Filtr

Více pozornosti rentabilitě mléka

Zemědělský podnik Klas Nekoř je akciová společnost, která hospodaří v podhůří Orlických hor, nedaleko vodní nádrže Pastviny, na 1375 ha. Z této výměry jen asi 800 ha tvoří orná půda. Firma vznikla v roce 1996 ze ZD Vítkovice Nekoř a navázala na jeho čtyřicetiletou tradici (družstvo patřilo po celou dobu...

Kategorie: Nezařazené

Jelenovití na farmách zase skáčí přes překážky

Ministerstvo životního prostředí ČR „vyslovilo zásadní nesouhlas se zařazením farmových chovů jelenovitých do ekologického zemědělství“ a Ministerstvo zemědělství ČR toto „zásadní stanovisko respektovalo“. To je citát z dopisu ministra Jana Fencla prezidentovi Asociace farmových chovů jelenovitých ČR (AFCHJ) docentu Ing. Luďku Bartošovi, DrSc. Jinými slovy, na farmách chovaní příslušníci čeledi...

Kategorie: Nezařazené

Rychnovský chov zdobí několik titulů šampióna

Ovce společně s masným skotem jsou téměř ideálními uživateli horských a podhorských pastvin. Jejich počet ovšem v posledních deseti letech v České republice rapidně poklesl. Příčinou bylo i to, že místo dříve preferované produkce vlny je již několik let kladen důraz na masnou a mléčnou užitkovost, ale i na plodnost....

Kategorie: Nezařazené

O biopotraviny je v Praze zájem

Mnoho farmářů, kteří uvažují o ekologickém zemědělství trápí zcela logicky jedna otázka: Koupí ode mne někdo mé produkty? Pro odpověď jsem si zajela do Ekologického centra hl. m. Prahy v Toulcově dvoře, kde sídlí občanské sdružení Bioklub....

Kategorie: Nezařazené

Je inbreeding problém jen v Kanadě?

V posledních letech je možné zaznamenat zvýšený zájem chovatelů, který se týká příbuzenské plemenitby (inbrídingu) v populacích jimi chovaných zvířat, a to bez ohledu na druh zvířete. Diskuse o této problematice tak najdeme u chovatelů psů (http://dogs.about.com), koček (http://www.petsmart.com/cat/) až po chovatele skotu. ...

Kategorie: Nezařazené

Úloha a potřeba vitamínů ve výživě sportovních koní

V předminulém čísle jsme se seznámili s potřebou a účinky vitaminu A v době línání. Jarní období je také časem, kdy u sportovních koní začínáme zvyšovat tréninkovou zátěž a tím i zvedat potřebu živin. Sportovní koně mají relativně vyšší fyziologickou potřebu vitamínů než ostatní kategorie koní a je proto vhodné...

Kategorie: Nezařazené

Zdroje informací k bodování tělesné kondice masného skotu

Hodnocení tělesné kondice u skotu není pro zkušeného chovatele dnes již ničím novým. Jde o velmi levné a neobyčejně přesné hodnocení nejen výživy zvířat, ale v podstatě vhodnosti celého produkčního systému na základě jeho využití organismem zvířete, kdy chovatel hodnotí konečný efekt konverze. Bodování kondice je založeno na posouzení vývinu...

Kategorie: Nezařazené

Na čínských farmách

Čína je zemí obrovských rozdílů, se kterými se můžeme setkat na každém kroku. Tím největším a nejzřetelnějším je rozdíl mezi městem a vesnicí. Tento rozdíl je pro Evropana zvláště patrný, začne-li návštěvu Číny na venkově, a teprve později se dostane do měst, jako tomu bylo v případě našeho pobytu. Cesty...

Kategorie: Nezařazené