Filtr

Nadechnout, ale nezaspat

Chovatelé prasat se konečně trochu nadechli. Výkupní cena jatečných zvířat je příznivá, výkyvy jsou od poloviny srpna minimální. Cena se pohybuje v rozmezí 45,40 - 45,80 Kč za kilogram. Ve srovnání s loňským rokem je tak situace naprosto odlišná. Z informací SZIF plyne, že se průměrná cena od počátku roku...

Kategorie: Prasata

Finský mléčný sektor ztratil odbyt

Majitel mléčné farmy ve Finsku si stěžuje: „Velice nás jako producenty mléka poškodilo embargo EU proti Rusku jako následek okupace Krymu. Do té doby byla cena mléka 45 centů, pak, protože jsme ztratili hlavní odbytiště, klesla cena k 35 centům, kde se stále drží.“ Každý den prý končí s činností...

Kategorie: Dojený skot

Trvalé travní porosty a produkce krmiv

Pěstování trvalých travních porostů (TTP) přináší do agrosystému velmi cenný hospodářský prvek. Význam TTP roste nejen z hlediska obhospodařování půdy, výnosu a kvality píce, ale i v oblasti jejich mimoprodukčních funkcí včetně ochrany životního prostředí, utváření krajiny, revitalizace a podpory druhové biodiverzity. Pozitivně ovlivňují vodní režim v půdě a následně...

Kategorie: Krmivo

Boj s acidózou

Acidóza je definována jako stav vysoké patologické kyselosti krve. Představuje nejdůležitější poruchu výživy u dojnic a hovězího dobytka, kterou podle odhadů onemocní zhruba 19 až 26 % dojnic v první polovině laktace. Acidóza je způsobena rychlou produkcí a absorpcí kyselin v bachoru, když je přežvýkavcům podávána TMR najednou v krátké...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Poctivá produkce šetrná k přírodě

Ekofarmu Svinnou najdete nedaleko Železné Rudy v těsném sousedství Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. V roce 2003 ji založili manželé Hana a Miroslav Puchtovi se záměrem vyrábět v biokvalitě co nejrozmanitější nabídku farmářských produktů. Nejen v penzionu ubytovaní hosté, ale i návštěvníci provozované restaurace tak mohou ochutnat například...

Kategorie: biopotraviny, maso, Pastva

Vliv probiotických krmných aditiv na funkční stav bachoru

Bachor hostí velké množství mikroorganismů – bakterií, prvoků a hub. Tyto mikroby degradují rostlinou vlákninu na nevláknité sacharidy, bílkoviny, těkavé mastné kyseliny a amoniak. Složení bachorové tekutiny je ovlivněno druhem krmiva, složením slin a absorpcí rozpuštěných látek. Přítomnost bifidobakterií ve vysokém počtu je spojena s dobrým zdravotním stavem hostitele. Probiotka...

Kategorie: Masný skot

Respirace u kura domácího

Respirace patří společně s činností kardiovaskulárního a centrálního nervového systému mezi vitální funkce organismu, jejichž zástava, a to i na relativně krátkou dobu, znamená vážné ohrožení života, případně smrt. Ostatní funkce odvozují svou úroveň od těchto vitálních funkcí. Respirace ptáků se vyznačuje řadou zvláštností. To platí samozřejmě i pro kura...

Kategorie: Drůbež

Využití mořských a sladkovodních řas ve výživě hospodářských zvířat

Základní složkou krmných dávek pro hospodářská zvířata nezbytnou pro krmivářský průmysl jsou proteinová krmiva. Zvýšený zájem dokládá nejen vzestup globální poptávky po mořských řasách, kde se předpokládá v roce 2024 více než dvojnásobné zvýšení prodeje oproti roku 2016 (ze 4 mld. na 10 mld. USD), ale také rozvoj technologií na...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Prasata, Výživa zvířat