Filtr

O výživě dostihových koní

Výživa koní se v určitých ohledech liší od výživy ostatních hospodářských zvířat, cílem chovu a výživy koní je zejména dosažení vysokých sportovních výsledků. Výživa koní je oproti výživě ostatních hospodářských zvířat nejméně probádanou disciplínou. Netalentovaný nebo špatně trénovaný kůň nedosáhne vysokých výkonů díky příjmu velkého množství energie, živin nebo přísad,...

Kategorie: Koně

Prevence hypokalcemie u krav v tranzitním období

Ovlivnění vápníkového metabolismu v období před porodem a brzy po porodu krav je stále předmětem výzkumu a nových poznatků. Příspěvek představuje nový pohled na využití aniontů potvrzený nedávnou pracovní cestou do USA. Cílem krmení diety se záporným DCAD zřejmě není udržet co nejvyšší hladiny vápníku v krvi po otelení. Poslední...

Kategorie: Dojený skot

Situace na trzích s hovězím masem

Podle německého agrárního ekonoma dr. Clause Deblitze nebude dohoda se státy Mercosuru Evropské producenty hovězího masa tolik bolet. „Bude to navíc pouze asi 10 tis. tun hovězího, které by mohlo konkurovat producentům EU,“ zaznělo na konferenci Evropské a české zemědělství v budoucích podmínkách uspořádané v Praze v Národním muzeu.

Kategorie: Masný skot, maso

Perspektivy kontroly užitkovosti a genomické selekce

Genotypování zvířat se u skotu stalo nedílnou součástí šlechtitelského procesu. Postupně se ustoupilo od limitovaného genotypování vybraných potenciálních plemeníků. S klesající cenou za genotyp se přešlo k plošnému hodnocení plemenic. Systematickým hodnocením vybraných stád lze nastavit model odhadu plemenných hodnot i na relativně malé populace jednotlivých plemen. Žádný z modelu...

Kategorie: Dojený skot

Všechno o výživě a výrobě krmiv

Letošní Jarní cyklus seminářů 2020 byl dvanáctého února zahájen v Hotelu na Farmě v Choťovicích. Do sálu si našli cestu chovatelé, veterináři i studenti. Na programu bylo několik přednášek o výživě vysokoužitkových dojnic, o porovnání výživné hodnoty trav a leguminóz, o fermentaci siláží, ale také o antibiotické rezistenci a bezchybném...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat

Infotechnologie mění chov prasat

Z technologického hlediska se zemědělství od průmyslové revoluce příliš nezměnilo. Chov prasat, s jistou nadsázkou, se příliš nezměnil od doby, kdy byla prasata domestikována. A přesto je jasné, že informační technologie jsou na vzestupu a změny, které přinášejí, transformují také zemědělství a chov prasat. ...

Kategorie: Prasata, Smart farming

Zařízení pro manipulaci se zvířaty

K vymezení prostoru pro pobyt a pohyb zvířat a pro následnou manipulaci s nimi lze využít různá zařízení, kterých je na trhu u nás i v zahraničí nabízeno velmi mnoho; od těch jednoduchých po složitější, od mobilních k stabilním, od těch určených pro ovce, k těm pro hovězí dobytek nebo...

Kategorie: Technologie

Krmení dojnic s využitím precizního zemědělství

V poslední době se na farmách skotu stále ve větší míře využívají tzv. chytré technologie, které pomocí různých senzorů podrobně zaznamenávají informace o hospodářských zvířatech. Z údajů pak lze během krátké doby, resp. většinou v reálném čase, vyvozovat závěry a činit „nápravná“ opatření. Cílem je zajištění lepší užitkovosti, pohody a...

Kategorie: Dojený skot

V plánu je farma na plný úvazek

Zemědělství k životu na vesnici neodmyslitelně patří. I přestože se dnešní venkov pozvolna mění, stále se najdou lidé, kteří mají k tomuto agrárnímu oboru vřelý vztah. Patří k nim také Radek Čičmanský, který v zemědělství pracuje a ve volném čase se zabývá chovem suffolských ovcí. Zatím! Jeho snem je totiž...

Kategorie: Ovce a kozy

Kvalita hovězího masa z pastviny na talíř II.

Vychovat dobytče a na jatkách získat jatečně upravené tělo je jen část cesty k dobrému hovězímu. Druhá část se týká skladování, zrání a bourání jatečného trupu. Je třeba ještě zajistit jednak jeho údržnost, aby se nezkazilo dříve, než se dostane na talíř, jednak správně řízenými posmrtnými změnami dosáhnout jeho lahodné...

Kategorie: Masný skot, maso