Prevence a včasná diagnóza onemocnění telat

Zdravotní problémy narušují pohodu zvířat, snižují užitkovost a zvyšují náklady na léčbu. Každý problém, k němuž dojde během odchovu telete, se podepíše na jeho vývinu a užitkovosti v dospělosti. Důležitá jsou nejenom opatření, která omezí diskomfort způsobený nevhodně zvolenou technikou a technologií chovu, zredukují stres a infekční tlak, ale také ta, jež vedou k podpoře rozvoje a fungování imunitního systému telat.

Pro včasnou identifikaci problematického tele, je nutné v první řadě vědět, jak má zdravé tele vypadat a jak se má chovat. Mezi charakteristické znaky zdraví a pohody telete patří aktivita a pozornost, a to zejména při očekávání krmiva. Zdravé tele má nejenom zájem o vše kolem sebe, ale také zdravý apetit a svou dávku krmiva dokáže zkonzumovat poměrně rychle. V případě automatických systémů krmení sice hodnocení příjmu krmiva může zajistit technika, ale i tak by měl mít ošetřovatel přehled o atmosféře v odchovně. Ošetřovatel by měl sledovat především to, jak jsou telata aktivní, reagují na jeho přítomnost a předložené krmivo.

Z pohledu welfare a ekonomiky je prevence základním kamenem pro zajištění efektivního fungování a dobrého zdravotního stavu v jakémkoliv systému.

Nezbytné je ošetření telete po narození, včasné napojení dostatečnou dávkou kvalitního mleziva, které je nutné zkontrolovat jak z hlediska hladiny protilátek, tak možné kontaminace. Důležité je mít přehled o zdravotním stavu stáda. Zásadní součástí prevence je minimalizace stresu, který dovede výrazně oslabit imunitní systém telat. Přeprava, náhlé změny výživy a krmení, špatná ventilace stájí, přeplnění skupin, výkyvy teplot a průvan patří mezi faktory, které mohou značně negativně ovlivnit odolnost telat vůči onemocnění. Ke snížení infekčního tlaku pomáhá nejenom odpovídající systém chovu, jako je například využívání turnusového zástavu, ale zejména dodržování limitů kapacity a nepřeplňování kotců a stájí.

Zajištění kvalitních podmínek v odchovu telat, pozornost a reakce na signály nepohody či nemoci nikdy nejsou „zbytečným luxusem“.

S použitím zahraničních materiálů připravila Ing. Anna Marcinková

Podrobněji v časopisu Náš chov 12/2021.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *