Pohoda dojníc a vhodné ukončenie strojového dojenia

Vhodné ukončenie priebehu dojenia a stiahnutie dojacej súpravy z vemena kravy v dojárni je veľmi významný proces z hľadiska udržiavania dobrého zdravotného stavu vemena a efektivity využívania dojacieho zariadenia. Nemenej dôležitý je aj pozitívny vplyv na pohodu dojníc. V poslednom období sa ukončenie priebehu dojenia zariadením pre automatické stiahnutie dojacej súpravy – automatické ukončenie dojenia stáva štandardným postupom a je plošne využívané pri každodennom procese dojenia.

Tradičný spôsob ukončovania dojenia, kedy dojič po zistení, že mlieko už v zberači dojacej súpravy netečie, začal ručne dodájať (vpúšťanie podtlaku, naťahovanie dojacej nástrčky, masírovanie vemena, zaťažovanie dojacej súpravy kameňom a pod.), aby vydojil mlieko z vemena, ktoré tam ešte ostalo, sa v našich podmienkach, i keď nie často, ešte stále vyskytuje. Hlavným problémom zavádzania AUD do každodennej praxe v dojárni bol človek a jeho tzv. odborné vedomosti, kde základom bola nedôvera dojičov vo funkčnosť uvedeného systému pre úplné vydojenie dojnice. Výskumom sa už skôr zistilo, že nie je potrebné sa obávať vzniku problémov, či už produkčného alebo zdravotného charakteru, ak vo vemene zostane do 0,5 kg mlieka t.j. asi 0,1–0,15 kg v jednej štvrtke vemena dojnice.

Negatívny účinok ručného ukončovania dojenia okrem dojenia naprázdno tiež spočíva v spätnom náraze kvapiek zmiešaného mlieka zo zberača a ich prieniku do vemena pri sťahovaní dojacej súpravy bez vypnutia podtlaku.

Významným pokrokom v technickom aj biologickom zlepšovaní podmienok dojenia bolo zavedenie automatických systémov, ktoré na základe sledovania prietoku mlieka automaticky ukončujú dojenie a takto eliminujú ľudský faktor. Automatické ukončovania dojenia (AUD) zabraňuje zbytočnému dojeniu naprázdno, zjemňuje vplyv pôsobenia nepriaznivých síl pri sťahovaní ceckových nástrčiek, zvyšuje efektivitu dojacieho zariadenia, znižuje potrebu ťažkej ľudskej práce a riziko úrazu a má mnoho ďalších pozitív, ktoré s týmto zariadením prichádzajú do dojárne. Nevyhnutnou súčasťou pri používaní zariadenia na automatické ukončovanie dojenia sú správne zvolené a predovšetkým nastavené polohovacie zariadenia v dojárni. Bez polohovacieho zariadenia sa pozitíva AUD môžu znižovať. Zodpovední v prvovýrobe musia hodnotiť aktuálny stav priebehu ukončovania dojenia na ich farmách v prospech pohody dojníc.*

Prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.,  PaedDr. Michal Uhrinčať, PhD., Ing. Lucia Mačuhová, PhD., NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, SPU Nitra, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Podrobněji v časopisu Náš chov 1/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *