Filtr

Vysoká cena za selata v Německu

V zemích EU pokračuje čilá poptávka po selatech i v novém roce 2001. Přitom ceny za selata se dále zpevňují. Ve srovnání s minulým rokem je dosahováno vyšší cenové úrovně. Nabídka selat zůstává malá. Chov prasnic byl celkově omezen. Podle posledního reprezentativního sčítání zvířat se v EU zemích snížil...

Kategorie: Nezařazené

Američané se obávají antibiotik

Hospodářská zvířata chovaná v USA spotřebují plných 70 % americké produkce antibiotik. Na lidské pacienty zbývá jen 30 %. Mnozí vědci považují tento stav za alarmující. Union of Concerned Scientists (Svaz znepokojených vědců) nedávno velmi důrazně kritizoval zkrmování antibiotik skotu, prasatům a drůbeži, protože se obává zvýšeného výskytu bakterií odolných...

Kategorie: Nezařazené

Chovatelé skotu by měli poznat příznaky BSE

Ačkoliv hysterické reakce související s onemocněním BSE již pomalu opadly, neopouští toto téma stránky evropských médií. Bavorský týdeník Wochenblatt přinesl zajímavý příspěvek, v němž autoři vycházejí ze švýcarských zkušeností a pokoušejí se popsat příznaky onemocnění v počátečním stadiu. Spolupráce se zemědělci při včasném rozpoznání nemoci a tak vyloučení nakažených zvířat...

Kategorie: Nezařazené

Výživa jelenovitých ve farmových a oborních chovech

Tento příspěvek je pokračováním článku „Zásady krmení a přikrmování jelenovitých“, který byl otištěn ve Farmaři č. 11 a ve kterém bylo uvedeno proč, kdy a jak krmit či přikrmovat. Logicky musí navazovat, co se s potravou v organizmu děje a hlavně – čím krmit či přikrmovat.

Kategorie: Nezařazené

BSE straší Evropu

Aféra s tzv. nemocí šílených krav (BSE) se v Evropské unii opět naplno rozhořela. Unie se zajímá i o to, jakým způsobem čelí tomuto ohrožení kandidátské státy. Na opatření, která toto nebezpečí minimalizují, i na samotnou historii tohoto onemocnění jsme se zeptali ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Josefa Holejšovského.

Kategorie: Nezařazené

Odbytová družstva dávají chovatelům jistotu

Společnost Animo Žatec je specializována na výkrm prasat, drůbeže a chov nosnic. O tom, že v této oblasti patří ke špičce, svědčí nejen podnikové výsledky dosažené užitkovosti, ale také zvyšující se produktivita práce, získávání nových provozů a investice do rekonstrukcí. Ke starostem o úspěch podniku připojil ředitel společnosti ing. Vladimír...

Kategorie: Nezařazené

Možnosti šlechtění na rezistenci proti mastitidě

Mastitida je jedno z nejčastějších onemocnění dojného skotu. Pravděpodobnost výskytu klinické mastitidy na krávu a rok se pohybuje mezi 20 - 40 %. Ze všech onemocnění dojného skotu způsobují mastitidy nejvyšší ekonomické ztráty. Ve studiích z různých států byly tyto ztráty vyčísleny na 108 až 460 US dolarů na každé...

Kategorie: Nezařazené