Filtr

Kvalitní krmivo rozhoduje

Výrobně obchodní družstvo Kámen hospodaří na Vysočině v bramborářské oblasti. Je známé především jako velký producent brambor, ať už konzumních nebo na sadbu. Výsledky hospodaření jsou již stabilně úspěšné. Velkou měrou se na tržbách podílí právě zmiňované brambory. Ty jsou realizovány loupané a balené na lince, kterou podnik vlastní, zároveň...

Kategorie: Nezařazené

Současná výživa prasat

- Už podvacáté zamířili zájemci o novinky v oblasti výživy prasat na konferenci do Pohořelic. Tentokráte se konala na téma Výživa prasat a genetika, vztahy výživy prasat a ostatních faktorů prostředí. Hlavním mottem se tak stala snaha nahlédnout do s výživářskými problémy souvisejících disciplín, kterými se staly genetika, zdraví, ustájení...

Kategorie: Nezařazené

Tajemná choroba koní z Kentucky

Chovatelé koní jsou zvyklí na tvrdou práci, jejíž výsledky mohou přijít vniveč během jediného okamžiku. Choroba, která zasáhla koně v amerických státech Kentucky a částečně i Ohio a Pennsylvania, patří k takovým ranám osudu.

Kategorie: Nezařazené

Kurzy pro krmiváře, poradce a specialisty

V rámci celoživotního vzdělávání Agronomická fakulta z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně pořádá celou řadu kurzů. Jeden z nich je také pořádán pro krmiváře. Pracovníky zemědělské praxe, kteří se speciálně zabývají problematikou výrobou krmiv, konzervací krmiv, skladováním a manipulací s krmivy a nebo technikou krmení jednotlivých druhů a...

Kategorie: Nezařazené

Genové technologie pomáhají chovatelům

Průzkum trhu a možnosti spolupráce s našimi výzkumnými ústavy či univerzitami byly hlavní cíle návštěvy Guye Pralla z PIC Group. „Zabývám se tzv. technologickým transferem, což zní velmi složitě, leč má jednoduché vysvětlení,“ řekl v rozhovoru pro týdeník Zemědělec Dr. Prall. „Výsledek vědeckého výzkumu je zpravidla poměrně obtížné převést do...

Kategorie: Nezařazené

Prozřetelní chovatelé investují

Termín „před vstupem do Evropské unie“ se v současné době všeobecně hodně používá. Byl i součástí ústředního motta 3. ročníku národní výstavy prasat, konané v rámci veletrhu PragaAgro: „Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě (SCHP) před vstupem do EU“, tak zněla jeho kompletní podoba. Na první pohled nic...

Kategorie: Nezařazené

Holubi a drůbež, aneb Peří 2001

Český svaz chovatelů (ČSCH) a Výstaviště Lysá nad Labem společně pořádají akci nazvanou Peří 2001. Jde o V. celostátní výstavu holubů rozšířenou o XIV. výstavu plemenných holubů a V. celostátní výstavu drůbeže spojenou s uznávacím řízením plemenných a rozmnožovacích chovů. Pro veřejnost bude otevřeno v pátek 23. 11 (od 10...

Kategorie: Nezařazené

Výběr býků v Rokytně letos naposled

Poslední říjnový čtvrtek se v Rokytně konal v pořadí celkově již jedenáctý a zároveň poslední letošní výběr býků do plemenitby na této odchovně. Před poměrně velkým počtem chovatelů se zde předvedlo celkem 8 býků. Při dalším výběru býků se v Rokytně zájemci opět sejdou až v lednu 2002.

Kategorie: Nezařazené