Filtr

Vlci pohledem druhé strany

Šíření vlků na našem území a náhrady za škody, které tato psovitá šelma páchá na stádech pasených zvířat jsou v poslední době tématem i veřejnoprávních médií. Jistě jste zaznamenali, že se tomuto aktuálnímu tématu věnujeme i na stránkách týdeníku Zemědělec. Mohli jste se dočíst například o přístupech k přísně chráněnému...

Kategorie: Nezařazené

Pozor na kočky ve stájích

V Belgii se koronavirem SARS-CoV-2 nakazila od svého majitele kočka domácí. Prokázal se tedy přenos nového koronaviru na zvíře – již dříve byly publikovány ojedinělé přenosy na psy. Přenos ze zvířat zpět na člověka je podle vědců nepravděpodobný. Je třeba ale být na pozoru.

Kategorie: Nezařazené

Epidemiologie nových koronavirů prasat

Začátek roku 2020 je poznamenán šířením onemocnění člověka, jehož původcem je virus z čeledi Coronaviridae, který nebyl známý až do konce loňského roku. Tento nový koronavirus je původcem infekčního onemocnění, které se šíří v lidské populaci pro některé velmi překvapivě nejenom v Číně, ale i v Asii a Evropě, včetně...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Hledání rezerv posouvá kvalitu

Zemědělské družstvo Krč u Protivína se zabývá klasickou zemědělskou výrobou. Chov českého strakatého skotu, respektive produkce mléka je pro uvedený podnik hospodařící na Písecku jedinou disciplínou živočišné prvýroby. S roční produkcí milón šest set tisíc litrů mléka se v rámci okresu řadí mezi středně velké producenty. Dosahovanou užitkovostí odpovídající průměru...

Kategorie: Dojený skot, welfare

Výzvy pro chovatele prasat

Zvýšená poptávka po vepřovém mase na trzích v Asii, respektive Číně, nabídla šanci chovatelům prasat v Evropě, kteří tak mohli pohodlně zobchodovat dlouhodobě vykazovanou nadprodukci. A to za slušnou cenu, která v loňském roce byla o 6,50 Kč vyšší než předloni, respektive o tři koruny převyšovala dlouhodobý průměr když kilogram...

Kategorie: Prasata

Zootechnická práce v extenzivních chovech

Extenzivní chov přežvýkavců představuje technologicky nenáročný systém s využíváním trvalých travních porostů za účelem pastvy zvířat. I v tak zdánlivě jednoduchém systému hospodaření je nutné dodržovat chovatelské zásady, které vedle kvalitní produkce zajistí šetrnou údržbu krajiny. Často se přitom praktikují zejména v méně příznivých oblastech, těžko přístupných lokalitách či ve...

Kategorie: Pastva

Jak na choroby končetin?

Choroby končetin představují v chovu dojeného skotu nemalé náklady. Krávy postižené tímto onemocněním zažívají stres, což se odrazí v jejich produkci i reprodukci, může dojít i k vyřazení plemenice z chovu. Další náklady je nutné vynaložit na péči o paznehty, přičemž jako vždy platí, že prevence je výhodnější než léčba.

Kategorie: Dojený skot