Podnik s klasickou zemědělskou výrobou

K pětici loni oceněných středočeských hospodářů roku na výstavišti v Lysé nad Labem patří i akciová společnost ZAS Bečváry, která reprezentuje podnik s klasickou zemědělskou výrobou. Cenu ředitele Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj uvedená společnost hospodařící na Kolínsku získala za vynikající hospodářské výsledky s produktivitou práce v roce 2015 ve výši 2,870 milionu korun na každého ze stovky evidovaných zaměstnanců.

Akciová společnost ZAS Bečváry, která vznikla v roce 1994, aktuálně obhospodařuje na Kolínsku výměru 4400 ha zemědělské půdy, na níž produkuje jak tržní plodiny, tak má krmivovou základnu pro chov skotu a prasat, který je páteří živočišné výroby.
V rámci rostlinné výroby zde pěstují ozimou pšenici (na 2000 ha),  jarní ječmen (350 až 400 ha), ozimý ječmen (150 až 200 ha),  řepku (550 ha), cukrovku (400 až 450 ha), kukuřice na siláž i na zrno (600 ha) a na 300 ha pěstují vojtěšku.
Hospodaření v úrodné oblasti Polabí se promítá do mimořádných výnosů, ale současně i do vysoké ceny za pronajatou půdu. Pokud jde o výsledky v rostlinné výrobě, například v roce 2015 v podniku dosáhli u obilovin hektarového výnosu 7,2 tuny, u řepky to bylo 3,6 tuny z hektaru a u cukrovky byl výnos 64,6 tuny na hektar, a to při cukernatosti 18,74 %. Dále mají vlastní posklizňové linky pro úpravu zrna a skladování s možností celoročního obchodování a provozují míchárnu krmiv, kde si vyrábějí směsi pro prasata i skot.
V živočišné výrobě se v ZAS Bečváry, a. s. zaměřují především na chov dojeného skotu, když z celkového počtu 1330 kusů máme 650 holštýnských dojnic s užitkovostí převyšující deset tisíc kilogramů mléka. K tomu ročně vykrmí okolo čtyř tisíc prasat s dosahovaným průměrným denním přírůstkem na úrovni 810 gramů. K výčtu podnikových aktivit úplný zbývá dodat, že od roku 2008 provozují bioplynovou stanici o výkonu 526 kW, poskytují služby v rostlinné výrobě, ale i technické služby zahrnující opravárenský a dílenský servis, včetně prodeje náhradních dílů a servisu strojů pro značky Kverneland a CASE.
Více se dočtete v dubnovém čísle časopisu Náš chov.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *