Prasata jako stabilní článek živočišné výroby

Akciová společnost ZOS Kačina se zabývá klasickou zemědělskou výrobou, přičemž chov prasat v podniku stále patří k základním pilířům živočišné výroby. Repopulace chovu a investice do modernizace provozu přináší výsledky a zdá se, že společnost sídlící v těsném sousedství zámku Kačina v obci Svatý Mikuláš se bude tomuto segmentu agrárního sektoru věnovat i nadále.

Na úvod je však třeba říci, že ZOS Kačina, a. s., obhospodařuje výměru 4600 ha zemědělské půdy, z níž je 4500 ha orné. Pěstovanými plodinami jsou převážně obilniny, respektive 1100 ha osévají pšenici, 150 ha jarním ječmenem, stejnou výměru zimním ječmenem a na 70 ha je tritikale na krmení. Z dalších plodin to je řepka, kterou podnik sklízí v průměru z 800 ha, ale i 1200 ha kukuřice s tím, že polovina uvedené výměry je určena k silážování, zatímco zbývající podíl je na zrno, a to jak v suchém, tak i vlhkém stavu. Další pěstovanou významnou krmnou plodinou je vojtěška, kterou mají založenou na 300 ha.
„Po loňské neúrodě nahradíme část ploch s pšenicí a kukuřicí jinými plodinami, pravděpodobně slunečnicí a sójou. A pokud jde o další plodiny, na 200 ha pěstujeme cukrovku, na 150 ha rané brambory, většinou odrůdy Impala, Karera, na 15 ha máme cibuli a na 25 ha zelí na krouhání. Zbývající výměru představují louky. V živočišné výrobě se zabýváme chovem skotu a prasat. Z evidovaného počtu 2500 kusů skotu je  670 dojnic, dále 700 býků ve výkrmu a zbytek jsou telata a mladé jalovice. Chov prasat reprezentuje základní stádo 300 prasnic s aktuální užitkovostí 30 odchovaných selat. Pro úplnost zbývá dodat, že v roce 2011 jsme v obci Svatý Mikuláš uvedli do provozu bioplynovou stanici o instalovaném výkonu 1,6 MW. Většinu elektrické energie dodáváme do rozvodné sítě. Odpadním teplem vytápíme celé středisko, posklizňové linky na obilí a kukuřici. Chceme ho však využívat i v létě, například pořízením pásové sušárny, která nabízí širší uplatnění. Dále se zabýváme výrobou tlakových hadic, poskytujeme služby v rostlinné výrobě, prodáváme zeleninu, obilí, brambory a potřeby pro chovatele a pěstitele a provozujeme prodejní sklad náhradních dílů,“ vyjmenoval aktivity společnosti, která vznikla v roce 1999 transformací z původního družstva československo-vietnamského přátelství, ředitel podniku a předseda představenstva v jedné osobě Ing. Milan Kasal.*
Více se dočtete v dubnovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *