Filtr

Adsorbenty mykotoxinů na scéně

Mykotoxiny jsou produkty plísní, které snižují kvalitu krmiva o ohrožují zdraví zvířat a ve svém důsledku i lidí. První cestou boje proti těmto zákeřným sloučeninám jsou inhibitory plísní, které zabrání pomnožení producentů mykotoxinů. Druhou cestou je inaktivovat již přítomné toxiny použitím vhodného adsorbentu. O roli účinnosti těchto látek hovořil na...

Kategorie: Nezařazené

Vliv přírodních podmínek na ekonomiku výroby mléka

Vzhledem k aktuálnosti připravovaného nového nařízení vlády na podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství bude jistě zajímavé posoudit ekonomiku výroby mléka z hlediska výrobních oblastí, ve kterých podniky hospodaří. Lze vyslovit hypotézu, že v porovnání s příznivými oblastmi budou v méně příznivých oblastech náklady na výrobu vyšší a tudíž bude horší i...

Kategorie: Nezařazené

Zdravotní program odchovu (holštýnských) jalovic

Odchov jalovic představuje jednu z nejdůležitějších aktivit, vykonávaných v rámci provozu farmy mléčného skotu. K hlavním společným principům chovatelské a veterinární péče, umožňujících při něm dosáhnout úspěšného výsledku, patří zabezpečení pečlivé, trvalé a systematické pozornosti odchovu (optimálnímu růstu) jalovic v době od jejich narození až do období počátku jejich druhé...

Kategorie: Nezařazené

Úkoly sektoru hovězího masa České republiky před vstupem do Evropské unie

Na snižování poptávky po hovězím mase se velice výrazně odráží krize vyvolaná bovinní spongiformní encefalopatii, tzv. nemocí šílených krav (BSE). Dopady, které bude mít BSE na zemědělské podnikání a na hospodaření v krajině dosáhnou obrovských rozměrů. Přestože ČR nepatří mezi „viníky“ vzniku krize BSE, musí také počítat s určitou kompenzací...

Kategorie: Nezařazené

Čína a Dánsko přečtou prasečí genom

Čína a Dánsko vytvořily konsorcium, které si vytyčilo za cíl během několika roků přečíst kompletní dědičnou informaci (čili genom) prasete. Je to první projekt svého druhu zaměřený na dědičnou informaci hospodářského zvířete. Výsledky z čtení prasečího genomu netrpělivě vyhlížejí nejen chovatelé prasat, ale i biologové a humánní lékaři. ...

Kategorie: Nezařazené

Hodnocení jatečných těl prasat podle standardů EU

Jednotné klasifikační schéma, podle kterého se hodnotí zmasilost jatečných těl prasat, bylo zavedeno v zemích Evropské unie již v roce 1984. Od té doby se jatečná těla prasat zařazují do příslušných tříd EUROP, v poslední době SEUROP, podle základního ukazatele, a to podílu svaloviny (libového masa). Svalovinou se pro...

Kategorie: Nezařazené

Mléko hraje ve Sloupnici prim

Stejně jako před měsícem, jsem se i v dubnu vypravili do podniku, v jehož čele stojí místopředseda Svazu zemědělských družstev a společností. Dubnová reportáž nás zavedla do obce Sloupnice v okrese Ústí nad Orlicí, kde tamnímu zemědělskému družstvu „velí“ Ing. Oldřich Vašina.

Kategorie: Nezařazené

Činnost ICARu a některé vybrané trendy v produkci mléka a kontrole užitkovosti

Historie snahy sjednotit postupy a metodiky kontroly užitkovosti na evropské a později na světové úrovni se začala odvíjet od roku 1951, kdy byla vytvořena organizace, která se nazývala „European Committee on Milk-Butterfat Recording“ v Haagu v Nizozemí. To byla první mezinárodní nevládní organizace, která se zabývala kontrolou užitkovosti v mezinárodním...

Kategorie: Nezařazené