Filtr

Cremona 2000

Ve dnech 27. až 29. října 2000 se v italské Cremoně konala tradiční, dnes už 55. národní výstava dojeného skotu . Na výstavě bylo možné shlédnout celou řadu plemen, ale naprosto dominantní bylo holštýnské plemeno. Zvířata byla předváděna ve skupinách podle věkových kategorií a z každé skupiny byla vybírána nejlepší...

Kategorie: Nezařazené

Biosenzory pro detekci patogenních mikroorganizmů

Výzkumníci z University Rhode Island v USA vyvinuli „biosenzory”, které pomocí technologie optického vlákna stanoví přítomnost a množství baktérií v mase a dalších potravinách. Technologií je možné rychle zjistit přítomnost salmonel, E. coli a dalších patogenních mikroorganismů také v krmivech a krmných surovinách. Na rozdíl od několik dní trvajících kultivačních...

Kategorie: Nezařazené

Podpora státu by měla patřit kvalitě

K diskusi o odbytu hovězího se sešli poslanci Zemědělského výboru parlamentu ČR v čele s jeho předsedou Ing. Jaroslavem Palasem a místopředsedou Ing. Ladislavem Skopalem, dále ústřední ředitel SVS MVDR. Josef Holejšovský, Csc. ředitel odboru zemědělské výroby Ing. Stanislav Kozák, prezident Společenstva řezníků a uzenářů doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, novináři...

Kategorie: Nezařazené

Dobytkářům by svědčila větší organizace

Chovatelé, kteří se rozhodli přijet do Českých Libchav na setkání, které uspořádalo Odbytové dobytkářské družstvo Severovýchod, měli možnost diskutovat na téma chovu masných plemen skotu s Ing. Josefem Dufkou. Kromě praktických problémů v systémech chovu je především sužuje nezájem o odbyt hovězího. Podle Dufky je „hrubá chyba, že neučíme naše...

Kategorie: Nezařazené

Nezávislá klasifikace jatečných prasat by drahá nebyla

Chovatelé prasat se sjeli na celostátní konferenci „Aktuální problémy chovu prasat“, kterou již tradičně uspořádala katedra chovu prasat a drůbeže ČZU Praha v univerzitní aule. Referáty, které měli možnost účastníci vyslechnout se týkaly problematiky jak aktuálního zpeněžování, hodnocení nebo cenové masky, tak i nových trendů ve šlechtění nebo výživě prasat....

Kategorie: Nezařazené

Holštýnka Bessie porodila klonovaného divokého tura

Počátkem roku se narodilo první klonované mládě živočicha ohroženého vyhubením. Byl jím býček divokého tura gaura, který dostal jméno Noe. Gauři žijí v pralesích jihovýchodní Asie a jsou to největší divoce žijící tuři. Býci dorůstají do hmotnosti přes 1000 kg. Kácení pralesů a intenzivní lov zatlačuje gaury z jejich původních...

Kategorie: Nezařazené

Vztah energetického metabolizmu dojnic a jejich mléčné produkce

I. část - štěpení a syntéza glukózy (glykolýza a glukoneogeneze) v játrech dojnic Vysoký stupeň selekce na mléčnou užitkovost a její reálná výše, dosahovaná v současnosti v řadě chovů v České republice (běžně přesahující hranici 40 kg denního nádoje mléka již v průběhu rozdojovacího období) jsou u vysokoprodukčních dojnic...

Kategorie: Nezařazené

Test-day model a jeho uplatnění při odhadu plemenné hodnoty

Plemenná hodnota (PH ) pro mléčnou užitkovost je dlouhodobě využívána pro selekci buď přímou, například na zvýšení množství produkovaného mléka, nebo je používána jako vstupní hodnota selekčních indexů. Jak dalece tato hodnota vyjadřuje genotyp zvířete, se pak následně ukáže v realizovaném selekčním zisku. Na přesnost „genetických“ hodnot používaných při selekci...

Kategorie: Nezařazené

Welfare v chovu prasat

Jedním z nejvíce omezujících faktorů pro rozvoj chovu prasat je a do budoucna stále více bude ekologie jako aplikace poznatků o působení vlivů staveb v živočišné výrobě na okolní prostředí, a welfare, čili předpisy upravující pohodu zvířat. Jestliže v prvním případě jsou požadavky na stavby a technologie již v podstatě...

Kategorie: Nezařazené

Výživa zvířat je nedílnou součástí úspěchu

Na katastru města Vyškov na Moravě se mezi dvěma přítoky řeky Hané rozkládají pozemky akciové společnosti AGROS Vyškov - Dědice. Právě s předsedou akciové společnosti Ing. Cyrilem Sigmundem a hlavním zootechnikem podniku panem Františkem Luskou jsme připravili rozhovor nejen na téma výživa zvířat. ...

Kategorie: Nezařazené