Filtr

Minimalizovat výskyt klostridií v silážích pro zdraví dojnic

O udržení zdraví dojnic z pohledu krmení siláží jako součásti směsné krmné dávky přednášel v Brně na 18. mezinárodním sympoziu věnovaném konzervaci objemných krmiv doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. Zabýval se problematikou možné kontaminace siláží půdou nebo odpadní vodou, jejichž důsledkem může být klostridiová infekce, která ničí zdraví dojnic a...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Zdraví zvířat

Druhý byl Zbyšek

V rámci veletrhu Země živitelka se uskutečnil již šestý šampionát beranů plemene zwartbles. Zúčastnilo se ho deset plemeníků. Přehlídkou provázel člen Svazu chovatelů ovcí a koz a pedagog na Mendelově univerzitě v Brně Ing. Martin Hošek. Plemeníky hodnotila komise členů Svazu chovatelů ovcí a koz.

Kategorie: Ovce a kozy

Marketing pro mladší generace

Rozhodnutí spotřebitelů o nákupu potravin se rychle mění a producenti kuřat a vajec, kteří na tyto změny nebudou reagovat, tak činí na vlastní nebezpečí. Kromě tradičních vlivů, jako jsou cena, chuť a pohodlí, zvažují nyní spotřebitelé nové faktory, zejména mladší generace. Spotřebitelé chtějí autentičnost, protože se týká složení potravin a...

Kategorie: Nezařazené, Technologie

Stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech

Stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech jsou víceméně stabilní, ke změně stavů dochází především posunem jednotlivých zástavů hejn v průběhu roku. Zatímco u všech druhů drůbeže byly počty v loňském roce na úrovni roku 2017, u kachen došlo k navýšení počtu o 20 %. ...

Kategorie: Drůbež

Líhnutí drůbeže v roce 2018

V porovnání s rokem 2017 se u nás v loňském roce vylíhlo více kuřat nosného i masného typu kura domácího, stejně jako pekingských kachňat a housat. Naproti tomu se k nám dovezlo méně jednodenních krůťat k výkrmu. ...

Kategorie: Drůbež

Kontrola užitkovosti drůbeže v roce 2018

V loňském roce byl v testovacích stanicích státního podniku Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice ukončen další ročník testů kontroly užitkovosti drůbeže. V jeho rámci byl proveden výkrmový test kuřat chovaných na maso, mezinárodní test finálních hybridů nosných typů slepic v klecích a byly prověřeny také hybridní kombinace krůt a vodní drůbeže....

Kategorie: Drůbež

Ztepl vyhrál letošní šampionát

Zwartbles se řadí mezi plemena ovcí s kombinovanou užitkovostí. Zvířata jsou velmi klidná, a to jak v chování na pastvě ve stádu, tak ve společenství lidí. Mají dobré mateřské vlastnosti. Jedná se o plemeno bezrohé s polojemnou vlnou. Zvířata jsou většího tělesného rámce s velmi dobrým osvalením, které je patrné...

Kategorie: Ovce a kozy

Pokračují v tradici chovu vodní drůbeže

Již od roku 1996 se českoněmecká společnost Perena, s. r. o, specializuje na líhnutí pekingských kachen. Za tu dobu se chovatelé uvedené společnosti se sídlem v Chlumci nad Cidlinou stačili přeorientovat z plemenného materiálu Stolle seddin vital německého původu na hybridní kombinaci cherry valley anglické provenience. Jedná se o kombinaci,...

Kategorie: Drůbež

Dobrou péčí k lepšímu životu telat

Dobrá péče o mláďata znamená zajištění maximální pohody zvířat. Dobré životní podmínky jsou nicméně také o emocích zvířat. Samozřejmě je nezbytné jim poskytnout dostatek nápoje, a to buď plnotučné mléko, nebo mléčnou náhražku s vysokou nutriční kvalitou. Jednou ze strategií je zvýšený obsah tuku v mléčných náhražkách pro vyšší příjem...

Kategorie: Odchov telat

Dobrá mléčná užitkovost, to není jen dojení

Dojivost během laktace je značně ovlivňována celoročními biologickými rytmy dojnic. Někdy se uvádí, že produkce mléka je těmito rytmy regulována více než faktory prostředí prostředí, jako je teplo a vlhkost. Dochází ke změnám složení mléka s vyššími koncentracemi mléčného tuku a bílkovin pozorovanými v zimě a jejich nižšími hladinami v...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie, Zdraví zvířat