Pohár šampióna výstavy zůstal domácím

Záměrem letošního vystoupení Svazu chovatelů prasat na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně bylo představit základní mateřská a otcovská plemena, včetně otcovských linií, využívaných v národním šlechtitelském programu. U kanců-kříženců určených do terminální pozice se využívá heterózního efektu, který do finálního produktu vnáší kombinaci vybraných vlastností jednotlivých plemen, tj. tvrdost, odolnost a kvalitu masa plemene duroc, extrémní zmasilost a vynikající konverzi plemene pietrain a růstový potenciál bílého otcovského plemene.

Pokud se jedná o přehlídky prasat, vzhledem ke zdravotní situaci v Evropě není namístě pořádat show s velkým počtem zvířat. Z důvodu zavedených zoohygienických opatření totiž nelze vrátit vystavená zvířata do chovu. Od toho se pak logicky odvíjí i to, že v expozici budou vždy chybět geneticky cenná zvířata.
„Expozice prasat bývají v porovnání s ostatními hospodářskými zvířaty skromnější i proto, že jejich chov je organizován jinak. Respektive v čistokrevné formě se chovají jen malé zlomky populací, přičemž devadesátiprocentní většinu mají kříženci. Z toho důvodu nemáme ambice pořádat šampionát s vyhodnocením nejlepších čistokrevných zvířat, ale ukázat celý hybridizační program. To znamená od čistokrevného vrcholu pyramidy přes prasničky F1 generace až po hybridní jatečná prasata. Vystavená kolekce prasat ukazuje možnosti národního šlechtitelského programu a pro zájemce může být vodítkem pro výběr plemenného materiálu. I když z hlediska počtu je expozice prasat malá, je Národní výstava hospodářských zvířat v Brně jednou z mála výstav v Evropě, kde se živá prasata vůbec objeví. Vzhledem k aktuální hrozbě v podobě afrického moru prasat je totiž většina výstav naprosto bez prasat,“ vysvětlil na úvod ředitel Svazu chovatelů prasat Ing. Jan Stibal.
Excelentního představitele otcovské linie H48, což je kombinace bílého otcovského s plemenem pietrain, představila společnost CBS – Czech Breeding services, s. r. o. Šestiměsíční kaneček dosahoval v testu vlastní užitkovosti denního přírůstku 1373 g a zmasilosti 61,5 %. Nejen uvedené produkční parametry, ale i zevnějšek a celkový dojem vynesly kanečkovi při závěrečném hodnocení pohár šampióna výstavy.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *