Filtr

Vliv světla a BST na produkci mléka

Výzkum na univerzitě v Marylandu potvrdil, že prodloužení světelného dne na 16 – 18 hodin zvyšuje denní produkci mléka v průměru o 8 až 10 % a ukázal, že kombinace prodlouženého světelného dne a aplikace BST (bovinní somatotropin) přináší ještě mnohem lepší výsledky (+ 6,3 kg mléka za den). ...

Kategorie: Nezařazené

Výkrm prasat v bývalém kravíně se daří

Pan Karel Duda začal hospodařit v roce 1992, kdy zprivatizoval několik objektů pro chov skotu bývalého Státního statku Tachov, odštěpného závodu Planá. Ačkoli měl již vyhotovený projekt rekonstrukce stájí, nikdy s ní nezačal. Likvidační politika zdejší mlékárny postihla nejen jeho, ale všechny okolní chovatele dojnic. Proto se vrátil k tomu,...

Kategorie: Nezařazené

Šlechtitelský chov v Moravském krasu

Přibližně 20 km východně od Brna se nachází chráněná krajinná oblast Moravský kras. Již řadu let sem přijíždějí návštěvníci z celého světa, aby si prohlédli Sloupsko-šošůvské jeskyně, podívali se do propasti Macocha nebo se projeli na lodičkách po Punkvě v unikátním bludišti krápníkových Punkevních jeskyních. Přírodopisní nadšenci si většinou nenechají...

Kategorie: Nezařazené

Veterináři vydali pravidla pro farmové chovy

Dlouholeté spory o zvířata v tzv. farmových chovech ukončil až loni zákon č. 166/ 1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů. Ten jasně říká, že za hospodářská zvířata (tj. zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům) se považují také „zvěř a jiná...

Kategorie: Nezařazené

Chovatelé se sešli v Hradišťku pod Medníkem

V horkém květnovém dni ožilo po více letech Hradišťko pod Medníkem návštěvou zájemců o shlédnutí přehlídky býků společnosti Natural s. r. o. a Plemko, s. r. o., které ji uspořádaly zároveň s mezinárodním seminářem o plemenářské práci. Jak si firmy vedou se chovatelé mohli na vlastní oči přesvědčit a přijeli...

Kategorie: Nezařazené

Chov prasat v Irsku má dobré zázemí, ale … ?

Chov prasat má v Irsku dlouhodobou tradici a hospodářsky je velmi významný. Ze současného pohledu toto odvětví zahrnuje celkem 716 komerčních producentů. Z nich 422 je integrováno ve společných chovatelských a producentských jednotkách a 131 chovatelů se specializuje jen na produkci selat pro zástav do výkrmu. Zbývající počet jednotek připadá...

Kategorie: Nezařazené

Význam výživy nejmenších kuřat

Poskytnutí složek výživy malým kuřátkům v prvních hodinách jejich života má pozitivní vliv na jejich pozdější užitkovost. To bylo zjištěno v roce 1996 belgickou krmivářskou společností a univerzitou v Leuvenu. Kuřata se líhnou se zásobou živných látek ve formě zbytku žloutku, který tvoří přibližně 10 % tělesné hmotnosti při vylíhnutí....

Kategorie: Nezařazené

Novinky z Techagra

Po dvouleté přestávce přivítalo brněnské výstaviště trojici mezinárodních veletrhů Techagro, Silva Regina a Animal Vetex. Ve dnech 2. až 6. dubna se v Brně představilo to nejlepší ze zemědělské, lesnické a veterinární techniky.

Kategorie: Nezařazené

Chov dojnic přijde o část dotací

„Do budoucna je naší snahou využít potenciál českého strakatého plemene, klást důraz na zdravotní stav stád, na kvalitativní znaky mléka, ale i na kvalitu masné produkce,“ uvedl na členském shromáždění Svazu chovatelů českého strakatého skotu dne 4. května ve Větrném Jeníkově, ředitel Svazu Ing. Jaroslav Vetýška, CSc.

Kategorie: Nezařazené

Užitkovost v chovech roste

Ačkoliv se počet chovů registrovaných v plemenné knize českého strakatého skotu v roce 1999 snížil oproti roku předcházejícímu o 116 chovů, pokles počtu krav zapsaných v plemenné knize není nijak výrazný – snížil se o 5740 krav na současný stav 200 756 kusů a na této úrovni se udržuje i...

Kategorie: Nezařazené