Filtr

Početní stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech

Z pohledu stavů drůbeže v rozmnožovacích chovech vykazuje tento sektor dobrou stabilitu. Došlo sice ke korekci počtu v rozmnožovacích chovech nosného typu slepic po vysokém nárůstu v roce 2019, ale se započtením stavů ve šlechtitelských chovech vysoce převyšují stav z roku 2018. I přes pokles v roce 2019 došlo k...

Kategorie: Drůbež

Výsledky kontroly užitkovosti vodní drůbeže

V testovacích stanicích státního podniku Mezinárodní testování drůbeže v Ústrašicích byl v roce 2020 ukončen další ročník testů kontroly užitkovosti drůbeže. Pokud jde o vodní drůbež, u kachen byl mimo jiné proveden 163. výkrmový test, u hus byl ukončen XLIV. a XLIII. (2-leté) rodičovský test a konečně i výkrmový test...

Kategorie: Drůbež

Den otevřených dveří se povedl

V polovině září se v objektech podniku Agro Liboměřice, a. s., uskutečnil den otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout středisko Nové Lhotice, kam se po výstavbě nových stájí přesunuly dojnice, a také středisko Kovářov, kde je soustředěn odchov jalovic a výkrm býků.

Kategorie: Dojený skot

Výstava děl Emila Kotrby v Lysé nad Labem

V patře budovy A se v rámci výstavy Kůň 2021 konala výstava děl akademického malíře a grafika Emila Kotrby. Obrazy a grafiky byly vystaveny jako část sbírky Ing. Jana Navrátila. Součástí vernisáže byl křest krásné knihy Lidé a koně v díle grafika a malíře Emila Kotrby autora Petra Kmoška.

Kategorie: Koně, Výstava

Až jeden milion tun hmyzí moučky do roku 2030?

Ve třetím letošním čísle časopisu Krmivářství jsme informovali o pozitivním stanovisku stálého výboru k návrhu na částečné uvolnění zákazu používání živočišných bílkovin v krmivech pro zvířata určená k produkci potravin. V té souvislosti nám poskytl rozhovor generální sekretář Mezinárodní platformy hmyz pro potraviny a krmiva (IPIFF) Christophe Derrien. Návrh byl...

Kategorie: Krmivo

Výsledky kontroly užitkovosti u hrabavé drůbeže

V testovacích stanicích státního podniku Mezinárodní testování drůbeže v Ústrašicích byl v roce 2020 ukončen další ročník testů kontroly užitkovosti drůbeže. U hrabavé drůbeže se jednalo o mezinárodní test finálních hybridů nosných typů slepic v obohacených klecích a na podestýlce a dále o prověření hybridních kombinací krůt. ...

Kategorie: Drůbež

Seminář pro chovatele skotu

Chovatelé skotu se koncem září sešli v Koutech na Vysočině na odborném semináři pořádaném společností Trouw Nutrition Biofaktory, s. r. o. O významu mikroprvků ve výživě zvířat pohovořil Ing. Petr Klepač, podrobněji se tomuto tématu věnoval Ing. Martin Harsa. O možnosti využití C4 plodin k produkci krmiv v podmínkách klimatické...

Kategorie: Dojený skot

Výsledky kontroly užitkovosti masných typů slepic

V testovacích stanicích státního podniku Mezinárodní testování drůbeže v Ústrašicích byl v roce 2020 ukončen další ročník testů kontroly užitkovosti drůbeže. V jejím rámci byl proveden také mezinárodní test rodičovských forem masných typů slepic, včetně pomalu rostoucích hybridů. ...

Kategorie: Drůbež

Líhnutí drůbeže v roce 2020

Stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech poukazují na dobrou stabilitu v tomto sektoru. I přes snížení stavů drůbeže v rozmnožovacích chovech nosného typu slepic došlo díky započtení šlechtitelský chovů k vysokému navýšení počtu, kterým převyšují stavy z roku 2018. V podobném trendu se vyvíjejí i stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech slepic...

Kategorie: Drůbež

Výsledky národního šampionátu plemene parthenaise

Svůj národní šampionát nedávno v Brně absolvovali chovatelé v ČR stále oblíbenějšího masného plemene parthenaise. Šampiónkou pro tento rok byla vybrána harmonická starší jalovice Flóra z Bořetic chovatele Čeňka Horáčka z Bořetic. Soutěž chovatelských skupin vyhrála tříčlenná skupina z chovu Milana Novotného z Mezihoří.

Kategorie: Masný skot