Filtr

Sociální kontakt je pro telata důležitý

Telata chovaná ve skupinách jsou více socializovaná, lépe zvládají nové situace a pobyt v novém prostředí, rychleji navazují kontakt s neznámými telaty a rychleji se učí než telata chovaná individuálně. Raný sociální kontakt ovlivňuje pohodu telat nejen během vlastního odchovu, ale i v průběhu jejich sloučení do skupiny a následně...

Kategorie: Odchov telat, Zdraví zvířat

Dojírna pro deset tisíc krav

Společnost GEA uvedla do provozu největší kruhovou dojírnu v Číně, která obslouží deset tisíc krav. Tato dojírna je také první svého druhu v asijsko-pacifickém regionu. Společnost GEA nainstalovala svůj nejsilnější dojicí karusel ze série DairyRotor pro společnost Lvyuan Animal Husbandry, předního čínského výrobce mléka. Osmdesát stání GEA DairyRotor T8900 dojí...

Kategorie: Dojený skot

Opatření snižující spotřebu antimikrobik u telat

Odchov zdravých telat vyžaduje dosažení maximální úrovně pasivní a aktivní imunity založené jednak na vakcinaci vysokobřezích jalovic a krav, které předávají protilátky v kolostru, jednak na vakcinaci telat. Na omezení používání antimikrobik má vliv také snížení úrovně stresu zlepšením kvality chovného prostředí, použitím technologických systémů chovu zajišťujících welfare a šetrné...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Zdraví zvířat

Praktické zkušenosti s inseminací u ovcí

Inseminace ovcí se jako nejlevnější a nejjednodušší biotechnologická metoda vrací do našich chovů. Zatím sice pomalu, ale pro chovatele, kteří chtějí intenzivněji šlechtit, je inseminace standardním nástrojem intenzifikace genetického zisku. Také ve velkých a dojících stádech představuje na rozdíl od přirozené plemenitby cestu k jednodušší organizaci celého procesu reprodukce. ...

Kategorie: Ovce a kozy, reprodukce, Šlechtění

Riziko nákazy ptačí chřipkou se na jaře zvyšuje

S podzimními a jarními migracemi volně žijících ptáků se zvyšuje riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže. Chovatelé by zejména v tomto období proto měli věnovat zvýšenou pozornost sledování zdravotního stavu drůbeže a v rámci biologické bezpečnosti zajistit dodržování preventivních opatření v chovech. Vakcinace proti aviární influenze se neprovádí a...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Úspěchy nejen výstavní

Školní zemědělský podnik Lány je účelovým zařízením České zemědělské univerzity v Praze. Jeho hlavním úkolem je zabezpečit činnost univerzity v praktických podmínkách. Realizuje se zde odborná a praktická výuka studentů ČZU v Praze, ostatních zemědělských škol a odborné veřejnosti. Podnik vytváří zázemí pro výzkumnou a pedagogickou práci fakult, institutů a...

Kategorie: Dojený skot

Budoucnost aplikovaného výzkumu

V posledních letech jsme psali o průběhu řešení projektu TAČR GAMA ve VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves. Tento projekt je zaměřen na podporu linie Věda – Výzkum – Inovace. V předchozích článcích byly popsány nejhodnotnější výsledky řešení dílčích projektů, které byly finalizovány v komerční podobě a úspěšně reprezentovaly výzkumný ústav...

Kategorie: Komerční prezentace, Výzkum

Budoucnost ve víru virů

Covid-19, SARS, MERS, africký mor prasat či ptačí chřipka jsou virová onemocnění, která v poslední době mění náš svět. A musíme se připravit na to, že přijdou další, možná i horší pandemie. Akorát se ještě neví kdy. Ale přijdou. Jako zběsilé míchají viry kartami i v zemědělsko-potravinářském oboru a jen...

Kategorie: EU, Prasata, Zdraví zvířat