Filtr

Plemeno ovcí oxford down

V České republice se v důsledku transformace zemědělství v chovu ovcí uplatňuje principiální strukturální přestavba odvětví. Chov ovcí je jednoznačně zaměřen na masnou užitkovost s tím, že cílem je produkce kvalitního jehněčího masa. Jestliže v roce 1990 se v ČR masná plemena na celkové struktuře genofondu podílela necelým 1...

Kategorie: Nezařazené

Rozbor stavu šlechtění českého strakatého skotu

Jak se již v posledních letech stalo tradicí, můžeme ve výsledcích kontroly užitkovosti dojeného skotu sledovat každoroční nárůst produkce mléka i jeho sledovaných složek. Toto je jistě pozitivní zjištění, ale je také třeba hledat jeho příčiny. Je zřejmé, že jich bude hned několik. Mezi nejdůležitější určitě bude patřit zlepšení...

Kategorie: Nezařazené

Výsledky šlechtitelského programu v chovu prasat

V souvislosti se zavedením aparativní klasifikace, při níž jsou jatečné půlky zařazovány do jednotlivých jakostních tříd na základě procentického podílu svaloviny objektivně stanoveného moderní přístrojovou technikou, si řada producentů jatečných prasat klade otázku jak obstojí český šlechtitelský a hybridizační program. V následujícím sdělení se pokusíme na základě konkrétních argumentů a...

Kategorie: Nezařazené

Informace o ústřední evidenci drůbeže

S platností nového plemenářského zákona od 1. 1. 2001 dochází k řadě změn ve vedení ústřední evidence drůbeže. Do současné doby ústřední evidence drůbeže zahrnovala všechny populace používané ve šlechtění a rozmnožování drůbeže a závaznými podklady pro její vedení byly protokoly o uznání šlechtitelského, prarodičovského či rodičovského chovu, evidence...

Kategorie: Nezařazené

Plemenářský zákon, chov plemenných ryb a jejich evidence

Od počátku letošního roku vstoupil v České republice v platnost zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). K tomuto zákonu byly dosud vydány dva prováděcí předpisy, a to vyhláška MZe ČR č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí...

Kategorie: Nezařazené

Luke – síla dvaceti generací v rodokmenu

Rychlý propad, ale i grandiózní návrat. Špičková stavba končetin, vynikající produkce mléka i bílkovin. Vynikající synové, kteří boří hranice v plemenných hodnotách pro mléko a bílkovinu a posunují standardy pro nové otce býků. To vše představuje jeden z nejdiskutovanějších býků - Luke.

Kategorie: Nezařazené

Proč používat biologické silážní prostředky

Biologické silážní prostředky pro zlepšení kvasného procesu se značkou jakosti DLG obsahují účinné mléčné baktérie. Jsou dávkovány tak, že v závislosti na druhu silážního prostředku připadá asi 100 000 až 1 milión zárodků mléčných bakterií na gram krmiva. U biologického silážního prostředku Sano Labacsil je to 1 milión zárodků na...

Kategorie: Nezařazené

Rybářství na úrovni, s nejistotou v zádech

Začátek května byl ve znamení ryb: Jižní Čechy absolvovaly XI. ročník Vodňanských rybářských dnů, spojený tentokrát s oslavou 80. narozenin místního Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického, patřícího Jihočeské univerzitě. Obě instituce byly rovněž pořadateli mezinárodní konference. Profilový referát o současnosti a výhledu českého produkčního rybářství měl Ing. Václav Šilhavý, správní...

Kategorie: Nezařazené

Návrh hodnocení růstu masných plemen skotu.

Kontrola užitkovosti masných plemen skotu, vedená Českým svazem chovatelů masného skotu (ČSCHMS) se stala v našich podmínkách zaběhlou, dobře fungující činností. Údaje jsou archivovány a poskytují značné množství informací, které lze velmi výhodně využít při šlechtění masných plemen skotu a při výběru plemeníků pro užitkové křížení. Podmínkou šlechtění je ohodnocení...

Kategorie: Nezařazené