Plánovat je nutné, ale s rozvahou…

Agrodružstvo Lhota pod Libčany je středně velký podnik na Královéhradecku, který se svou zemědělskou činností snaží nejen udržet pracovní místa na venkově, ale diverzifikací výroby také vytvářet nové zdroje příjmů. V zemědělské Evropě je to podporovaný trend, který současně přináší úsporu práce a přírodních zdrojů. Podle předsedy představenstva uvedeného družstva Ing. Pavla Veselého brání většímu rozvoji diverzifikace v zemědělských podnicích skutečnost, že u nás chybí síť farmářských prodejen se širokým sortimentem produktů.

Agrodružstvo Lhota pod Libčany je středně velký podnik na Královéhradecku, který se svou zemědělskou činností snaží nejen udržet pracovní místa na venkově, ale diverzifikací výroby také vytvářet nové zdroje příjmů. V zemědělské Evropě je to podporovaný trend, který současně přináší úsporu práce a přírodních zdrojů. Podle předsedy představenstva uvedeného družstva Ing. Pavla Veselého brání většímu rozvoji diverzifikace v zemědělských podnicích skutečnost, že u nás chybí síť farmářských prodejen se širokým sortimentem produktů.

Agrodružstvo hospodaří na 2711 ha zemědělské půdy, z níž je 122 ha luk. Drtivá většina obhospodařované výměry se nachází v katastru osmnácti obcí na okrese Hradec Králové v průměrné nadmořské výšce 240 metrů, asi pětina pronajatých pozemků je v katastrálním území obcí Hajnice a Studenec na Trutnovsku.
„Rostlinnou výrobu zaměřujeme zejména na pěstování obilovin, krmných plodin, okopanin a olejnin. Na výměře přibližně 1 300 ha pěstujeme pšenici, ozimý i jarní ječmen a žito. Z tržních plodin je to dále ozimá řepka či cukrovka, kterou pěstujeme pouze na technické využití, respektive k výrobě biolihu. Naší specialitou jsou jahody, jejichž sklizeň probíhá už několik let samosběrem. Donedávna jsme jahody na poli nastýlali slámou, ale kvůli častým pozdním mrazíkům jsme od toho upustili. Totiž pokud máte nastláno, půda se přes den neohřeje a v noci nevyzařuje a při poklesu teplot pod bod mrazu je poškození rostlin radikální. Asi na 60 arech pěstujeme jahody ještě hydroponicky. Další speciální plodinou je kořenová čekanka, kterou pěstujeme na výměře 15 ha a zpracovává se na výrobu kávovinových náhražek a přísad do kávy. Vzhledem k provozované živočišné výrobě zaměřené na produkci mléka je úkolem rostlinářů také vypěstovat krmné plodiny. Od roku 2007 máme plně v provozu linku na posklizňovou úpravu, čištění a sušení obilovin a řepky. Její součástí je osm sil s celkovou kapacitou uskladnění osm tisíc tun. Desátým rokem provozujeme bioplynovou stanici v níž zužitkujeme odpady z živočišné výroby, respektive kejdu, dále z cukrovaru vyslazené řízky a konečně z produkce rostlinné výroby kukuřičnou siláž. Tím splňujeme náročné podmínky nakládání s živočišnými odpady ve zranitelné oblasti z hlediska ochrany spodních vod. Vyrobenou elektřinu využijeme nejen pro vlastní potřebu, ale také ji prodáváme. Prostřednictvím výměníků využíváme i teplo k vytápění celého areálu družstva v zimním období. Zužitkováváme ho však i v době vegetace ve dvou vybudovaných sušárnách, přičemž ve vertikální na sile sušíme obiloviny a olejniny a v horizontální pásové sušárně lze sušit prakticky cokoli,“ představil na úvod aktivity podniku Agrodružstvo Lhota pod Libčany předseda představenstva Ing. Pavel Veselý.
Více se dočtete v srpnovém čísle časopisu Náš chov.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *