Filtr

Italská genetika se v našich stádech osvědčuje

Itálie patří bezesporu v chovu holštýna k nejvyspělejším evropským zemím. Místní populace holštýnského plemene vznikla formou dovozů, převážně z USA. Itálie se stala první zemí v Evropě, kde byla použita krevní linie černostrakatého skotu ze Severní Ameriky. První býci byli importováni již v roce 1927. V dnešní době se Itálie...

Kategorie: Nezařazené

Pohled na minulost a současnost red holštýnského plemene

Současný červený holštýnský skot je u nás považován za barevnou odchylku od jinak převážně černostrakatě zbarveného holštýnského plemene. Jde o skot, který má stejný nížinný, fylogenetický původ. Podíváme-li se do minulosti můžeme jeho kořeny rozdělit do několika částí. Předci dnes nazývaného holštýnského plemene se původně vyskytovali na území dnešního Nizozemí...

Kategorie: Nezařazené

Francouzské zkušenosti s embryotransferem

Českou republiku navštívil 28. února Michel Villemagne, ředitel společnosti France Embryon. Při této příležitosti se setkal s chovateli na besedě k aktuálním otázkám v oblasti chovu skotu. Zároveň nám odpověděl na několik otázek, týkajících se především problematiky embryotransferu. ...

Kategorie: Nezařazené

Kvalita hovězího masa

Kvalita, obecně, je velmi těžko definovatelný pojem, jelikož zahrnuje mnoho hledisek a je ovlivňována řadou faktorů. Každý kvalitu vnímá trochu jinak a preferuje i různé znaky, které podle jeho vlastního mínění nejlépe charakterizují jakost. Ve výrobním procesu kvalitu nejvíce ovlivňuje několik faktorů....

Kategorie: Nezařazené

Je plemeno jersey plemenem budoucnosti?

Jestliže porovnáváme dnešní typ krav plemene jersey s ostatními dojnými plemeny dospějeme k zajímavému závěru – jerseyské krávy jsou plemenem, které nemá konkurenci mezi ostatními dojnými plemeny. Je to způsobeno třemi jednoduchými důvody: 1. Dojnice tohoto plemene slouží jako vynikající „výrobní stroj“ na mléko 2. Dojnice mají nejdelší průměrný produkční...

Kategorie: Nezařazené

Rozhodující faktory pro efektivní výrobu mléka

V současné době je jednou z rozhodujících otázek pro posuzování úrovně českého zemědělství rentabilita výroby a její konkurenceschopnost vůči ostatním zemím, zejména zemím EU. Pokud chceme obstát v porovnání s vyspělými evropskými státy, pak je nutné se zaměřit na zvyšování intenzity výroby zároveň se snižováním výrobních nákladů. Ne jinak je...

Kategorie: Nezařazené

Výsledky kontroly užitkovosti masného skotu za rok 1999

V České republice je kontrola užitkovosti masného skotu pravidelně prováděna od roku 1991. Výsledky kontroly užitkovosti (dále jen KUMP) za rok 1999 proto navazují na předcházejících osm ročníků. Vývoj početních stavů krav a počty zemědělských podniků zapojených do KUMP jsou uvedeny v grafu 1. ...

Kategorie: Nezařazené

Posouzení vlivu přírodního doplňku ve výživě brojlerových kuřat

Preparát Citrex je širokospektrální baktericid a fungicid, který působí na gastro-intestinální úrovni proti patogenním mikroorganismům pocházejícím z krmiva, pitné vody nebo okolního prostředí. Tyto mikroorganismy zasahují do procesu vstřebávání živin, ovlivňují zdravotní stav, imunitní systém a zvyšují stres. Nedovolují zvířatům dosáhnout maximálního genetického potenciálu. ...

Kategorie: Nezařazené

Význam kvality a zdravotní nezávadnosti v produkci drůbežího masa a vajec

Drůbeží maso a vejce patří v poslední době na celém světě mezi nejvýznamnější zdroje kvalitních a levných živočišných proteinů. Tento trvalý růst je však limitován rostoucími problémy se zdravotní nezávadností finálních produktů, se zajištěním welfare a odstraňováním odpadů z chovů drůbeže a zpracovatelského průmyslu. Pokud nebudou tyto problémy v blízké...

Kategorie: Nezařazené