Filtr

V. den českého strakatého skotu

Svátek všech chovatelů našeho národního plemene skotu proběhl 7. září v Radešínské Svratce. Již pátého ročníku výstavy, která se koná jednou za dva roky se zúčastnilo na tři tisíce návštěvníků. Přítomni byli zástupci zemědělských stavovských organizací v čele se svým resortním lídrem Janem Fenclem. Příjemným překvapením byl host, jehož ministr...

Kategorie: Nezařazené

Chov drůbeže v Agropodniku Hodonín

Agropodnik Hodonín, a. s. vznikl v roce 1992 ze společného zemědělského podniku založeného koncem 60. let několika zemědělskými družstvy. Ta, nyní již také v podobě akciovek, jsou majoritními majiteli i nově vzniklé akciové společnosti. Agropodnik Hodonín sestává ze čtyřech závodů: závod Ratíškovice je zaměřen svou činností na produkci vajec, brojlerů,...

Kategorie: Nezařazené

Bifaktory a Integra společně

Již tradičně se sešli drůbežáři na semináři pořádaném společností Biofaktory Praha s. r. o., tentokrát se akce konala v Čelákovicích a program byl velmi zajímavý, neboť se hovořilo o Světovém drůbežářském kongresu v Montrealu, kterého se zástupci společnosti a několik dalších odborníků zúčastnilo. ...

Kategorie: Nezařazené

Finální hybrid prasat

Další ze Zlatých klasů v oblasti živočišné výroby získala kolekce finálních hybridních prasat z trojplemenného křížení V mateřské pozici těchto výkrmových prasat se nacházejí kříženky plemen bílé ušlechtilé a landrase, v otcovské kanci masné linie plemene bílé ušlechtilé. ...

Kategorie: Nezařazené

APARESIN forte gel

Mezi nejlepší vystavované exponáty z oboru Živočišná výroba, kterým byl udělen Zlatý klas patřil exponát APARESIN forte gel, vyráběný v PPS Agro a.s. Strachotín, okres Břeclav. Tento přípravek byl vyvinut v součinnosti s Vývojovým pracovištěm pro výživu zvířat v Hustopečích.

Kategorie: Nezařazené

Zlatý klas ze Země živitelky

Do soutěže o ocenění Zlatým klasem 2000 na 28. ročníku agrosalonu Země živitelka v oboru Živočišná výroba bojovalo sedm přihlášených exponátů. O čtyřech vybraných rozhodla komise v čele s předsedou Ing. Jaroslavem Opltem, Csc. z Mze ČR. Staly se jimi dančí trofej z farmy Ing. Jaromíra Šimonka z Lobče, APARESIN...

Kategorie: Nezařazené

Odbytové družstvo Centrum ceny obhájilo

Od 1. 8. letošního roku nastolilo odbytové družstvo Centrum pro své členy výkupní cenu 45 Kč/kg pro býky, 40 Kč/kg pro jalovice a pro krávy 35 Kč/kg v I. třídě. Navýšení cen bylo reakcí na zvýšení nákladů na objemná i jadrná krmiva....

Kategorie: Nezařazené