Filtr

Nová koncepce poradenství

Koncepce poradenství, přijatá ministerstvem zemědělství ČR v prosinci 1999 vychází z kombinace státních a soukromých poradenských aktivit a zahrnuje jak poradenství ve veřejném zájmu, tak i poradenství výrobně technologického a ekonomického charakteru. Poradenství ve veřejném zájmu by mělo zajišťovat šíření znalostí, které bezprostředně neovlivňují postavení daného subjektu na trhu, ale...

Kategorie: Nezařazené

Nejlepší krávy roku 2000 chovají v Načeradci

Při pohledu nejen na letošní žebříčky nejlepších dojnic holštýnského i českého strakatého plemene, zaujme nepochybně chovatele skutečnost, že dojnice na prvních, ale i na několika dalších místech první desítky pocházejí z jednoho chovu. Tímto chovem je Agrodružstvo Načeradec a na tajemství tohoto úspěchu jsem se přijela zeptat ředitele společnosti, Zdeňka...

Kategorie: Nezařazené

Užitkovost ve výkrmu prasat ovlivňuje i tepelná izolace

O tom, že výsledná užitkovost hospodářských zvířat není dána pouze genetickým založením, ale je ovlivňována i celou řadou vnějších a vnitřních faktorů, není určitě třeba dlouze diskutovat. Spíše je nutné si tuto skutečnost uvědomit a snažit se odstranit všechny vlivy, které mají na užitkovost negativní dopad.

Kategorie: Nezařazené

Výživa prasnic a kanců

„Nutrition of Sows and Boars“ nese název modrá knížka z pera pánů profesorů Williama Close a Des Cole z Velké Británie. Vydalo ji Nottingham University Press a místem jejího křtu se stal kongresový sál hotelu Boby v Brně, kde společnost Alltech uspořádala k této příležitosti setkání. V rámci akce profesoři...

Kategorie: Nezařazené

Klonovaná dojnice prodána ještě před narozením

Nevídaná aukce proběhla v pátek 6. října na výstavě World Dairy Expo v americkém Madisonu. V jejím závěru zůstala z početného pole dražitelů jen dvojice nejzarputilejších. Nakonec zůstala licitátor dražená kráva v USA a licitátor ji přiklepl zástupci americké firmy Landox Syndicate z Minneapolisu. Německý účastník dražby na poslední nabídku...

Kategorie: Nezařazené

Jak zabránit okusování ocásků u prasat, anglické zkušenosti

Podle anglických odborníků je jedním z nejhorších úkazů ve velkochovech prasat kanibalismus, především okusování ocásků. Problém okusování ocásků, které může vést k potlačení růstu, ke vzniku infekcí, k částečnému nebo úplnému poškození jatečných těl a v extrémních případech i k úhynu zvířat, věnovali velikou pozornost ve Velké Británii, kde více...

Kategorie: Nezařazené