Filtr

Kvalita mléka a dojivosti při živinově restriktivním krmení krav

Eventuální faktory prvovýroby Důvodů pro pokles dojivosti a kvality mléka, respektive zhoršení jeho zpeněžování, může být v praxi celá řada, nicméně výživářské důvody jsou jedny z nejvýznamnějších. Poněvadž zemědělská prvovýroba podléhá dlouhodobě klimatickým vlivům a krátkodobě pak zejména výkyvům počasí, mohou její zdárný průběh nepříjemně komplikovat i velmi nahodilé a...

Kategorie: Nezařazené

Co čeká chovatele ovcí a koz v letošním roce

„Chov ovcí a koz v ČR v roce 2000 sice nezaznamenal nárůst početních stavů obou druhů zvířat, ale zcela určitě se zvýšil zájem dalších chovatelů o tato odvětví. Důvodem byly beze sporu podpory do chovu ovcí a koz, které se již doufejme v naši agrární politice stabilizovaly,“ uvádí ve svém...

Kategorie: Nezařazené

Proteinová výživa prasnic v laktaci

Oblast šlechtění prasat se ještě donedávna výrazně zaměřovala na zvyšování růstové schopnosti a podílu libového masa za současného snížení obsahu tuku v jatečném těle. Silná selekce tímto směrem měla pozitivní vliv na kvalitu jatečných prasat, současně se však negativně dotkla prasniček a prasnic používaných k plemenitbě. Velikost tukových rezerv a...

Kategorie: Nezařazené

Vliv hormonů na energetický a dusíkový metabolismus dojnic

Hormony sehrávají zásadní roli při řízení energetického a dusíkového (intermediárního) metabolismu dojnic. Jako tzv. endokrinní mediátory jsou mj. nepostradatelné v rozdojovacím období dojnice při řízení (regulaci) průběhu procesů adaptace jejího organismu k nastupující negativní energetické balanci. Ústředním regulačním hormonem intermediárního metabolismu je inzulin, podílející se na regulaci metabolismu sacharidů, tuků...

Kategorie: Nezařazené

Pastevní využití krmné mrkve

O příznivých účincích krmné mrkve pro plemenná zvířata, mladá zvířata, jezdecké koně, zvířata v rekonvalescenci apod. naše zemědělská praxe věděla už v minulém století a dobře této skutečnosti také využívala. Pod vlivem úsporných technologií pěstování i krmné techniky se už před lety v přímořských státech (Dánsko, Velká Británie aj.) využívalo...

Kategorie: Nezařazené

V Osíku se letos poprvé vybírali plemenní býci

První letošní nákupní trh plemenných býků se konaly 18. ledna na odchovně býků v Osíku u Litomyšle. K výběrům bylo předvedeno celkem 14 býků českého strakatého plemene a 4 býci holštýnského plemene. Celkem 4 býci českého strakatého plemene byli vyřazeni již před základními výběry – dva kvůli přírůstkům a dva...

Kategorie: Nezařazené

Jak funguje „dairy industry“ v Kanadě

Díky své poloze a rozloze nabízí Kanada celou řadu příležitostí pro chov skotu. Stejně jako v USA i v Kanadě existují de facto pouze dvě populace skotu – populace dojeného skotu, která je z 95 % představována plemenem holštýnským a populace plemen masných. Díky rozloze, která se blíží 10 miliónům...

Kategorie: Nezařazené