Filtr

Modernizace stájí pro prasnice

Koncepce farem a stájí pro chov prasat se odvíjí zejména od umístění provozu – z hlediska hygienických pásem, ochrany přírody či odstupu od zastavěných oblastí, zootechnicko-hygienického řešení a uspořádání komunikací. Dále od obratu stáda, způsobu ustájení jednotlivých kategorií prasat, systémů větrání, vytápění a chlazení stájí, ale i systému krmení a...

Kategorie: Prasata

Plánovat je nutné, ale s rozvahou…

Agrodružstvo Lhota pod Libčany je středně velký podnik na Královéhradecku, který se svou zemědělskou činností snaží nejen udržet pracovní místa na venkově, ale diverzifikací výroby také vytvářet nové zdroje příjmů. V zemědělské Evropě je to podporovaný trend, který současně přináší úsporu práce a přírodních zdrojů. Podle předsedy představenstva uvedeného družstva...

Kategorie: Dojený skot

Když je skot základem výroby

Agrodružstvo Lhota pod Libčany je středně velký podnik na Královéhradecku, který hospodaří na 2711 ha zemědělské půdy, z níž je 122 ha luk. Rostlinnou výrobu zaměřuje zejména na pěstování obilovin, krmných plodin, okopanin a olejnin. V živočišné výrobě se zabývá především chovem červenostrakatého skotu s tím, že ve stádu převažuje...

Kategorie: Dojený skot

Investice do chovu se vyplácejí

Město Protivín v okrese Písek se řadí mezi menší, má zhruba pět tisíc obyvatel. První zmínka o Protivínu pochází již ze 13. století, v současnosti je znám především kvůli pivu, které se v místním pivovaru vaří už celá staletí. Nedaleko jeho brány lemované platany najdeme oblast s názvem Krč a...

Kategorie: Dojený skot

Ekonomická efektivita výroby mléka v ČR v roce 2019

Podle předběžných údajů ČSÚ se v ČR v roce 2019 v běžných cenách podílela produkce mléka 51 % na živočišné produkci a 19 % na celkové produkci zemědělského odvětví. Při prodeji téměř 3 mld. litrů mléka činily celkové příjmy 26 mld. Kč, což dokládá významnost tohoto odvětví v českém agrární...

Kategorie: Dojený skot

Paramyxoviróza holubů na Pardubicku

V zájmovém chovu holubů v Pardubickém kraji byl zjištěn výskyt paramyxovirózy holubů. Toto akutní, infekční a horečnaté onemocnění bylo v České republice v chovu holubů zjištěno naposledy před čtyřmi lety. V případě výskytu paramyxovirózy holubů v chovu nestanovuje legislativa povinná veterinární opatření, nejsou vytyčována uzavřená pásma a není třeba ptáky...

Kategorie: Drobnochovy

Kvalita objemů je nutností

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov hospodaří na území Českého Lesa nedaleko Domažlic. Jeho jméno zná každý chovatel holštýnského skotu. Nejen že se v jeho režii koná jednou za dva roky uznávaná výstava tohoto plemene, ale dojnice ZOD Mrákov se pokaždé umístí na předních příčkách výsledného hodnocení.

Kategorie: Dojený skot

Od pandemie Covid-19 k „Planetě hojnosti“

Žádné jiné odvětví ekonomiky nemá větší potenciál pro pozitivní dopad na Zemi než právě zemědělství. Společnost Alltech se proto již přes třicet let hlásí k principu ACE (Animal-Costumer-Environment), kterým se zavazuje, že podnikání společnosti bude mít vždy pozitivní dopad na zvířata, spotřebitele i životní prostředí. Projekt Planet of Plenty (Planeta...

Kategorie: Výživa zvířat, Výzkum, Zahraničí

Nejlepší dojivost na Strakonicku

Rodinnou farmu Martina Holuba byste našli nedaleko jihočeské Blatné, 520 ha půdy obhospodařuje v okolí v Myštic a Uzenic. Tento chov holštýnského skotu dosahuje nejlepších nádojů na okrese (10 890 kg mléka při 4 % tuku a 3,54 % bílkovin), ale chovatel přitom produkční a reprodukční ukazatele příliš nesleduje. Důležité...

Kategorie: Dojený skot