Filtr

Omezení strachu zvyšuje dojivost

Strach je v mozku zvířat natrvalo. Zvířata mají skvělou paměť na příjemné a nepříjemné zážitky. Výzkumy mozku potvrdily, že zkušenosti strachu jsou trvale uloženy nesmazatelným způsobem. Ukládají se v části mozku zvané amygdala. V minulosti, kdy zvířata žila divoce, byla napadána predátory. Pokud vznikla zkušenost ze setkání s predátorem, byla...

Kategorie: Nezařazené

V. den českého strakatého skotu v Radešínské Svratce se blíží

Specializovaná výstava strakatého skotu pořádaná již tradičně jednou za dva roky v Radešínské Svratce Svazem chovatelů českého strakatého skotu, místním zemědělským podnikem ProAgro, a.s. a dalšími spolupořadateli je přehlídkou skotu s kombinovanou užitkovostí, který spolehlivě zabezpečuje produkci mléka, hovězího masa a zástavového skotu. Náročnou přípravou a přísným výběrem zvířat na...

Kategorie: Nezařazené

Radešínská Svratka 2000

Po dvouleté přestávce proběhne opět dne 7. 9. 2000 v areálu zemědělského podniku ProAgro Radešínská Svratka již 5. ročník Dne českého strakatého skotu. Tato přehlídka šlechtitelské práce v chovu českého strakatého skotu si již nepochybně získala významné místo v kalendáři chovatelských akcí. O ročnících minulých i o tom, co přinese...

Kategorie: Nezařazené

Anemie selat jako důsledek nedostatku železa

Železo je prvek se zcela specifickým mechanismem vstřebávání a proces jeho zabudovávání do červených krvinek je řízen poměrně složitě a podléhá přísným regulačním zákonitostem. Je to proto, že i malé zvýšení obsahu volných iontů železa v krevní plasmě nad fyziologickou hodnotu působí silně toxicky

Kategorie: Nezařazené

Vývoj na mezinárodních krmivářských trzích

Na tiskové konferenci konané v Hamburgu při příležitosti nadcházející podzimní výstavy Eurotier 2000, vystoupil se svým příspěvkem Klaus D. Schumacher ze společnosti Toepfer International se sídlem vHamburku. Jde o jednoho z nejvýznamnějších evropských dodavatelů pro krmivářský průmysl. ...

Kategorie: Nezařazené

Na odchovu selat se nesmí šetřit

Při vyslovení názvu města Plzeň proběhne většině z nás před očima notoricky známé logo plzeňského pivovaru a orosená sklenice tradičního českého nápoje. Na pivo jsem ovšem do Plzně nejeli, ale zamířili jsme do okresu Plzeň-jih, do Chocenic, kde má své sídlo zemědělská společnost Komorno, a. s.

Kategorie: Nezařazené

Chov prasat není na Slovensku na okraji zájmu

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo sdružuje 220 členů (družstva, zemědělské společnosti i fyzické osoby), kteří vlastní 60 % prasat chovaných na Slovensku. Hlavními činnostmi Zväzu je obecně šlechtitelská činnost, tedy provozování testačních stanic, vedení plemenné knihy, výběry a aukce plemenných zvířat, ale i obchodní činnost zvláště dovoz a...

Kategorie: Nezařazené

Hodnocení šlechtitelského chovu Příkosice

Příkosický chov českého červenostrakatého plemene se stal mezi chovateli pojmem. Již tradičně je zde uznáván šlechtitelský chov. Ne jinak tomu bylo i odpoledne 29. června, kdy představitelé společnosti přijaly, po důkladném podnikovém rozboru, z rukou komise uznávací protokol šlechtitelského chovu na dalších pět let. ...

Kategorie: Nezařazené