Filtr

Intenzitou reprodukce k rentabilitě chovu prasat

Současná situace ve zpeněžování jatečných prasat, ale i selat, by mohla vést k tomu, že bychom vzhledem k příznivému stavu mezi nabídkou a poptávkou mohli snadno opustit cestu intenzity a produktivity na úseku chovu prasat. To by nepochybně mělo katastrofální následky v nedaleké budoucnosti, která nepochybně bude přát tomu chovateli,...

Kategorie: Nezařazené

Redukce zánětů močových cest prasnic

Krmné komponenty mají na poměr kationtů a aniontů v močových cestách prasnic značný vliv. Možností, jak se vyhnout infekcím v močových cestách je snížení pH – ovlivněné právě změnou poměru kationtů a aniontů. To může být uskutečněno krmením specifickou dietou v době, kdy má prasnice selata.

Kategorie: Nezařazené

Chováme se k přírodě uctivě

To je motto majitelů ekologické kozí farmy ležící u Zásady nedaleko Kadaně. Manželé Sládečkovi zde ve starém pohraničním statku chovají 50 koz, převážně plemene bílá ušlechtilá. Jejich životní postoj ke zvířatům byl znát. Nechtějí z nich „vydojit“ maximum. Zvířata neberou jako prostředek obživy, ale jako možnost života v souladu s...

Kategorie: Nezařazené

Klíč k organoleptickému hodnocení kvality a úpravy výživné hodnoty objemných krmiv podle DLG 1997 (mod. 1999)

Jednou z hlavních podmínek zlepšení rentabilnosti výroby zvýšení kvality objemných krmiv je hodnocení výživné hodnoty pícnin. Představovaný klíč hodnocení zelených krmiv je zpracován na základě odebírání vzorků z typových stanovišť v různých fázích vývoje jednotlivých druhů rostlin a vegetační fáze. Energie je hodnocena pomocí NEL v MJ při vyhodnocování ME...

Kategorie: Nezařazené

Chov skotu v Číně

Čínská lidová republika je zemí, která na nás působí lehce exotickým dojmem. K naší škodě jsme možná až příliš rychle zapomněli na fakt, že ještě před 12 lety patřil čínský trh k našim největším zahraničním odbytištím. Dnešní Čína má celou řadu specifik, které je nutné zohlednit jak při cestování...

Kategorie: Nezařazené

České rybářství se bude muset zamyslet

Produkční rybářství Evropské unie je založeno na chovu lososovitých ryb (losos, pstruh). Státy sdružené ve Federaci evropských chovatelů ryb (FEAP), kam patří nejen členové EU, vyprodukují ročně přes 1,1 milionu ryb, včetně 115 tisíc tun mořských ryb chovem. ...

Kategorie: Nezařazené

Biotechnologie ve šlechtitelských programech u prasat – realita nebo fantazie?

V obecném slova smyslu jsou biotechnologie chápány jako využívání buď celých organismů nebo jejich částí k průmyslovým účelům. K jejich nesporným výhodám patří, že při racionálním používání umožňují nejen efektivnější hospodaření se zdroji energie, ale jsou i mnohem šetrnější pro životní prostředí než například klasické průmyslové technologie. Lidstvo využívá principů...

Kategorie: Nezařazené

Výroba a užití ryb v České republice

Současnost a výhled Celá desetiletí se české produkční rybářství poměřovalo úrovní chovatelské technologie a objemem vyprodukovaných ryb bez užší vazby na trh. Po změnách politického a s tím i hospodářského klimatu už tohle není deset let pravdou. Přestože profesní úroveň chovu ryb zůstala stále vysoká, výsledný efekt celého produkčního rybářství...

Kategorie: Nezařazené

Zhodnocení pastevního odchovu jalovic

Úvod Tato práce si klade za cíl zhodnotit na základě moderní pastevní technologie možnosti jejího uplatnění v podhorských a horských oblastech , vztahy při využívání travní hmoty jednotlivými kategoriemi hmotnosti a věku jalovic s ohledem jak na rostlinu, tak i na zvíře....

Kategorie: Nezařazené