Perspektiva chovu hospodářských zvířat v Nizozemsku

Tendence stále větší pozornosti věnované welfare zvířat se projevuje i v nizozemském plánu Keeping Livestock, podle něhož se během příštích 20 let musí všem hospodářským zvířatům chovaným v Nizozemsku poskytnout podmínky pro přirozené chování.

Jako kritéria welfare se uvádí:
– zvířata nehladoví, nemají žízeň a jsou správně krmena,
– nemají fyzické a tepelné problémy,
– netrpí bolestí, nejsou zraněna a nemocná,
– netrpí strachem a chronickým stresem,
– mají možnost projevit přirozené chování.
Podle ministra zemědělství budou v Nizozemsku zakázány systémy chovu, které omezují zvířata v jejich přirozeném chování, typickém pro daný druh a určité období. Během pěti let má být k dispozici systém označování masa, vajec a zpracovaných výrobků, který bude spotřebitele informovat o výrobním postupu a způsobu chovu zvířat a bude je směrovat k výběru výrobků pocházejících od zvířat chovaných v příznivých podmínkách. K dalším záměrům ministra patří například ukončení kastrace kanečků a nahrazení klecového chovu drůbeže a králíků skupinovým ustájením.
Poultry World, 156, č. 1

Rezistence hlístů u ovcí
Ve stádě ovcí ve Velké Británii byla poprvé potvrzena rezistence hlístů vůči všem třem skupinám antihelmintik. V praktických podmínkách se nejdříve na mnoha farmách ukázala rezistence vůči benzamidazolu nebo levamisolu a u malého počtu farem rezistence proti oběma přípravkům. Varovným signálem, že cizopasníci jsou rezistentní, je skutečnost, že jehňata neprospívají, přestože jsou pravidelně odčervovaná.
Fmrs Wkly, 136, 2002, č. 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *