Filtr

Evropský parlament hlasoval o zákazu používání klecí do roku 2027

Evropský parlament vyzval k ukončení chovu nosnic v klecích v příštích šesti letech. O zákazu používání klecí v živočišné výrobě do roku 2027 hlasovala drtivá většina. Hlasování následovalo po intenzivním lobbingu evropské občanské iniciativy „Konec věku klecí“, kterou vedlo 170 nevládních organizací po celé Evropě a která získala 1,4 milionu...

Kategorie: Drůbež, legislativa, welfare

Dyzenterie prasat budiž výstrahou

Posledních třicet let jsme v našich chovech prasat zaznamenali jen málo infekčních onemocnění, v jejichž důsledku došlo k vysokým ekonomickým ztrátám v produkci prasat z důvodu vysokých nákladů na léčbu. Takovou chorobou bezesporu byla dyzenterie prasat, která se v 90. letech minulého století rozšířila do našich chovů, včetně stád na...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Pořádání kurzů pro chovatele covid-19 nezastavil

Kurzy specializované odborné průpravy na provádění odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat se realizují podle vyhlášky č. 19/2018 Sb., která mění do té doby platnou vyhlášku č. 342/2012 Sb. Jejich zajištěním je podle § 64b Zákona o veterinární péči (č. 166/1999 Sb.) pověřena vysoká škola, která má akreditovaný studijní program...

Kategorie: legislativa, novela zákona proti týrání zvířat, Zdraví zvířat

EU v roce 2020 dovezla o něco méně ekologických zemědělsko-potravinářských produktů

Zatímco trh s ekologickými produkty v EU celkově rostl, dovoz ekologických zemědělsko-potravinářských produktů se mezi obdobím 2019 a 2020 mírně snížil. Pokud jde o kategorie produktů, dovoz organického tropického ovoce a rýže vzrostl. Tato zvýšení však byla vyvážena poklesem dovozu jiných obilovin, olejů a cukru. To jsou hlavní zjištění zprávy...

Kategorie: EU

A zase ty porodní klece pro prasnice

Ustájení kojících prasnic sestává citlivým tématem ve vztahu k welfare prasat. V oblasti celého chovu prasat je právě tato kategorie cílem útoků různých aktivistů a bojovníků za práva zvířat, kteří většinou kromě absence potřebných znalostí disponují i značným nátlakovým potenciálem. Způsobují tak problémy chovatelům téměř v celé Evropské Unii. ...

Kategorie: novela zákona proti týrání zvířat, Prasata, Technologie, welfare, Zdraví zvířat

O kurzy odborné způsobilosti je mezi chovateli zájem

V souvislosti s novelou veterinárního zákona č.166/1999 Sb., a změnou vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, došlo k úpravám, které blíže specifikují způsobilost chovatele. Kastrovat selata a krátit jim...

Kategorie: legislativa, novela zákona proti týrání zvířat, Zdraví zvířat

Nadmutí u telat – prevence a řešení

Čas od času se můžeme setkat s případy nadmutí telat. Příčina je ovšem úplně jiná než typické nadmutí, na které jsme zvyklí u dospělých zvířat. U krav dochází k zachycení volného plynu v bachoru (první části čtyřdílného žaludku), což se viditelně projevuje na vnějším vyboulení levé části těla. Nadmutí u...

Kategorie: Dojený skot

‎Rozpočet EU na rok 2022: Urychlení oživení Evropy a pokrok směrem k zelené, digitální a udržitelné budoucnosti‎

Komise s navrhla roční rozpočet EU ve výši 167,8 miliardy eur na rok 2022, který má být doplněn o granty v rámci NextGenerationEU ve výši 143,5 miliardy eur. Jejich kombinace zmobilizuje významné investice na podporu hospodářského oživení, zajištění udržitelnosti a vytváření pracovních míst. Upřednostněny budou zelené a digitální výdaje, aby...

Kategorie: EU, Nezařazené

‎Komise zahájila veřejnou konzultaci o přezkoumání obchodních norem pro zemědělské produkty‎

‎Komise EU dnes zahájila veřejnou konzultaci , ‎‎jejímž‎‎ cílem je shromáždit názory na politické možnosti možné revize obchodních norem EU pro zemědělské produkty. Konzultace se zabývá zejména potenciálem obchodních norem zvýšit nabídku udržitelných výrobků a zefektivnit stávající právní předpisy. Konzultace je otevřena po dobu 12 týdnů, od 8. června do...

Kategorie: EU, legislativa