aby směsná krmná dávka (TMR) měla nejen vhodný poměr bílkovinné a energetické složky, ale také potřebnou strukturu. Za limit pro strukturu je všeobecně a již dlouhodobě považována velikost částic minimálně 8 mm. K tomu se poslední dobou přidává ještě požadavek na fyzikálně efektivní...

Kategorie: Krmivo

Dvě zásilky polského kuřecího masa se salmonelou, tentokrát ve východních Čechách

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že se na českém trhu objevily dvě zásilky kuřecího masa z Polska, v nichž vyšetření prokázalo bakterie salmonely. V prvním případě se jedná o 240  kilogramů chlazených kuřecích čtvrtek. Maso bylo od příjemce zásilky z Březhradu distribuováno do stravovacích zařízení v Pardubicích. Ve druhém případě jde o 300 kg...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Odvětráme a prosvětlíme stáj

PAMAVent hřebenová větrací štěrbina je ověřené řešení provětrání a přirozeného prosvětlení stáje. Využívá se jak u novostaveb, tak rekonstrukcí. Základní provedení je žárově zinkovaná modulová konstrukce, která předpokládá řešení s deflektory. U novostaveb se často používá konstrukční provedení, kde deflektory nejsou. Toto řešení označujeme jako průduch.

Kategorie: Komerční prezentace