Filtr

Reprodukce skotu očima zootechnika

V tomto článku bych čtenáře rád seznámil s mým pohledem zootechnika na reprodukci v chovu skotu, zvláště pak s praktickými zkušenostmi v tomto, podle mého názoru spolu s výživou nejdůležitějším článkem v chovu vysokoužitkových dojnic. Vyřešení problémů v reprodukci znamená zároveň významné zefektivnění výroby mléka i masa.

Kategorie: Nezařazené

Rybáři mají o čem přemýšlet, Kapr je král, co bude dál?

„Modrá zpráva“ o současném stavu a perspektivách českého rybářství a rybníkářství, určená vládě, už dostala svou první podobu. Kolektiv autorů z více institucí se v ní věnoval komplexní problematice zmíněného oboru, počínaje jeho historií, přes ekonomiku a vztah k životnímu prostředí, až po očekávaný vstup do Evropské unie.

Kategorie: Nezařazené

Krmivům stále více pozornosti

Zájmy krmivářského průmyslu, především podniků bývalých ZZN, zastupuje Českomoravské sdružení organizací ZZN. K 1. lednu mělo 80 členů, z tohoto počtu je 62 podniků výrobců krmiv a 12 firem podniká ve službách. Tyto společnosti kontrolují v Česku více než dvě třetiny trhu s krmnými směsmi. Každoročně se členové scházejí na...

Kategorie: Nezařazené

Mladší bratranci z Austrálie

Chov pštrosů v českých zemích bují již několik let. V současné době stavy dospělých zvířat dosahují již několik tisíc kusů. Vedle známých afrických běžců se však nenápadně rozvíjí i chov jejich australských „bratranců“ – pštrosů emu. Jaké jsou předpoklady rozšíření těchto zajímavých zvířat, jaké má jejich chov výhody a nevýhody,...

Kategorie: Nezařazené

Adsorbenty mykotoxinů na scéně

Mykotoxiny jsou produkty plísní, které snižují kvalitu krmiva o ohrožují zdraví zvířat a ve svém důsledku i lidí. První cestou boje proti těmto zákeřným sloučeninám jsou inhibitory plísní, které zabrání pomnožení producentů mykotoxinů. Druhou cestou je inaktivovat již přítomné toxiny použitím vhodného adsorbentu. O roli účinnosti těchto látek hovořil na...

Kategorie: Nezařazené

Vliv přírodních podmínek na ekonomiku výroby mléka

Vzhledem k aktuálnosti připravovaného nového nařízení vlády na podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství bude jistě zajímavé posoudit ekonomiku výroby mléka z hlediska výrobních oblastí, ve kterých podniky hospodaří. Lze vyslovit hypotézu, že v porovnání s příznivými oblastmi budou v méně příznivých oblastech náklady na výrobu vyšší a tudíž bude horší i...

Kategorie: Nezařazené

Zdravotní program odchovu (holštýnských) jalovic

Odchov jalovic představuje jednu z nejdůležitějších aktivit, vykonávaných v rámci provozu farmy mléčného skotu. K hlavním společným principům chovatelské a veterinární péče, umožňujících při něm dosáhnout úspěšného výsledku, patří zabezpečení pečlivé, trvalé a systematické pozornosti odchovu (optimálnímu růstu) jalovic v době od jejich narození až do období počátku jejich druhé...

Kategorie: Nezařazené

Úkoly sektoru hovězího masa České republiky před vstupem do Evropské unie

Na snižování poptávky po hovězím mase se velice výrazně odráží krize vyvolaná bovinní spongiformní encefalopatii, tzv. nemocí šílených krav (BSE). Dopady, které bude mít BSE na zemědělské podnikání a na hospodaření v krajině dosáhnou obrovských rozměrů. Přestože ČR nepatří mezi „viníky“ vzniku krize BSE, musí také počítat s určitou kompenzací...

Kategorie: Nezařazené