Plány EU pro snižování mědi oficiálně schváleny

Navrhované změny hladiny mědi v krmivu byly nyní oficiálně schváleny Evropskou komisí. Dohoda vstoupí v platnost 13. srpna 2018. Nařízení Evropské unie 2018/1039 o zdrojích mědi pro výživu zvířat bylo oficiálně zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. července. To znamená, že pravidla vstoupí v platnost dvacátým dnem po tomto zveřejnění (13. srpna 2018).

Budou provedeny určité změny a množství mědi se stanoví na základě kompletního krmiva o vlhkosti 12%.
• Prasata: kojená a odstavená selata až do čtyř týdnů po odstavu  od 170 mg/kg do 150 mg/kg kompletního krmiva.
• Prasata od 5. týdne po odstavu až do 8 týdnů po odstavu od 170 mg/kg do 100 mg/kg kompletního krmiva.
• Skot (masný  a mléčný skot): od 35 mg do 30 mg/kg krmiva.
• Skot (masný a mléčný skot) telata 15 mg/kg krmiva mléčné krmné směsi
• Ostatní skot: od 35 mg do 30 mg/kg krmiva.
• Kozy od 25 mg do 35 mg/kg krmiva.
• Ovce 15 mg/kg krmiva.
• Ostatní zvířata 25 mg/kg.
• Žádná úprava maximálního obsahu mědi v krmivech pro drůbež (včetně kuřat na výkrm), stávající hladina 25 mg/kg krmiva je zachována.

Změna přechodného období

V novém nařízení bude zahrnuto přechodné období, neboť jsou stále v oběhu značné objemy krmiv a premixů na základě „starých“ hladin mědi. V praxi to znamená, že sloučeniny mědi povolené nařízením (EU) č. 349/2010 a prováděcími nařízeními (EU) č. 269/2012, (EU) č. 1230/2014 a (EU) 2016/2261 a premixy obsahující měď vyrobené a označené před 13. únorem 2019 v souladu s pravidly použitelnými před 13. srpnem 2018, mohou být i nadále uváděny na trh a používány až do ukončení stávajících zásob.
Krmné suroviny a krmné směsi pro zvířata určená k produkci potravin, které obsahují měděné látky nebo premixy s mědí a které se vyrábějí a označují před 13. srpnem 2019, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob. U zvířat, která nejsou určena k produkci potravin, mohou být krmné suroviny a krmné směsi, které jsou označeny před 13. srpnem 2020, použity až do ukončení stávajících zásob.

Realistické snížení

Měď je nezbytným stopovým prvkem pro všechny formy života a zajišťuje několik biologických funkcí. V minulosti však byly používány vysoké hladiny mědi (vyšší než výživové potřeby), které měly pozitivní dopad na zvířata v souvislosti s bojem s patogeny, zejména u mladých zvířat (selat). Tyto vysoké hladiny mědi však zvířata vylučují a to může představovat hrozbu pro životní prostředí. Zpočátku chtěla EU navrhnout dramatický pokles hladiny mědi v krmivech. FEFAC loboval za realističtější plán, který zohledňuje jak životní prostředí, tak výkonnost a zdraví zvířat. Tento plán je nyní oficiálně schválen Evropskou unií.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *