Prionová onemocnění nezmizela

Ačkoliv jsou prionové choroby zvířat i lidí poměrně vzácné, nelze je pustit ze zřetele, protože infekční, nesprávně poskládané proteinové částice – priony – způsobují smrtelné choroby, při nichž dochází k fatálnímu poškození mozkové tkáně. Jak se můžeme dočíst na stránkách Státní veterinární správy, je to již dvanáct let, co byl v České republice naposledy zjištěn výskyt bovinní spongiformní encefalopatie (BSE), pro kterou se též vžil název nemoc šílených krav a jejímž původcem je nesprávně složený protein – prion – způsobující neurodegenerativní onemocnění.

Zásadním problémem je časná detekce prionů. V současnosti je konečné stanovení diagnózy CJN závislé na testování poškozené mozkové tkáně získané při biopsii nebo při pitvě.

V průlomové studii, publikované v Nature Communications, Zou a mezinárodní tým vědců úspěšně vyzkoušeli dvě metody k detekci prionů ve vzorcích kůže, které byly odebrány infikovaným hlodavcům. V průběhu studie se vědcům podařilo ve vzorcích kůže hlodavců odhalit priony již za dva týdny po infekci. Kromě toho detekovali priony i v kůži původně neinfikovaných hlodavců, kteří ale byli chováni ve stejné kleci s těmi infikovanými.

Chronické chřadnutí jelenovitých (CWD) je fatálním mozek poškozujícím prionovým onemocněním vysoké zvěře, které se šíří v Severní Americe a stoupá riziko expozice člověka. Zatím byl výskyt této choroby potvrzen u jelenovitých ve 26 státech USA a třech kanadských provinciích, ale též v Norsku, Finsku a Jižní Koreji.

Vědci v rámci svého výzkumu pracovali s mozky zvířat infikovaných CWD, a to jelenců běloocasých a jelenců ušatých. Testovali různé koncentrace bělidla a délku doby namáčení k určení nejúčinnější kombinace, jež by vedla k eliminaci výskytu prionů. Během studie se bohužel nepodařilo nalézt efektivní metodu k dekontaminaci živočišných tkání infikovaných CWD. Vědci tedy došli k závěru, že bělidlo sice nedokázalo proniknout do tkání, ale mohlo by být použito jako povrchový dekontaminant na používané předměty na nichž by mohly být přítomny priony způsobující CWD a tím minimalizovat riziko přenosu na člověka.

 S použitím nejen zahraničních materiálů připravila Ing. Anna Marcinková

 Podrobněji v časopisu Náš chov 12/2021.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *