Filtr

Význam mikroprvků zinku, mědi a manganu ve výživě hyperplodných prasnic

V posledním desetiletí se zaměření v oblasti produkce prasat týkalo především zavádění hyper plodných prasnic. Nárůst počtu živě narozených selat a odstavených selat na cyklus znamená pro producenty větší ekonomickou návratnost. Optimalizace výživy je obecně přijímána jako velmi důležitý předpoklad pro splnění těchto vyšších užitkových standardů při zachování dobrých podmínek...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Jak omezit uhlíkový dopad sóji?

Přibližně šedesát procent uhlíkové stopy výroby vepřového masa pochází z krmiva, z toho největším přispěvatelem je sójová moučka. Co tedy mohou společnosti udělat, aby pomohly toto procento snížit? Když hovoříme o uhlíkové stopě, máme na mysli celkové emise skleníkových plynů (oxid uhličitý, metan a oxid dusný) vyjádřené jako ekvivalenty oxidu...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Predátoři nejsou poblíž stád vítáni

Masožravci mají v ekosystému důležitou funkci. Avšak v kombinaci s lidskými aktivitami nebývají velké šelmy vítanými sousedy. V některých oblastech byly před mnoha lety vyhubeny a snahy o jejich navrácení do přírody nebývají vždy vítány s nadšením. Důvodem jsou škody, které šelmy způsobují na chovaných zvířatech. Je možné, aby tyto...

Kategorie: Nezařazené

Podávání mléčné krmné směsi pro selata

Na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně představila společnost ACO Funki mimo jiné krmný automat pro podávání mléčné krmné směsi selatům. Řeší se tím odchov ve vícepočetných vrzích, kde prasnice všechna selata nedokáže uživit. ...

Kategorie: Prasata

Zácpa u prasnic

Zácpa je snížení frekvence anebo množství defekace doprovázené prodlouženým a obtížným průchodem výkalů. Zácpa se vyskytuje nejčastěji u prasnic v pozdní fázi březosti a u kojících prasnic ustájených v porodních kotcích.

Kategorie: Prasata

Ceny potravin budou růst

Většina českých firem již není schopna zvládnout enormně se zvyšující náklady a musí je nejpozději od nového roku promítnout do cen svých výrobků. Potraviny, které do této chvíle zdražovaly jen mírně, mohou začít v průběhu následujících měsíců zdražovat razantněji. Potravinářská komora České republiky reaguje na informace z jednotlivých potravinářských...

Kategorie: ekonomika, EU

Chov skotu s vyřešenou koncovkou

Jestliže masný simentál patří v našich chovech skotu bez tržní produkce mléka k nejčastěji chovaným plemenům, herefordský skot, který byl až do roku 1990 u nás jediným masným plemenem chovaným v čistokrevné plemenitbě, se dostal do pozadí chovatelského zájmu. Obě plemena chovají na rodinné farmě v Drouhavci na Klatovsku. O chovatelské postřehy, ale...

Kategorie: Masný skot, maso, Pastva, welfare, Zdraví zvířat

Nové ohnisko ptačí chřipky na Vysočině

V České republice bylo po měsíci potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky. Nachází se v komerčním chovu drůbeže v obci Rohozná u Jihlavy v Kraji Vysočina. Na rozdíl od předchozích letošních případů se jedná o nízce patogenní aviární influenzu. Vzhledem k tomu že jde o subtyp H5N1, který může být potenciálně nebezpečný i pro člověka, bude veškerá...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat