Filtr

Inseminační stanice kanců pod kontrolou

Dnes se již prakticky nestává, že by se do chovu prasat zavlekla nákaza prostřednictvím spermatu. Zdravotní bezpečnost inseminačních dávek se stala pro provozovatele inseminačních stanic kanců nezbytným standardem. Kontrola činnosti inseminační stanice pak samozřejmě zahrnuje nejen úroveň veterinární ochrany, ale také ustájení plemenných kanců, technologii výroby inseminačních dávek a jejich...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Zdraví zvířat

Výstava Exotika opět bodovala

Již po dvanácté se výstaviště v Lysé nad Labem stalo cílem pro milovníky exotických zvířat a rostlin. Koncem října, respektive od 25. do 29. října, zde byla totiž k vidění asi největší evropská výstava papoušků a exotických ptáků, ale i bažantů, kachniček a okrasných holubů, doplněná o expozice plazů, akvarijních...

Kategorie: Drobnochovy

Kolostrální a mléčná výživa telat

Telata se rodí agammaglobulinemická, nemají žádné cirkulující imunoglobuliny (Ig), a to proto, že během intrauterinního vývoje placentární kotyledony zabraňují průchodu protilátek z krve matky do krevního oběhu plodu. To znamená, že jedinou možností, jak může tele po narození získat potřebné Ig, je formou přenosu pasivní imunity z kolostra matky. ...

Kategorie: Odchov telat

Pozitivní účinky klinoptilolitů ve výživě zvířat

Klinoptilolity patří mezi významná aditiva ze skupiny zeolitů. Jde o přírodní materiály složené z hliníku a křemíku, které jsou mezi sebou uspořádány tak, že vytváří mikroporézní strukturu. Zeolity můžeme dělit podle obsahu křemíku v jejich molekule. Rozlišujeme zeolity s malým obsahem křemíku, se středním obsahem křemíku a zeolity s vysokým...

Kategorie: Drůbež, Výživa zvířat

Efektivní proteinová výživa dojnic

Při rozhodování o nákupu proteinových krmiv stojí chovatel před nelehkou volbou, obzvláště pokud se jedná o dlouhodobější zavazující kontrakt. Při tomto rozhodování existuje mnohem více ukazatelů, které by měly být brány v úvahu z pohledu výživy dojnic i ekonomického zúročení správného výběru krmiva.

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat

Krmná aditiva u telat

Výživa hospodářských zvířat představuje složitý komplex na sebe navazujících činností. Při jejich řádném dodržení je veliká šance, že zvířata budou zdravá, vitální a bude se moci plně využít jejich produkční potenciál. Proto se hledají účinné a zároveň šetrné přípravky a doplňky, které pomohou k bezproblémovému vývoji mláďat.

Kategorie: Odchov telat

Použití sedativa azaperonu v chovech prasat

Používání neuroleptik u prasat se z důvodu intenzifikace chovu velmi rozšířilo. Stresové podmínky, jako je odstav, přeprava, slučování prasat a následné boje, vyžadují použití sedativ, zejména u některých plemen prasat. Cílem článku je prezentovat méně známé poznatky týkající se použití azaperonu u prasat. Jde hlavně o vliv injekční aplikace azaperonu...

Kategorie: Prasata