Filtr

Přehlídka ušlechtilých plemenic

Jako tradičně se poslední červnový čtvrtek sešli chovatelé holštýnského a českého strakatého skotu na přehlídce plemenic v Kralovicích na Plzeňsku, kterou uspořádaly společnosti Kralovická zemědělská, a. s., Chovatelské družstvo Impuls a Inplem, s. r. o.

Kategorie: Dojený skot

Japonský skot na českých loukách

Z původního asijského skotu vyšlechtěné wagyu je národním plemenem Japonska, kde se používalo v zemědělství jako tažné zvíře. Vzhledem k regionální geografické izolaci se v uvedeném východoasijském státu vyšlechtily tři základní kmeny černého skotu – Tajima, Fujiyoshi a Kedaka, které tvoří až 90 % populace plemene. Zbývající podíl připadá na...

Kategorie: Masný skot

Zdraví skotu – produkční choroby

Chov dojnic se řadí mezi nejvýznamnější odvětví živočišné produkce v České republice. Jednou z nezbytných podmínek ekonomické produkce mléka je dobrý zdravotní stav chovaných krav. Zdravotní komplikace jsou nejvýznamnějším důvodem brakace skotu. Uvádí se, že v našich podmínkách představují více než 80 % z celkového počtu vyřazených krav. ...

Kategorie: Dojený skot

Dojnice chované v rekreační oblasti

Zemědělská společnost Nalžovice, a. s., chová v uzavřeném obratu 450 krav holštýnského a českého strakatého plemene. Podnik, kde ve vedení převažuje něžné pohlaví, se specializuje na mléko, tradiční tržní plodiny a výrobu energie v bioplynové stanici. Nedávno se nalžovickým podařilo poměrně levně zlepšit podmínky dojnic vestavbou zastřešeného krmiště s dalšími...

Kategorie: Dojený skot

Genomika a zdraví krav

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., uspořádaly v úterý 26. června seminář pro chovatelskou veřejnost s názvem Genomika a šlechtění na zdravotní znaky u dojeného skotu. Zájemci o přednášky se sešli v zasedací místnosti areálu Českomoravské společnosti chovatelů a. s. v Hradištku pod...

Kategorie: Dojený skot, Šlechtění, Výzkum

Sexuální život zvířat: potrat na přání aneb efekt Bruceové

Mnozí chovatelé koní, kteří se rozhodnout připustit svou klisnu, zažívají v období připouštění horké chvilky. Připouštění hřebcem, kterého vybrali, nebývá levná záležitost. Hříbě se tak stává investicí a klisny jsou k dobrému hřebci převáženy i do zahraničí. Ve stájích, kde je hřebec cítit na sto honů, je téměř jisté, že...

Kategorie: Výzkum

Rentabilita výroby mléka v ČR v roce 2018

Výroba mléka patří mezi významnou oblast českého agrárního sektoru. Ekonomická výhodnost produkce, která je ovlivněna působením řady vnitřních a vnějších faktorů, je z dlouhodobého pohledu nezbytná pro udržení chovu a zajištění budoucí soběstačnosti. Cílem příspěvku byla analýza ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR za rok 2018 na základě vlastního nákladového...

Kategorie: Mléko