Filtr

Proč přidávat kuřatům kyselinu askorbovou?

Viry způsobené infekční onemocnění burzy je akutní nakažlivé onemocnění kuřat, které zůstává důležitým zdrojem ekonomických ztrát drůbežářského průmyslu. Hlavní metodou kontroly infekčního onemocnění burzy je vakcinace během prvních tří týdnů po vylíhnutí. Avšak kuřata vakcinovaná klasickým sérotypem 1 nejsou chráněna proti infekci vyvolané odlišnými virovými kmeny. Dosud také nebyla vyvinuta...

Kategorie: Nezařazené

Fytáza ve výživě prasat

Krmná směs pro prasata se skládá z podstatné části z obilí, olejnatých částí rostlin a z jejich dalších produktů. Největší část fosforu je v této krmné směsi obsažena ve formě fytinového fosforu, který je pro monogastry (prasata, drůbež) jen těžko stravitelný. Fosfor je stavebním kamenem kostí a zubů. Vazby fosforu...

Kategorie: Nezařazené

Ekonomicky atraktivní odvětví

V minulém roce se podstatně zlepšily ekonomické ukazatele chovu prasat, zejména vlivem lepšího zpeněžení jatečných zvířat a vyšší úrovně užitkovosti prakticky všech kategorií. Toto odvětví zemědělské výroby je proto stále více ekonomicky atraktivní. ...

Kategorie: Nezařazené

Srovnávací testy výživy brojlerových králíků

Podnikání v oblasti výkrmu králíků si počátkem 90. let zvolilo nemálo lidí a to z různých důvodů. Pro někoho to byl nutný zdroj obživy, pro jiného koníček převedený do materiální podoby a pro dalšího výzva v oblasti, která se zdála být dostatečně perspektivní, moderní i dlouhodobá. ...

Kategorie: Nezařazené

K „ Novým trendům v inseminaci prasat “ objektivně

Vysoká intenzita výroby selat je základním předpokladem pro zajištění dobrého chodu zemědělských podniků s chovem prasat. Mnohdy rozhoduje a do budoucna stále více bude rozhodovat o ekonomické situaci i existenční perspektivě jednotlivých chovatelů prasat. To je dáno skutečností, že náklady na jedno odchované sele tvoří jednu čtvrtinu až jednu...

Kategorie: Nezařazené

Rozdíly vybraných ekonomických ukazatelů v chovu českého strakatého a černostrakatého skotu

Jeden z diskutovaných problémů, které se objevují v souvislosti se změnami v našem zemědělství, je porovnání předností a nedostatků chovu mléčných a kombinovaných užitkových typů skotu. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem každé podnikatelské činnosti je dosahování zisku, je nutné vzít v chovu skotu rozdílných užitkových typů za rozhodující...

Kategorie: Nezařazené

Významní býci v holštýnské populaci

Populace holštýnských krav je z celosvětového hlediska považována za otevřenou populaci. Mezi zeměmi se liší v úrovni chovatelské a šlechtitelské práce, stupni prošlechtění a různých selekčních kritériích pro výběr příští generace krav a býků. Mezi zeměmi dochází k výměně spermatu nejlepších býků, kteří jsou následně používáni jako otcové nové generace...

Kategorie: Nezařazené

Králíci včera, dnes a zítra

Všeobecně se udává, že k domestikaci králíka docházelo v pozdním starověku, tj. kolem 2. až 5. století našeho letopočtu. Dělo se tomu tak především ve francouzských klášterech. Později, s přibývajícím časem se chov šířil i do jiných

Kategorie: Nezařazené

Technologie chovu a výživy prasat v roce 2001

V současné době je chov prasat velmi rentabilní. Obvykle však v době, kdy lze za prasata získat dostatek finančních prostředků, chovatelé zapomínají na budoucnost. Podle našeho názoru je nyní nejvhodnější doba investovat do rozvoje chovu prasat prostředky, které se zhodnotí až v době, kdy rentabilita v chovu prasat bude nízká....

Kategorie: Nezařazené

Radegast na brněnském trůnu

Tři veletržní akce přijalo do své náruče brněnské výstaviště na přechodu června a července: Vedle VI. ročníku mezinárodní výstavy chovatelských a jezdeckých potřeb (s názvem PROPET) se konala i 35. mezinárodní výstava psů INTERCANIS a také třetí pokračování show koní Brno Trophy 2001.

Kategorie: Nezařazené