Pro zajištění práce bachoru

Pro zajištění správné práce bachoru je třeba, aby směsná krmná dávka (TMR) měla nejen vhodný poměr bílkovinné a energetické složky, ale také potřebnou strukturu. Za limit pro strukturu je všeobecně a již dlouhodobě považována velikost částic minimálně 8 mm. K tomu se poslední dobou přidává ještě požadavek na fyzikálně efektivní vlákninu (peNDF). Pokud by skutečná délka částic klesla pod 8 mm nebo peNDF pod 14 %, s velkou pravděpodobností by došlo ke sníženému přežvykování s následnými metabolickými poruchami (acidózou).

Oba vlivy, tedy na jedné straně potřebnou strukturu TMR a na straně druhé vhodný poměr bílkovinné a energetické složky, studovalo mnoho vědců. Například Krause a kol. (2002) zorganizovali pokus, kde kombinovali dietu, která obsahovala vojtěškovou siláž, vyrobenou s teoretickou délkou řezanky (TLOC) 6 cm a 3 cm a jadrnou směs s obsahem vyššího a nižšího zastoupení v bachoru zkvasitelných sacharidů (RFC). Zkrácení TLOC se projevilo na snížení pH v bachoru z 6,02 na 5,81 a prodloužilo dobu, kdy bylo pH nižší než 5,8 z původních 7,4 hodin (h) na 10,8 h. Zvýšení RFC snížilo pH z 5,99 na 5,85, a prodloužilo dobu, kdy bylo pH nižší než 5,8 z původních 6,4 h na 11,8 h. Z pokusu vyplynuly následující závěry: Zkrátí-li se řezanka, dojnice méně přežvykují, pH v bachoru se dostává pod kritické hodnoty vzniku acidózy a většinou se to projeví na snížení tuku v mléce. Zvýší-li se RFC v krmné dávce, na přežvykování to má minimální vliv, pH v bachoru se dostane pod kritické hodnoty vzniku acidózy podobně jako při zkrácení délky řezanky, ovšem doba, kdy se pH pohybuje pod kritickou hodnotou, se prodlužuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *