Filtr

Mohou kryptosporidie z trusu telat způsobit průjmové onemocnění člověka?

Kryptosporidie jsou jednobuněční parazité, kteří infikují výstelku trávicího a dýchacího aparátu celé řady obratlovců hostitelů včetně člověka. Z hospodářských zvířat se kryptosporidie vyskytují nejčastěji u skotu, u kterého parazitují dva odlišné druhy. První z nich, který se nazývá Cryptosporidium andersoni a napadá sliznici slezu, nacházíme u mladého nebo dospělého skotu....

Kategorie: Nezařazené

Projevy tepelného stresu u dojnic

Příčina vzniku tepelného stresu spočívá u skotu v produkci a výdeji tepla z organismu. Skot jej totiž ve svém organismu produkuje vysoké množství (především mikrobiální činností předžaludků), avšak díky relativně malému povrchu těla se nadbytečného tepla zbavuje s obtížemi. Proto mu lépe vyhovuje pobyt v chladnějším prostředí, kde je výdej...

Kategorie: Nezařazené

Evropští zemědělci se sejdou na podzim v Hannoveru

V listopadu letošního roku se opět po dvou letech otevřou brány Hannoverského výstaviště pro zemědělskou výstavu Eurotier. Tato největší evropská přehlídka živočišné produkce a managementu potrvá od 28. listopadu do 1. prosince. Pořadatelem je Německá zemědělská společnost - DLG, která uspořádala k výstavě v červnu tiskovou konferenci ....

Kategorie: Nezařazené

Trh s vejci ovládají spotřebitelé

Hlavním tématem na tiskové konferenci, pořádané společností Lohmann v Cuxhavenu, byl kromě obchodní politiky firmy, vývoj na trhu s vejci. Požadavky konzumentů, kterým se musí šlechtitelské firmy přizpůsobovat se týkají především barvy skořápky a velikosti vajec. ...

Kategorie: Nezařazené

Respirační komplex chorob prasat

Komplex respiračních chorob prasat je jedním z nejrozšířenějších zdravotních problémů v chovu prasat u nás. Jde o polyfaktoriální onemocnění, které je zapřičiňováno mykoplazmami, baktériemi a viry. Svými vlivy se výrazně podílí také imunitní stav zvířat, zoohygiena a stresové faktory prostředí. Komplex respiračních chorob prasat je tak výsledkem spolupůsobení mnoha...

Kategorie: Nezařazené

Funkce vitamínů E a C ve výživě prasat

Na semináři pořádaném společností Biofaktory s. r. o. v Průhonicích na téma výživy a zdravotního stavu prasat vystoupil s přednáškou dr. Cafantaris ze společnosti Roche z Rakouska. V příspěvku se věnoval vlivu vitamínů E a C na zdravotní stav prasat a na kvalitu vepřového masa....

Kategorie: Nezařazené

Nové směry ve výživě prasat

Již tradičně pořádala v květnu společnost Biofaktory, s. r. o. v Průhonicích seminář zaměřený na výživu prasat a zdravotní problematiku v chovech prasat. Tradicí se stala i účast zahraničních přednášejících. ...

Kategorie: Nezařazené

Košetické stádo holštýna vzniklo převodným křížením

Agrodružstvo Košetice je jedním z družstev, které bez značných finančních investic do dovozů plemenných jalovic ze zahraničí změnilo převodným křížením původní stádo kombinovaného českého strakatého skotu na dojné stádo holštýnského skotu. O výsledcích této práce se mohli zájemci přesvědčit dne 24. května t. r. na chovatelském dni.

Kategorie: Nezařazené