Filtr

Kvasinkové kultury jako probiotika pro přežvýkavce

Kvasinky a jejich produkty jsou užívány odedávna, první zmínky o záměrném kysání mléka nacházíme již ve starém zákoně. Vybrané kmeny kvasinek Saccharomyces cerevisiae jsou nyní používány v potravinářství a také jako probiotika přidávaná do krmných dávek přežvýkavců. Zasvěceně o tom hovořil Jean-Pierre Jouany, ředitel výzkumného centra Francouzského národního institutu pro...

Kategorie: Nezařazené

Počet I. inseminací v lednu stoupl

První inseminace, jako jeden z významných ukazatelů reprodukce skotu, vykázaly poprvé za několik posledních let v počátku tohoto roku stoupající tendenci. V lednu 2001 bylo provedeno 37 531 I. inseminací u krav, což je sice o 516 inseminaci méně než ve stejném období loňského roku, ale rovněž bylo provedeno celkem...

Kategorie: Nezařazené

Současný stav reprodukce skotu a cesty ke zlepšení

Reprodukce skotu patří k faktorům, které rozhodují o efektivnosti chovu skotu. Trvale vysoké výsledky plodnosti podmiňují rovněž systematické využívání inseminace při realizaci moderních šlechtitelských programů. V podmínkách České republiky dochází dlouhodobě k trvalému zhoršování důležitých reprodukčních ukazatelů a jejich úroveň je mnohdy kritická. Reprodukce totiž citlivě odráží neutěšenou situaci v...

Kategorie: Nezařazené

Býci budou mít svá jména

Většina plemeníků zapsaných v plemenných knihách vyspělých chovatelských velmocí má po mnoho generací vedle identifikačního čísla také své jméno, které v případě jeho úspěšného působení v populaci, vyzdvihuje býka z anonymity pouhého čísla zvířete.

Kategorie: Nezařazené

Vychází Náš Chov č. 3/2001

V tomto čísle si přečtete: - Grüne Woche 2001 - Zásady welfare v chovu prasat - Test-day model při odhadu plemenné hodnoty u skotu - Výsledky základních výběrů masných býků v roce 2000 - Jak ředit a konzervovat kančí sperma pro inseminaci - Uznané šlechtitelské chovy ovcí v roce 2000...

Kategorie: Nezařazené

Nejčastější chyby ve výživě ovlivňující reprodukci

Nejčastější příčiny poruch v reprodukci jsou zaviněny celou řadou faktorů, z nichž výživa tvoří velmi podstatnou část. Z mého osobního pohledu se zdá, že nejčastější příčiny patří za prvé technologické problémy jako nekvalitní výroba, špatná receptura nebo se nedostatek potřebných komponentů se kompenzuje nevhodným množstvím jiné. Druhou možností selhání je...

Kategorie: Nezařazené

Nejčastější chyby ve výživě prasat ve výkrmu

U rostoucích prasat se mění složení těla v závislosti na hmotnosti i délce výkrmu. Denní přírůstky jsou u starších prasat jsou absolutně vyšší, ale relativní přírůstky jsou nižší. Růst prasat (zjišťovaný jako přírůstek živé hmotnosti) je tvořen buněčným dělením, zvětšováním buněk a (nebo) inkorporací materiálu do buněk. Prasata potřebují k...

Kategorie: Nezařazené

Reprodukční a růstové schopnosti králíků kombinace Hyla

Produkce králičího masa je v kvantitativním smyslu výslednicí dosažené úrovně výkrmnosti (tj. růstu a spotřeby krmiva) a plodnosti. Současný světový trh vyžaduje mladé vykrmené králíky s jemným světlým masem, bez cizorodých látek, s velmi malým množstvím bíle zbarveného tuku /Mach, 1999/. Osvalení je charakterizováno jatečnou výtěžností kolem 60 % (s...

Kategorie: Nezařazené

Superplodné linie součástí domácího šlechtitelského programu

Hluboká a dlouhotrvající cenová krize na trhu jatečných prasat, která zasáhla v uplynulých několika letech celou Evropu vyvolala vážná zamyšlení nad tím, kam a jak orientovat v dalších letech chov prasat. Prioritní úlohu v podobných úvahách hrají pojmy koncentrace, intenzifikace, produktivita práce, rentabilita výroby. ...

Kategorie: Nezařazené

Výzkum v živočišné výrobě

Asi nikdo z nás nebude pochybovat o tom, že kvalitní výzkum je jedním z rozhodujících faktorů rozvoje daného oboru. Zootechnický výzkum patří obecně mezi finančně velmi náročné obory. Přináší vysoké požadavky na technické vybavení pracovišť a je spojen se značnými finančními nároky na realizaci experimentů, především u velkých hospodářských zvířat....

Kategorie: Nezařazené