Pomáhají nejen výrobcům krmiv

Společnost Taurus, s.r.o., Chrudim byla založena v roce 1992 a prvotním plánem byla výroba vertikálních mlýnů pro výrobny krmných směsí. Postupně firma rozšířila výrobní sortiment a se získáním výrobních prostor rozšířila výrobu o další zařízení pro zkompletování výrobny krmných směsí.

Jak nám řekl jednatel a obchodní manažer firmy Ing. Libor Kopecký na výstavišti v Brně, je výrobna krmných směsí řešena podle individuálních požadavků zákazníka Výrobní hala společnosti je vybavena moderní technologií a lakovnou a firma má také svou konstrukční kancelář.

V oblasti zemědělství společnost staví kompletní výrobny krmných směsí tzv. na klíč, a to nejen v České republice, ale i na Slovensku a v Rusku. Nejen že nové výrobny krmných směsí na zelené louce, ale také rekonstruují a modernizují stávající výrobny. Podobné je to i s kompletními technologiemi posklizňových linek. Kromě výroby nových linek nabízí firma také jejich rekonstrukce při zachování technologií, které fungují. Společnost se nevěnuje jen výrobnám krmných směsí pro velké podniky, ale rovněž malým a mobilním výrobnám krmných směsí. Ty jsou vyráběny v kompaktním  provedení a jejich výhodou je snadná obsluha, malé vstupní náklady a dlouhá životnost.

Ing. Kopecký nám řekl, že firma se může za dobu své existence pochlubit mnoha vyrobenými produkty a celými výrobnami krmných směsí nejen u nás. Jmenoval například tu největší ve firmě Rabbit Chotýšany, která vyrábí krmné směsi skot a kuřata i skot a má velkou skladovací kapacitu. Mezi další referencemi jmenoval BOCUS, a. s. Letohrad, VKS Pohledští Dvořáci, Sehnoutek a synové, v. o. s. AGRO Liboměřice, a. s., VK Drcman, či Troubecká hospodářská a. s. Firma také dodává technologie i pro pivovary, minipivovary, lihovary, nebo pro zpracování biomasy, pro kafilérie a mlýny. Pivovary mohou získat technologie například pro skladování a šrotování sladu. Jejich technologie mají v pivovaru Chotěboř, Kácov nebo Nymburk.

Vzhledem k širokému portfoliu strojů, firma působí nejen v oblasti krmivářství, ale i v jiných oborech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *