Filtr

Vývoj cen krmných obilovin, sóji a krmných směsí

Ceny zemědělských výrobců (CZV) hlavních krmných obilovin v ČR, zveřejňované měsíčně Českým statistickým úřadem, jsou od počátku roku 2019 vyšší než měsíční průměry let 2013-2017, s výjimkou krmné kukuřice. CZV u všech těchto krmných obilovin jsou od počátku roku 2019 vyšší než průměrné měsíční CZV minulého roku. V roce 2018...

Kategorie: Výživa zvířat

Výcvik psa pro pasení zvířat

Schopnost psa dobře pást je dána uměním aplikovat vlohy pro pasení do praxe, tedy využívat a rozvíjet co nejširší škálu projevu každé vlohy a naučených cviků. Hodně to záleží na fyzických a duševních předpokladech psa, ale především na způsobech vedení tréninku. Samotný instinkt psa není garancí, ale pouhým předpokladem pro...

Kategorie: Pastva

Investice mají smysl

V polovině června proběhla v Opatovicích na Kolínsku kolaudace nové odchovny selat společnosti POLINE, s. r. o., která má živočišnou výrobu postavenou na chovu prasat. Zabývá se především produkcí zástavových selat, z nichž část vykrmuje do porážkové hmotnosti a ostatní putují k velkým i drobným chovatelům v celém Středočeském kraji....

Kategorie: Prasata, Technologie

Jednoduché, ale moderní stájové prvky

V těchto dnech se postupně naskladňuje nová stáj pro odchov selat v Opatovicích na Kolínsku patřící společnosti POLINE. Kompletní stájové technologie dodala společnost AGRICO Třeboň, která byla zároveň generálním dodavatelem. Jde o jednoduché, přitom však moderní stájové prvky, které se už osvědčily ve vedlejší porodně prasnic postavené v roce 2014....

Kategorie: Prasata, Technologie

Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí

Pro období letních dovolených Státní veterinární správa (SVS) připomíná, jaká pravidla platí při dovozu tzv. svačinek, tedy produktů živočišného původu pro osobní spotřebu ze třetích zemí do EU. Pro dovoz svačinek platí v rámci EU harmonizovaný přístup. Do EU není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky,...

Kategorie: Zdraví zvířat

Zdravotní stav limituje produkci

Pokud nejsme „v kondici“, pak od nás nelze očekávat nějaký mimořádný výkon. Úplně stejně je tomu u zvířat. Na současné dojnice jsou kladeny vysoké nároky každý den a bez patřičných podmínek to jejich organismus nemůže příliš dlouho vydržet. Strašák, se kterým musí počítat a někdy se i potýkat každý chovatel...

Kategorie: Dojený skot

Nejlepší straka z Kralovic

Hodnocení českého strakatého skotu se ujal Dr. Thomas Grupp ze společnosti Bayern Genetik. Podle jeho slov je jasnou šampiónkou kráva na první laktaci číslo 496841/932 po otci Raffzahn RAD-481 a otci matky Dustin BA-109, kterou přivezli ze společnosti Žichlická a. s. Tato typová prvotelka se narodila 20. září 2016 a...

Kategorie: Dojený skot