Filtr

Vztah energetického metabolizmu dojnic a jejich mléčné produkce

I. část - štěpení a syntéza glukózy (glykolýza a glukoneogeneze) v játrech dojnic Vysoký stupeň selekce na mléčnou užitkovost a její reálná výše, dosahovaná v současnosti v řadě chovů v České republice (běžně přesahující hranici 40 kg denního nádoje mléka již v průběhu rozdojovacího období) jsou u vysokoprodukčních dojnic...

Kategorie: Nezařazené

Test-day model a jeho uplatnění při odhadu plemenné hodnoty

Plemenná hodnota (PH ) pro mléčnou užitkovost je dlouhodobě využívána pro selekci buď přímou, například na zvýšení množství produkovaného mléka, nebo je používána jako vstupní hodnota selekčních indexů. Jak dalece tato hodnota vyjadřuje genotyp zvířete, se pak následně ukáže v realizovaném selekčním zisku. Na přesnost „genetických“ hodnot používaných při selekci...

Kategorie: Nezařazené

Welfare v chovu prasat

Jedním z nejvíce omezujících faktorů pro rozvoj chovu prasat je a do budoucna stále více bude ekologie jako aplikace poznatků o působení vlivů staveb v živočišné výrobě na okolní prostředí, a welfare, čili předpisy upravující pohodu zvířat. Jestliže v prvním případě jsou požadavky na stavby a technologie již v podstatě...

Kategorie: Nezařazené

Výživa zvířat je nedílnou součástí úspěchu

Na katastru města Vyškov na Moravě se mezi dvěma přítoky řeky Hané rozkládají pozemky akciové společnosti AGROS Vyškov - Dědice. Právě s předsedou akciové společnosti Ing. Cyrilem Sigmundem a hlavním zootechnikem podniku panem Františkem Luskou jsme připravili rozhovor nejen na téma výživa zvířat. ...

Kategorie: Nezařazené

Grant PIC na projekt Evropské komise

Evropská komise nedávno oznámila, že PIC jako světově vedoucí společnost zabývající se genetikou prasat a „ag-biotechnologií” úspěšně získala čtvrtý grant na projekt vyhlášený Evropskou komisí. Na projektu, nazvaném “PathoCHIP” spolupracují PIC, Intervet (Německo), Španělský národní institut pro výzkum potravin (INIA) a Animal Health Research Center (CISA, Centro de Investigacion en...

Kategorie: Nezařazené

Grűne Woche 2001

Tradičně největší německá zemědělská výstava slavila letos již tři čtvrtstoletí svého konání. I když se v Berlíně sešla celá řada celebrit evropského zemědělství, včetně komisaře EU Franze Fischlera, o skutečných oslavách lze letos hovořit jen s velkou nadsázkou. Němečtí farmáři poukazují na zhoršování situace - zaměstnanost v zemědělském sektoru...

Kategorie: Nezařazené

Plemenná kniha býků českého strakatého skotu

Plemenní býci strakatého skotu jsou již sedm let zapisováni do jednotné plemenné knihy českého strakatého a fylogeneticky příbuzných plemen v České republice. Ta je vedena, v souladu se závěry a doporučeními mezinárodních sdružení chovatelů strakatého skotu, podle Řádu PK, který byl zpracován v intencích příslušných závazných směrnic a rozhodnutí rady...

Kategorie: Nezařazené

Animo Žatec: Úspěch přinesou nové technologie

Animo Žatec je společností, která vznikla ze společného zemědělského podniku pro živočišnou výrobu v roce 1992. Původní vlastníci, kterými bylo 21 zemědělských podniků, část akcií prodali a část vydali v restitucích. Nyní tak drží v rukou majoritní podíl - 70 %- společnost Top Hop, s. r. o., o zbytek se...

Kategorie: Nezařazené

Inhibiční účinky laktobacilů na salmonelu

Výskyt salmonelózy u lidí způsobené baktérií Salmonella enteritidis v posledních dvou desetiletích dramaticky narostl a stal se významným mezinárodním zdravotním a ekonomickým problémem. Epidemiologické analýzy ukazují, že hlavním zdrojem infekce jsou kontaminovaná vejce a vaječné výrobky. Přes veškeré úsilí se dosud nepodařilo najít účinnou metodu zamezující výskyt baktérií Salmonella enteritidis....

Kategorie: Nezařazené