Podnik s diverzifikovanou výrobou

Zemědělská, a. s., Vysočina, která hospodaří v oblasti Železných hor v nadmořské výšce okolo 565 metrů, je podnikem s diverzifikovanou zemědělskou výrobou. Na obhospodařované výměře 1500 ha pěstují jak tržní plodiny, tak produkují krmiva pro živočišnou výrobu, kterou má společnost se sídlem v Dřevíkově na Chrudimsku postavenou na chovu skotu a výkrmu drůbeže.

V rostlinné výrobě se uvedená východočeská akciová společnost zabývá pěstováním obilnin, respektive ječmene, pšenice, ovsa a žita, významnými tržními plodinami jsou pak řepka a brambory, a to jak konzumní a pro průmyslovou výrobu hranolků, tak sadbové. Část výměry orné půdy, na níž se pěstuje kukuřice na siláž, jetel slouží jako krmivová základna pro chov skotu. Na zbývajících asi 500 ha trvalých travních porostů podnik využívá k sezónnímu pasení stáda krav evidovaných v režimu bez tržní produkce mléka.
Jak již bylo uvedeno, živočišná výroba podniku stojí na chovu skotu za účelem produkce mléka a výkrmu hrabavé a vodní drůbeže. V jejím rámci chovatelé aktuálně dodají do mlékárny bezmála 2,5 milionu litrů mléka ročně a za stejnou dobu vykrmí okolo 200 tisíc brojlerových kuřat, 8,5 tisíce krůt, sedm tisíc pekingských kachen a o polovinu méně kachen barbarií.
„Pro letošní rok máme s jatkami Mirovice nasmlouvanou dodávku na tři turnusy po dvaadvaceti tisících brojlerových kuřatech z farmy v Hlinsku, stejný počet turnusů po patnácti tisících kuřatech z Dřevíkova a dva turnusy pekingských kachen po třech a půl tisících kusech. Pro svou vlastní porážku ještě vykrmujeme ve čtyřech zástavech na padesát tisíc kuřat, dále ve dvou zástavech osm tisíc krůt a tři a půl tisíce kachen barbarií v jednom zástavu. V rámci národního programu monitorujeme salmonely, to znamená že dva týdny po naskladnění odebereme vzorky, které pošleme do Státního veterinárního ústavu Jihlava. Na podnikových jatkách pak u každého druhu hrabavé drůbeže, tj. u kuřat a krůt, v týdenním intervalu odebíráme další vzorky. A to nejen na salmonelu, ale i na campylobacter. Z důvodu vysokých provozních nákladů na vytápění neděláme zimní turnusy. Kuřata naposledy vyskladňujeme před Vánoci a další turnus naskladňujeme až v březnu. V naší nabídce máme nejen čerstvou chlazenou drůbež, ale i speciality v podobě uzených kuřat a krůt,“ uvedl vedoucí živočišné výroby podniku Zemědělská, a. s., Vysočina Jaromír Tichý.
Více se dočtete v květnovém čísle časopisu Náš chov.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *