Filtr

APARESIN forte gel

Mezi nejlepší vystavované exponáty z oboru Živočišná výroba, kterým byl udělen Zlatý klas patřil exponát APARESIN forte gel, vyráběný v PPS Agro a.s. Strachotín, okres Břeclav. Tento přípravek byl vyvinut v součinnosti s Vývojovým pracovištěm pro výživu zvířat v Hustopečích.

Kategorie: Nezařazené

Zlatý klas ze Země živitelky

Do soutěže o ocenění Zlatým klasem 2000 na 28. ročníku agrosalonu Země živitelka v oboru Živočišná výroba bojovalo sedm přihlášených exponátů. O čtyřech vybraných rozhodla komise v čele s předsedou Ing. Jaroslavem Opltem, Csc. z Mze ČR. Staly se jimi dančí trofej z farmy Ing. Jaromíra Šimonka z Lobče, APARESIN...

Kategorie: Nezařazené

Odbytové družstvo Centrum ceny obhájilo

Od 1. 8. letošního roku nastolilo odbytové družstvo Centrum pro své členy výkupní cenu 45 Kč/kg pro býky, 40 Kč/kg pro jalovice a pro krávy 35 Kč/kg v I. třídě. Navýšení cen bylo reakcí na zvýšení nákladů na objemná i jadrná krmiva....

Kategorie: Nezařazené

Produkce drůbežího masa stále stoupá

Už od počátku 60. let zaznamenává produkce drůbežího masa nárůst. Od roku 1961 do roku 1998 stoupl jeho celkový objem ze 7,5 milionů na 60 milionů tun. Dominantními výrobci byly až do 70. let Severní Amerika a Evropa, v posledním desetiletí se usadila na špici Asie, také v Jižní Americe...

Kategorie: Nezařazené

Patří velmi dobří býci do přirozené plemenitby?

V pořadí páté letošní základní výběry býku českého strakatého skotu se konaly 17. srpna na odchovně plemenných býků Rokytno, okres Ždár nad Sázavou. K výběrům bylo předvedeno 13 býků, dva z nich byli z důvodů nízkých přírůstků vyřazeni ještě před základními výběry.

Kategorie: Nezařazené

Chovatelé holštýnů se opět sejdou v Mrákově

Dne 20. září v 9.30 bude zahájen třetí ročník Mrákovské výstavy, která se koná v dvouletých intervalech. Organizátory jsou plemenářské firmy, působící v Domažlické oblasti: Natural, Injektion, nizozemský Samen, Insemina a místní zemědělské podniky - ZOD Mrákov. Vše pod záštitou Svazu chovatelů černostrakatého skotu, jehož zástupce bude i hodnotitelem....

Kategorie: Nezařazené

Značky kvality konzervantů

Vývoj v oblasti konzervace píce jde ve světě, zvláště pak v zemích EU, rychle kupředu. Mění se a zpřesňují analytické metody, systémy hodnocení kvality konzervovaných krmiv i systémy kontroly účinnosti konzervačních přípravků. Vzhledem k tomu, že se v ČR musíme i v této oblasti během několika let přiblížit na úroveň...

Kategorie: Nezařazené

All Holand Dairy Show

Začátkem července proběhla v Utrechtu (Holandsko) Celonárodní výstava skotu což je velkolepá show s hojnou účastí diváků a chovatelské veřejnosti. Předváděny byly odděleně černostrakaté a červenostrakaté dojnice. První den probíhalo předvádění jednotlivě, druhý den ve skupinách po otcích. Dojnice byly perfektně připravené a především zcela klidné (až na výjimky -...

Kategorie: Nezařazené