Filtr

Výživa drůbeže bez použití živočišných mouček

Výživa drůbeže bez živočišných mouček byla ve Francii zkoumána již dlouho před propuknutím aféry s priony a odpovídala přirozenému vývoji požadavků spotřebitelů v zemích Evropské unie, tvrdí specialista na výživu zvířat Didier Grastilleur ze společnosti Guyomarc´h. Pro výměnu zkušeností s českými chovateli uspořádala společnost Guyokrma seminář na téma – výživa...

Kategorie: Nezařazené

Nová odchovna býků na Milevsku

Všichni plemeníci masných plemen skotu musí projít odchovem v uznaných odchovnách, kterých je v současnosti pět . Test trvá pro býčky ve věku osm až devět měsíců 120 dní. Po období odchovu následují výběry, komise v čele s ředitelem svazu Karlem Šebou nebo Ing. Janem Kaplanem přísným okem mladé plemeníky...

Kategorie: Nezařazené

Chceme-li zvyšovat produkci, musíme zvýšit spotřebu

Množství mléka dodané do mlékáren v loňském roce překračuje reálnou spotřebu mléka a mléčných výrobků v České republice o 25 až 30 %, uvedl na 5. mezinárodní konferenci „Den mléka 2001“ Ing. Oldřich Obermaier, z Českého komitétu Mezinárodní mlékařské federace. Situace v letošním roce bude podle jeho slov velmi podobná,...

Kategorie: Nezařazené

Nízká úroveň zabřezávání = vyšší náklady

V současné době, tedy přibližně od poloviny dubna, jsou již k dispozici konečné počty zabřezlých plemenic po všech inseminacích a úroveň zabřezávání v % za loňský rok (tabulka 1 a graf). Tyto výsledky, které pravidelně poskytuje Českomoravská společnost chovatelů, a. s., jenom potvrdily klesající úroveň ukazatelů reprodukce v chovu skotu....

Kategorie: Nezařazené

Reprodukce skotu očima zootechnika

V tomto článku bych čtenáře rád seznámil s mým pohledem zootechnika na reprodukci v chovu skotu, zvláště pak s praktickými zkušenostmi v tomto, podle mého názoru spolu s výživou nejdůležitějším článkem v chovu vysokoužitkových dojnic. Vyřešení problémů v reprodukci znamená zároveň významné zefektivnění výroby mléka i masa.

Kategorie: Nezařazené

Rybáři mají o čem přemýšlet, Kapr je král, co bude dál?

„Modrá zpráva“ o současném stavu a perspektivách českého rybářství a rybníkářství, určená vládě, už dostala svou první podobu. Kolektiv autorů z více institucí se v ní věnoval komplexní problematice zmíněného oboru, počínaje jeho historií, přes ekonomiku a vztah k životnímu prostředí, až po očekávaný vstup do Evropské unie.

Kategorie: Nezařazené