Filtr

Správny odchov teliat je základ úspechu

Základným a vážnym predpokladom správneho hospodárskeho úspechu pri odchove teliat je zabezpečenie dobrého zdravotného stavu zvierat pri správnej výžive. Život mladých teliat ohrozujú predovšetkým rôzne choroby a infekcie, ako napr. hnačky, resp. chrípka, ktoré môže zapríčiniť ťažké stavy zvierat a často vedú až k úhynu. ...

Kategorie: Nezařazené

Cenovou masku přijali hlavní zpracovatelé

Návrh cenové masky, který by měl být základním modelem pro větší část českého trhu jatečných prasat v roce 2002, se nerodil lehce, nicméně spatřil již světlo světa. Byl po mnoha urgencích Svazu chovatelů prasat vypracován některými rozhodujícími zpracovateli na poslední chvíli, těsně před uzavíráním hospodářských smluv na příští rok. O...

Kategorie: Nezařazené

Dánsko-české agrární fórum

Více než dvě stovky zemědělských a potravinářských odborníků se zúčastnily v Praze semináře Dánsko-české potravinářské a zemědělské fórum. Zájemce uvítal dánský velvyslanec v ČR Joergen Boejer, českou stranu zastupoval Tomáš Zídek. Úvod patřil seznámení s dánským zemědělským a potravinářským průmyslem, následovalo představení dánských firem v rámci tří specializovaných seminářů a...

Kategorie: Nezařazené

Italský systém kontroly kvality

Na semináři, který se konal v budově Mze ČR a jehož hlavním tématem byla nová krmivářská legislativa vystoupil ředitel odboru krmiv ÚKZÚZ Ing. Jiří Zedník, Csc. Ten upozornil na častý problém při prokazování shody s deklarovanými údaji a doporučil: „Nepoužívat tabulkové hodnoty pro obsah živin v obilovinách.“ Na výsledky při...

Kategorie: Nezařazené

Když zemědělci investují

ZZN Strakonice je s roční produkcí 98 tisíc tun krmných směsí v loňském roce jejich největším výrobcem v České republice. „O našem podniku se dá říci, že je pokračovatelem tradice prvorepublikových hospodářských družstev,“ uvedl ředitel a předseda představenstva Josef Mareš. Více než 70 procent akcií patří totiž zemědělcům. Právě nyní...

Kategorie: Nezařazené

Reprodukce stále kamenem úrazu

Nejen výsledky kontroly užitkovosti za kontrolní rok 2000/2001, ale i nové informace o IBR a BSE, o využívání druhotných selekčních znaků a v neposlední řadě i označování a evidenci zvířat byly náplní dvoudenního setkání chovatelů holštýnského skotu ve dnech 20. až 21. 11 v Seči u Chrudimi.

Kategorie: Nezařazené

Válka o jeleny jen tak neskončí

Povinnost značit mláďata jelenovitých chovaných na farmách do 72 hodin po porodu ušní známkou a do šesti měsíců ode dne narození vymražením identifikačního čísla (výška číslic přitom musí být nejméně 120 mm) platí. Tato tolik kontroverzní opatření ve vyhlášce č. 357 o označování a evidenci, kterou se provádí tzv. plemenářský...

Kategorie: Nezařazené

Na Seči proběhlo setkání chovatelů ovcí a koz

V posledním desetiletí se český chov ovcí a koz potýká s mnohými změnami. Došlo k prudkému snížení stavu ovcí z důvodu neprodejnosti vlny, změnila se orientace mnoha chovů z vlnařské na masnou produkci, zintenzívnilo se šlechtění na maso. Užitkovost ovcí a koz je pečlivě sledována a vyhodnocována jednotlivými svazy chovatelů....

Kategorie: Nezařazené