Filtr

Plemenná kniha býků českého strakatého skotu

Plemenní býci strakatého skotu jsou již sedm let zapisováni do jednotné plemenné knihy českého strakatého a fylogeneticky příbuzných plemen v České republice. Ta je vedena, v souladu se závěry a doporučeními mezinárodních sdružení chovatelů strakatého skotu, podle Řádu PK, který byl zpracován v intencích příslušných závazných směrnic a rozhodnutí rady...

Kategorie: Nezařazené

Animo Žatec: Úspěch přinesou nové technologie

Animo Žatec je společností, která vznikla ze společného zemědělského podniku pro živočišnou výrobu v roce 1992. Původní vlastníci, kterými bylo 21 zemědělských podniků, část akcií prodali a část vydali v restitucích. Nyní tak drží v rukou majoritní podíl - 70 %- společnost Top Hop, s. r. o., o zbytek se...

Kategorie: Nezařazené

Inhibiční účinky laktobacilů na salmonelu

Výskyt salmonelózy u lidí způsobené baktérií Salmonella enteritidis v posledních dvou desetiletích dramaticky narostl a stal se významným mezinárodním zdravotním a ekonomickým problémem. Epidemiologické analýzy ukazují, že hlavním zdrojem infekce jsou kontaminovaná vejce a vaječné výrobky. Přes veškeré úsilí se dosud nepodařilo najít účinnou metodu zamezující výskyt baktérií Salmonella enteritidis....

Kategorie: Nezařazené

Zdraví – záruka prosperity a konkurenceschopnosti skotu

Státní veterinární správa ČR,Veterinární a farmaceutická univerzita,Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně a Svazy chovatelů českého strakatého, holštýnského a masných plemen skotu uspořádaly 18. ledna 2001 na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně celostátní seminář zaměřený na problematiku programů ozdravování v chovu skotu. Seminář za všechny pořadatele zorganizovala zdravotní...

Kategorie: Nezařazené

Také býci českého strakatého plemene dostanou svá jména

Chovatelsví je jedním z oborů, v němž vztah člověka a zvířete, myšleno v dobrém smyslu slova, nabývá na významu. A i zde platí, že člověk, v tomto případě chovatel, má tendenci nějak pojmenovat vše, cokoli je mu blízké. V chovu skotu a jeho šlechtění mají plemenní býci jako potenciální nositelé...

Kategorie: Nezařazené

Výsledky prohlídek jatečných zvířat v České republice v roce 2000

Každé hospodářské zvíře, které je v České republice poraženo na jatkách nebo porážkovém místě a které je dále určeno ke zpracování v potravinářské výrobě, musí být veterinárně prohlédnuto. Prohlídky zajišťují inspektoři 73 okresních a městských veterinárních správ, kteří zde plní významnou úlohu filtru, zabraňujícího vstupu závadných surovin živočišného původu do...

Kategorie: Nezařazené

Kraví eugenika, aneb možné využití molekulárně genetických metod pro zlepšení genofondu skotu v České republice

Studium dědičnosti zdraví a selekce na rezistenci k chorobám představují perspektivní směry v dnešním chovu užitkových zvířat. Studium geneticky regulované rezistence k mikrobiální nebo virové infekci vyžaduje ale komplexní přístup a spolupráci celé řady odborníků. Jako příklad můžeme uvést studium příčin zánětu mléčné žlázy u skotu. K tomu, aby se...

Kategorie: Nezařazené